בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות

A/D
Accumulation / Distribution 
נפחי המסחר ומיקום שערי הסגירה
מקדימים את השינוי במחיר המניה

העקרון המשמש כבסיס לאינדיקטור A/D הוא:

1. שינויים בנפח המסחר מקדימים את השינויים במחיר המניה. נפח המסחר מייצג את כמות המניות
    שנסחרה באותו יום או שבוע מסחר - ואת כמות הכסף שנכנסה למניה, או יצאה ממנה.

2. מיקום שער הסגירה של המניה (יחסית לשער הגבוה והנמוך ביום או שבוע המסחר), בשילוב עם
    השינויים בנפח המסחר - מאותתים באופן מובהק על כיוון מחיר המניה והשינויים הצפויים בו.

שינויים בנפח המסחר - ואיתותים לכיוון מגמת המניה

1. עליה בנפח המסחר, במקביל לעליית מחיר המניה, מאותתים על התחזקות מגמת העליות.

2. עלייה בנפח המסחר, במקביל לירידת מחיר המניה, מאותתים על התחזקות מגמת הירידות.

3. ירידה בנפח המסחר, במקביל לעליית מחיר המניה, מאותתים על היחלשות מגמת העליות,
    וסיכוי לתיקון, או היפוך מגמה מעליות לירידות.

4. ירידה בנפח המסחר, במקביל לירידת מחיר המניה, מאותתים על היחלשות מגמת הירידות,
   וסיכוי לתיקון, או היפוך מגמה מירידות לעליות.

CLV = Close Location Value

מיקום מחיר שער הסגירה (CLV) יחסית לשער המניה הגבוה והנמוך ביותר ביום או שבוע המסחר,
כאשר הוא מוכפל בנפח המסחר של אותו יום או שבוע מסחר - נותן לנו את כיוון המניה, יחסית ליום
או שבוע המסחר שקדם לו, ויחסית לימים ושבועות קודמים של מסחר. חיבור תוצאת המכפלות של
סדרת ימי או שבועות מסחר רצופים, יוצרים את גרף A/D.

למיקום שער הסגירה (CLV) יש 5 מצבי סגירה:

1. כאשר שער הסגירה הוא גם השער הגבוה ביותר ביום או שבוע המסחר, ערך CLV הוא 1 (+).

2. כאשר שער הסגירה נמצא מעל החציון (שבין השער הגבוה ונמוך ביותר = 0), אבל מתחת לשער
    הגבוה ביותר - ערך CLV יהיה בין 0 ל- 1 (+).

3. כאשר שער הסגירה נמצא בדיוק בחציון שבים השער הגבוה והנמוך ביותר, ערך CLV הוא 0.

4. כאשר שער הסגירה נמצא בין 0 לשער הנמוך ביותר, ערך CLV הוא בין 0 ל- 1 (-).

5. כאשר שער הסגירה הוא גם השער הנמוך ביותר ביום או שבוע המסחר - ערך CLV הוא 1 (-).

כאשר נפח המסחר מוכפל ב- CLV חיובי (מעל ל- 0) - מתקבלת נקודה מעל ה- 0.
כאשר נפח המסחר מוכפל ב- CLV שלילי (מתחת ל- 0) - מתקבלת נקודה מתחת ל- 0.
חיבור כל הנקודות הרצופות (של ימי או שבועות המסחר) יוצרות את גרף A/D.

סטיה שלילית ב- A/D לעומת גרף מחיר המניה

האיתותים בגרף A/D מובהקים וברורים, ועשויים להציג אישור להמשכיות המגמה (Confirmation)
או סטייה שלילית לעומת גרף המניה (Divergence). סטייה שלילית הנמשכת מספר חודשים
ברציפות - מאותתת על תיקון גדול או על היפוך מגמה (מעליות לירידות, ולהיפך). סטייה שלילית
של שבועות או ימים, היא פחות משמעותית ופחות מובהקת, ויש לבדוק אישור באינדיקטורים נוספים.

דשדוש בגרף A/D מול עליות או ירידות בגרף המניה

A/D אמור לאשש את מגמת המניה, ואת חוזק המגמה:

1. אם גרף המניה וגרף A/D שניהם בעליה, יש אישור להמשך מגמת העליה. אם גרף המניה
    וגרף A/D שניהם בירידה, יש אישור להמשך מגמת הירידה.

2. אם גרף המניה נמצא בעליה, אבל גרף A/D מדשדש, יתכן ואנו עומדים לפני שינוי מגמת המניה.
    יש לעקוב אחרי סטייה שלילית (אם נוצרת בהמשך הדשדוש), וזה מחזק את האיתות להיפוך
    מגמה. כנ"ל גם אם המניה נמצאת במגמת ירידה.

ממוצע נע בשילוב גרף A/D

אם נרשום בתוכנת הגרפים של StockCharts מספר תקופות ליד A/D, ייווצר גרף ממוצע נע
במקביל לגרף A/D. תקופה של 20 ימי או שבועות מסחר לממוצע הנע - מקובלת.

הימצאות גרף A/D מעל לממוצע הנע, עשויה להצביע על מגמת עליות במניה. הימצאות גרף A/D
מתחת לממוצע הנע, עשויה להצביע על מגמת ירידות במניה. חציית גרף A/D את הממוצע הנע
מלמטה למעלה - עשויה להצביע על שינוי מגמה מירידות לעליות. חציית גרף A/D את הממוצע הנע
מלמעלה למטה - עשויה להצביע על שינוי מגמה מעליות לירידות.

לפרטים והרחבה בנושא
לחץ כאן

לצפיה ב- A/D במסחר און-ליין
גרף שבועי - לחץ כאן
גרף יומי - לחץ כאן

לממוצעים נעים ואינדיקטורים

קורס להשקעות מוצלחות

לפורטל הפיננסי

צור קשר

טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ