בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות

קרן נאמנות אג"ח
מה התשואה לפי הרכב התיק

 בעיתונים כלכליים יש פרסומים של גופים פנסיוניים על עמודים שלמים, המנסים להמליץ לנו
להשקיע בקרנות נאמנות המשקיעות באג"ח. אם למדנו ואנו משתמשים
בכלים לניתוח אג"ח
הנמצאים באתר זה, יש ביכולתנו לחשב במהירות את תשואת הקרן בכל יום מסחר, במידה
ונדע את האג"ח המרכיבים את הקרן, וחלקו של כל אג"ח בקרן. מידע זה יאפשר לנו לקבל
החלטה האם תשואה זו מתאימה לפרופיל הסיכון שלנו ולקריטריונים להשקעה באג"ח.

היתרון של השקעה בקרן אג"ח שבה התשואה ביום הקניה גבוהה מ- 4% צמוד מדד או 6%
לא צמודה, וכן מח"מ קצר יחסית, הוא בכך, שמנהלי ההשקעות והאנליסטים הבודקים את
נתוני החברות שהנפיקו את האג"ח הנכללים בקרן - עושים זאת טוב מאיתנו. ובעוד שאנחנו
נאלצים להסתפק בדרוג אג"ח על ידי
חברות הדרוג, מנהלי הקרן בודקים לעומק ולא מסתפקים
בדרוג "הרשמי".

כיצד מתבצע חישוב התשואה המשוקללת של קרן הנאמנות

עלינו לדעת את האג"ח המרכיבים את הקרן, ואת חלקה של כל אג"ח בכלל הקרן. אתר שוק
ההון המצוין
funder.co.il מציג לנו את ניירות הערך הנכללים בקרנות הנאמנות, ואת אחוז
האחזקה של כל נייר ערך בקרן.

אנו נכנסים לעמוד המסחר של כל אג"ח, ורושמים בטבלה את הדרוג שלה ואת התשואה הנוכחית. אנו רושמים בטבלה גם את אחוז האחזקה של האג"ח, ומכפילים אותו בתשואה, וכך מקבלים את תרומת האג"ח לתשואה הכוללת של הקרן. בסיום בדיקת כל האג"ח אנו מחברים את כל תרומות התשואה של כל האג"ח, ומקבלים את תשואת הקרן לפדיון באותו יום מסחר.

דוגמה לתשואת קרן כלל (OA) מס. נייר 5111828
נכון ליום המסחר 9.11.11 בבורסת תל אביב

 הקרן היא חדשה, ולכן קיבלתי מכלל פיננסים מידע רק על 60.26% מהאג"ח בקרן. עשיתי את
ההכפלה הנחוצה כדי להגיע למספרים המפורטים בטבלה.


קשר שם האג"ח דרוג חלק בתיק מדד תשואה חלק בתיק
קשר נכסים ובנין ג

A

5.56% מדד 4.81% 0.44%
קשר סלקום ב

AA

4.66% מדד 2.79% 0.21%
קשר סלקום ד

AA

4.58% מדד 3.00% 0.23%
קשר גזית גלוב ג

A+

4.06% מדד 3.50% 0.24%
קשר גלילה הפק ג

Aas

3.82% מדד 0.00% 0.06%
קשר גזית גלוב ט

A+

3.52% מדד 3.85% 0.22%
קשר אלוני חץ ו

A

3.30% מדד 3.53% 0.19%
קשר מבני תעש יא

A

3.28% מדד 5.20% 0.28%
קשר מבני תעש ח

A

3.04% מדד 5.81% 0.29%
קשר אשטרום נכ 7

A

2.79% מדד 4.57% 0.21%
קשר כור ח

A-

2.76% מדד 6.95% 0.32%
קשר אמות א

A+

2.71% מדד 3.19% 0.14%
קשר דיסק השק ד

A-

2.50% מדד 6.30% 0.26%
קשר דלק קב יט

A1

2.28% מדד 6.75% 0.26%
קשר דיסקונט מנ ה

A+

2.22% לא 5.32% 0.20%
קשר פועלים הנפ י

AA

2.08% מדד 3.18% 0.11%
קשר ארפורט ב

A+

1.93% מדד 3.89% 0.12%
קשר נצבא ה

AA-

1.88% מדד 3.43% 0.11%
קשר מכתשים אגן ג

A+

1.81% מדד 3.10% 0.09%
קשר דיסק השק ט

A1

1.78% לא 8.78% 0.26%
סך הכל   60.26%  

 תשואה

3.98%
             

ט.ל.ח

יואש זיגלמן
yoashz@gmail.co.il
052-5221004

 

טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ