בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות

התקדמות מחיר תיאורטי (פארי)
תשואה לפי מחיר האג"ח בבורסה

תנאי האג"ח 

כאשר מונפקת סדרת איגרות חוב (אג"ח), זו למעשה הלוואה שהמשקיעים קוני האג"ח
נותנים לגוף או לחברה המנפיקה, בתנאים שנקבעים מראש, כמו כל הלוואה אחרת:
1. מחיר ראשוני של האג"ח (בדרך כלל 100 אגורות).
2. ריבית שנתית נקובה.
3. הצמדה למדד, למט"ח, או ללא הצמדה.
4. תקופת ההלוואה ומועדי פירעון התשלומים (קרן ו/או ריבית) - מח"מ (משך חיים ממוצע).
       
חברות הדרוג מחוייבות לעקוב באופן שוטף אחרי פעילות החברה המנפיקה והשינויים במצבה
הפיננסי, בהנהלתה ובתנאי השוק, אשר עשויים להשפיע על הדרוג הקיים, וגם לשנות אותו.

מחיר תיאורטי - פארי

כל אג"ח מונפקת בדרך כלל במחיר 100 אגורות (1 ש"ח). המחיר התיאורטי (פארי) הוא המחיר
המדוייק של האג"ח בכל יום, והוא כולל את הריבית המצטברת ואת הפרשי ההצמדה. זהו למעשה
שיערוך החוב של כל אג"ח, שכמובן הולך וגדל ככל שעובר הזמן (ראו טבלאות בהמשך).

תשואת האג"ח

האג"ח נסחרות בבורסה בכל יום. מחירן נקבע על ידי היצע וביקוש של המשקיעים. אם האג"ח
מבוקש מאוד, מחירו בבורסה עשוי להיות גבוה מהמחיר התיאורטי (פארי) לאותו יום מסחר.
במקרה זה, תשואת האג"ח יורדת, כיוון שמחיר הפדיון והפירעון של כל תשלום קרן וריבית הוא
קבוע, וקניית האג"ח מעל המחיר התיאורטי (פארי) משאיר לנו פחות רווח בפדיון.

אם נוצר חשש לפירעון תשלומי האג"ח במלואם ובמועדם - מחיר האג"ח בבורסה עשוי לרדת
מתחת למחיר הפארי. מי שקונה את האג"ח במחיר נמוך יותר - עשוי לקבל תשואה עודפת,
ובתנאי שהאג"ח תיפרע במלואה ובמועדה, ולא תהיה לנו "תספורת".

דוגמאות למחיר פארי של אג"ח
לפי ריבית נקובה ותקופת
הפידיון
 

 נושא

מצטבר מצטבר מצטבר מצטבר מצטבר הנפקה
פארי 161.1 146.4 133.1 121.0 110.0 100.0

תשואה

61.1% 46.4% 33.1% 21.0% 10.0% 10.0%
פארי 153.9 141.1 129.5 118.8 109.0 100.0

 תשואה

53.9% 41.1% 29.5% 18.8% 9.0% 9.0%
פארי 146.9 136.0 126.0 116.6 108.0 100.0

 תשואה

46.9% 36.0% 26.0% 16.6% 8.0% 8.0%
פארי 140.3 131.1 122.5 114.5 107.0 100.0

 תשואה

40.3% 31.1% 22.5% 14.5% 7.0% 7.0%
פארי 133.8 126.2 119.1 112.4 106.0 100.0

 תשואה

33.8% 26.2% 19.1% 12.4% 6.0% 6.0%
פארי 127.6 121.6 115.8 110.3 105.0 100.0

 תשואה

27.6% 21.6% 15.8% 10.3% 5.0% 5.0%
פארי 121.7 117.0 112.5 108.2 104.0 100.0

 תשואה

21.7% 17.0% 12.5% 8.2% 4.0% 4.0%
פארי 115.9 112.6 109.3 106.1 103.0 100.0

 תשואה

15.9% 12.6% 9.3% 6.1% 3.0% 3.0%
שנים

5

4

3

2

1

 

ט.ל.ח 

יואש זיגלמן
yoashz@gmail.com
052-5221004

טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ