בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות

מה יותר כדאי ?
פנסיית נכות בקרן פנסיה
או אובדן כושר עבודה בחברת ביטוח 
 

עלות פנסיית נכות ושאירים בקרן פנסיה

1. עלות פנסיית נכות (בכפוף לגיל כניסה וגובה שכר מבוטח), מחושבת על פי תעריפים המפורטים
    בתקנון קרן הפנסיה, ובטבלאות מקדמים המפורטים בנספחים לתקנון. עלות הנכות ממומנת
    מתוך ההפקדות החודשיות.

2. עלות פנסיית שאירים (בכפוף לגיל כניסה, שכר מבוטח ומצב משפחתי) מחושבת על פי סכום
    החיסכון המצטבר עד אירוע מותו של המבוטח (לפני פרישה), ועל פי נוסחה ומקדמים בתקנון
    קרן הפנסיה ובנספחים השונים. שלא כמו בפנסיית נכות, שאיננה קשורה לחיסכון המצטבר
    (אשר אמור לשמש לפנסיית פרישה), בפנסיית שאירים משמש החיסכון המצטבר לתשלום
    פנסיית שאירים (כי המבוטח "פרש סופית" מהחיים).

אנו עוסקים כאן בהשוואת עלויות פנסיית נכות מול ביטוח אובדן כושר עבודה בחברת ביטוח,
ואיננו עוסקים בהשוואת פנסיית שאירים מול
ביטוח חיים בחברת ביטוח.

איכות הכיסוי הביטוחי

1. המפורט לעיל בקשר לפנסיית נכות, לקוח מתקנון מבטחים החדשה 2005, עמוד 33, סעיף
    66 א'-ב'.

2. בקרן פנסיה, במקרה של זכאותו של המבוטח לקבל קצבת נכות על פי חוק הנכים, או מביטוח
    לאומי (עקב תאונת עבודה) - יקוזזו קצבאות אלו מפנסיית הנכות לה הוא זכאי מקרן הפנסיה.
    במקרה של תאונת עבודה, עשוי קיזוז קצבת הנכות מביטוח לאומי להשאיר את פנסיית הנכות
    ללא תשלום למבוטח.

3. בביטוח אובדן כושר בחברת ביטוח, אין קיזוז של קצבת ביטוח לאומי (במקרה תאונת עבודה)
    מהפיצוי החודשי הרשום בפוליסה. זה עשוי להקנות למבוטח פיצוי עד 75% מהשכר מחברת
    הביטוח, ובנוסף קצבת נכות עד 75% מהשכר גם מביטוח לאומי (וסה"כ 150% מהשכר).

הסבר לטבלת השוואת המחיר
בין פנסיית נכות לאובדן כושר

 1. הטבלה משווה בין מסלול מקיף בקרן פנסיה (הכולל גם פנסיית נכות), לבין שילוב של חיסכון
     בקופת גמל, עם פוליסה נפרדת לאובדן כושר עבודה, בחברת ביטוח.

2. השילוב של חיסכון בקופת גמל ואובדן כושר בחברת ביטוח, הוא המועדף עלי מזה שנים. הוא
    מאפשר ניוד קל ומהיר של החיסכון הפנסיוני מקופת גמל אחת לשניה, תוך בחירת הקופה
    המובילה בתשואות, או מעבר מהיר ממסלול מנייתי לסולידי - וכך, לאורך זמן, להשיג כנראה
   
תשואה עודפת בסיכון נמוך - לעומת קרנות פנסיה, חברות ביטוח, השוק הפנסיוני כולו.

3. הטבלה מציגה גם השוואה של החיסכון המצטבר לגיל 67 בשכר 10,000 ש"ח ברוטו לחודש.
    בקרן הפנסיה החיסכון חושב בתשואה נטו 3.74% לשנה - מול תשואה עודפת של 5% נטו
    בקופת גמל, בגלל יתרון הניוד המהיר של החיסכון (הפרש תשואה של 1.26% לשנה).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

גיל הפקדה צבירה 67 נכות עלות שאירים ס"ה עלות קופת גמל אי כושר
30 1,833 1,454,516 7,500 59 36 5.18% 2,348,646 99
35 1,833 1,116,441 7,330 82 46 6.98% 1,740,170 97
40 1,833 854,784 5,590 63 47 6.00% 1,263,414 84
45 1,833 630,908 4,130 55 47 5.56% 889,863 78
50 1,833 443,153 2,910 75 47 6.65% 597,176 73
55 1,833 287,062 1,890 104 45 8.13% 367,848 66
60 1,833 156,294 1,000 103 33 7.42% 188,163 48

ט.ל.ח

יואש זיגלמן
yoashz@gmail.com
052-5221004

 

טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ