בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות

מה יותר כדאי :
להמשיך את קרן הפנסיה הוותיקה

או לעבור לקרן פנסיה חדשה ?

קרן פנסיה וותיקה

בקרן פנסיה וותיקה הנוסחה לצבירת זכויות פנסיה היא: 2% מהשכר הקובע – לכל שנת וותק,
אך לא יותר מ- 70% פנסיה עבור 35 שנות חברות פעילה בקרן. יש להבדיל בין השכר המבוטח
(שממנו מחשבים את התשלומים החודשיים לקרן הפנסיה), לבין השכר הקובע בפרישה – שממנו גוזרים את אחוזי הפנסיה (עד 70% כאמור לעיל). זה לעולם לא אותו שכר.

השכר המבוטח הוא השכר החודשי (שעולה בדרך כלל במשך השנים), וממנו מחשבים את
התשלומים לקרן (בסך 20.5% מהשכר המבוטח). השכר הקובע הוא מעין ממוצע משוקלל
(יחסית לשכר הממוצע במשק) של כל המשכורות החודשיות שבעבורן הופרשו ויופרשו תשלומים
חודשיים לקרן, מתחילת החברות בקרן.

הפנסיה החודשית בפרישה היא 2% מצטברים לכל שנת חברות פעילה – כשהם מוכפלים בשכר
הקובע בפרישה (אך לא יותר מ- 70%). בדרך כלל, השכר הקובע בפרישה יהיה נמוך מהשכר
המבוטח בפרישה (ובתנאי שהעובד לא עבר לעבוד במשרה חלקית, או עבר למקום עבודה חדש
בשכר נמוך יותר).

התשלום החודשי לקרן הפנסיה הוותיקה הוא 20.5% מהשכר המבוטח (וזאת בניגוד ל- 18.3%
בקרן פנסיה חדשה, קופת גמל או ביטוח מנהלים). מכיוון שהזכויות הפנסיוניות גדלות בדיוק ב- 2%
לשנה, הרי הזכויות בשנה ראשונה לחברות בקרן (למשל לפני 25 שנה), שוות בדיוק לזכויות
המתקבלות עבור השנה האחרונה בקרן (לפני הפרישה, ובאותו שכר מבוטח), וזאת למרות
שהכסף מהשנה הראשונה "שכב בקרן" 35 שנה, ואילו הכסף של שנה אחרונה "שכב בקרן"
רק שנה אחת.

מדובר בנוסחת פנסיה שונה לחלוטין מצבירת חיסכון נושא תשואה בקרן פנסיה חדשה או ביטוח
מנהלים. לכן, לכאורה, התשואה (או התמורה) על ההפקדות בקרן פנסיה ותיקה הולכת וגדלה
ככל שאנו מתקרבים לגיל פרישה. זה מצב הפוך מקרן פנסיה חדשה, שבה ההפקדות בשנים
ראשונות (ואשר "שוכבות בקרן" תקופה ארוכה יותר) יתנו זכויות פנסיה חודשית גבוהות יותר
מההפקדות בשנים שלפני הפרישה.

קרן פנסיה חדשה

קרן פנסיה חדשה עובדת למעשה כמו תוכנית חיסכון רגילה, שבה ההפקדות נושאות תשואה,
ובגיל פרישה החיסכון המצטבר מחולק למקדם הפנסיה (כיום סביב 180 ₪ לכל 1 ₪ פנסיה
חודשית), והתוצאה היא: גובה הפנסיה החודשית. ההפקדות לקרן חדשה הן 18.3% מהשכר
המבוטח, ויורדים מהן דמי ניהול בסך 6%, ועלויות נכות ושאירים בגובה ממוצע סביב 10%
(עלות זאת משתנה משנה לשנה, ועל פי גיל כניסה). יתרת ההפקדה לחיסכון פנסיוני היא
(בממוצע מקורב) כ- 84% מסך 18.3% שהופקדו מדי חודש.

השוואה בין קרן וותיקה וחדשה

מדובר בהשוואה בין נוסחת 2% לשנה (ללא קשר לתקופת ההפקדה או לתשואה כל שהי) לבין
חיסכון רגיל המחולק למקדם פנסיה בפרישה. האם כדאי לעזוב קרן פנסיה וותיקה ולעבור לחדשה ?
כדי לבחון סוגיה זו, הכנתי עבורכם טבלת השוואה, המבוססת על הנחות מסוימות, ועם מספרים
מקורבים (ולא מחייבים).

טבלת השוואה בין קרן פנסיה וותיקה וחדשה

הנתונים בטבלה הם לצורך המחשה בלבד, ואינם מייצגים תמונה כל שהי לאדם כל שהו. היא
נועדה לתת תמונה "גדולה" כיצד לחשב את ההבדלים בין הקרנות, וכל אחד יכניס בה נתונים
אישיים המתאימים לו.

הטבלה מבוססת על ההנחות הבאות:

1. השכר המבוטח – 10,000 ₪.

2. השכר הקובע בקרן וותיקה ביום ביצוע החישוב נמוך ב- 20% מהשכר המבוטח (8,000 ₪).

3. השכר הקובע (שהוא כאמור מעין ממוצע המשכורות לאורך השנים) עולה ב- 1% לשנה מיום
    החישוב,  ועד גיל הפרישה (אך לא יותר מ- 10,000 ₪).


4. מבוטח בקרן וותיקה מכוסה "אוטומטית" בפנסיית נכות של 75% מהשכר המבוטח, ובפנסיית
    שאירים.

5. ההפקדות לקרן חדשה (18.3% משכר מבוטח) הן 1,833 ₪ לחודש. מסכום זה יורדים דמי
    ניהול 6% (110 ₪ לחודש) ועלויות נכות ושאירים ממוצעות של 10% (183 ₪ לחודש), וסך
    הכל עלויות – 293 ₪ לחודש. היתרה הממוצעת לחיסכון פנסיוני לפרישה – 1,540 ₪.


6. תשואה לחיסכון בקרן חדשה – 5% נטו לשנה.  מקדם פנסיה בגיל 67 – 180 (פרוש המקדם
    הוא, שהקרן מצפה שנסגור עיניים 180 חודש לאחר פרישתנו לפנסיה, ומקווה שלא נאכזב
    אותה עם חיים ארוכים מדי...).

7. עליה צפויה במקדמי קרן הפנסיה החדשה: 2 חודשי מקדם לכל שנה עד גיל הפרישה. למשל:
    אם אנחנו בני 55 כיום, וגיל הפרישה 67, העלייה במקדם (2 כפול 12 שנים) תהיה 24 חודשים,
    והמקדם בפרישה (180 + 24) יהיה 204. זהו מקדם הגיוני ואף נמוך לעומת חברות הביטוח
    כיום.

האם כדאי לעבור מקרן פנסיה וותיקה לחדשה

הטבלה מציגה נתונים על בסיס ההנחות המפורטות למעלה. ההשוואה היא בין שתי השורות
הכחולות
: בקרן פנסיה וותיקה - מדובר בתוספת לפנסיה מהיום ועד גיל פרישה. בקרן פנסיה
חדשה
מדובר בפנסיה בגיל 67, (על בסיס הפקדות מהיום ועד הפרישה), גם כן בשורה הכחולה.
על פי נתוני הטבלה, כדאי להישאר בקרן הוותיקה. אבל הכל תלוי בנתונים שנכניס לטבלה.

 
נושא / גיל כיום

45

50

55

60

קרן פנסיה וותיקה        
שכר מבוטח 10,000 10,000 10,000 10,000
שכר קובע כיום 8,000 8,000 8,000 8,000
שנים לפרישה 22 17 12 7
שכר קובע בפרישה 9,760 9,360 8,960 8,560
גיל כניסה לקרן 32 32 32 32
וותק בקרן הפנסיה כיום 13 18 23 28
וותק בקרן בפרישה 35 35 35 35
זכויות פנסיה כיום 2,080 2,880 3,680 4,480
זכויות פנסיה בפרישה 6,832 6,552 6,272 5,992
תוספת לפנסיה כיום 4,752 3,672 2,592 1,512
         
         
נושא / גיל כיום

45

50

55

60

קרן פנסיה חדשה        
שכר מבוטח 10,000 10,000 10,000 10,000
שנים לפרישה 22 17 12 7
הפקדה חודשית  1,833 1,833 1,833 1,833
דמי ניהול  6% 110 110 110 110
עלויות ביטוח 10% 183 183 183 183
יתרה לחיסכון לפרישה 1,540 1,540 1,540 1,540
תשואה לחיסכון 5% 5% 5% 5%
חיסכון מצטבר בפרישה 727,769 488,397 300,842 153,888
מקדם צפוי בפרישה 224 214 204 194
פנסיה בפרישה 3,249 2,282 1,475 793
פנסיה במקדם 180 4,043 2,713 1,671 855
         

 ט.ל.ח

יואש זיגלמן
yoashz@gmail.com
052-5221004

טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ