בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות

מכתב תשובה של קג"מ
למכתב העובדת מספטמבר 2007

מכתב התשובה מקג"מ נשלח למבוטחת באוקטובר 2007. תמצית התשובה נמצאת בהמשך,
והנושא המרכזי הוא: כיצד מחשבים את השכר הקובע בפרישה.. להלן מסקנות שלי הנובעות
מתשובת קג"מ שבהמשך מסמך זה

תשובת קג"מ מבוססת על תקנון כיום, ועשויים לחול בו שינויים בעתיד. ברוב המקרים בעבר,
שינויים בתקנון היו לרעת המבוטחים ולא לטובתם....

פנסיית נכות ושאירים

1. סכום קיצבת נכות שווה לסכום פנסיית הפרישה שהעובדת צפויה לקבל אם תמשיך לשלם עד
    גיל פרישה - אך לא יותר מ- 70% מהשכר הקובע.

2. במקרה מות לפני גיל פרישה יקבל אלמן (גבר) 20% מפנסיית הפרישה, ואלמנה תקבל 60%.
    כל ילד מתחת לגיל 21 יקבל 20%. כולם יחד יקבלו עד מקסימום 85% מהשכר הקובע.

3. במקרה פנסיונרית שנפטרה, יקבל אלמן (גבר) 30% מפנסיית הפרישה. אלמנת פנסיונר תקבל
    60% מפנסיית הפרישה.

חישוב השכר הקובע לפנסייה בפרישה

1. החישוב מבוסס על שיטת הממוצעים: ממוצע של כל חודשי השכר במשך עד 35 שנים (420
    חודשים), כאשר כל שכר חודשי מוצמד למדד ליום החישוב.

2. בכל חודש מחשבים את היחס בין השכר באותו חודש - לשכר הממוצע במשק. למשל: אם שכר
    העובדת בחודש מסויים הוא 10,000 ש"ח,  והשכר הממוצע במשק באותו חודש הוא 7,500
    ש"ח, הרי יחס שכר העובדת לשכר הממוצע באותו חודש הוא 1.33 (אם שכר העובדת היה למשל
    5,000 ש"ח, יחס השכר שלה לשכר הממוצע במשק היה 0.66.)

3. השכר הממוצע במשק לפני הפרישה הוא ממוצע 12 חודשים אחרונים שלו, לפני הפרישה.

4. למעשה, השכר הקובע בפרישה הוא ממוצע של יחסי שכר העובדת לשכר הממוצע במשק במשך
    תקופת התשלומים לקרן (עד 420 חודשי שכר ב- 35 שנים).

5. מבוטח בלתי פעיל (שהפסיק לשלם לקרן), מחשבים לו את סכום הפנסיה החודשית בפרישה
    (שכר קובע במועד הפסקת התשלומים, כפול אחוז הפנסיה לפי 2% לכל שנת ותק). פנסיית
    הפרישה במועד הפסקת התשלומים צמודה למדד עד תחילת תשלומי הפנסיה בפועל.

6. מי שצבר 70% פנסיה, וממשיך לשלם לפנסיה מעבר ל- 420 חודשים (35 שנים), יערך חישוב
    של השכר הקובע לפי 420 החודשים שבהם יחסי השכר הם הטובים ביותר בכל התקופה:

    א. עובד ששכרו בשנים האחרונות עלה באופן משמעותי, יש לחשב את השכר הממוצע הגבוה
        ביותר הצפוי לו, וכיצד הוא עשוי להשפיע על הפנסיה החודשית בפרישה. אם התוספת לפנסיה
        החודשית (כפול תוחלת של כ- 20 שנותפנסיה) גבוהה יותר מההפסד המצטבר של ערך הפדיון
        של התשלומים העודפים מעל 35 שנה - יתכן ויש להעדיף את המשך התשלומים גם מעבר
        ל- 35 שנות ותק

   ב. אין ספק, שלא כדאי להמשיך את התשלומים מעל 35 שנה למי ששכרו הנוכחי נמוך מהשכר
       הקובע כפי שדווח לו לאחרונה על ידי קג"מ.

7. העובדת שבה מדובר, חברה בקג"מ מגיל צעיר מאוד, ולכן היא מתקרבת ל- 70% פנסיה.
    השכר הקובע לפנסיה על פי המכתב, נמוך בכ- 13% לעומת השכר המבוטח כיום. זוהי דוגמה
    שבה יש צורך לערוך חישוב מדוייק על כדאיות המשך התשלומים מעבר ל- 35 שנות ותק.

8. מי שצבר יותר מ- 35 שנות ותק (70% פנסיה) יוחזר לו על כל שנת ותק עודפת "מענק" בגובה
    75% של השכר, וזאת כנגד תשלום של 20.5% מהשכר השנתי.

9.  לדוגמה

    בשכר 10,000 ש"ח, התשלום החודשי לקרן הפנסיה (20.5% עובד + מעביד) הוא 2,050 ש"ח
    לחודש. מדובר ב- 24,600 ש"ח בשנה. המענק לכל שנת ותק עודפת הוא 7,500 ש"ח (75%
    משכר חודשי לכל שנת ותק עודף).

    בחשבון של ילד בכיתה א' אנחנו מבינים, שלשלם 24,600 ש"ח לשנה ולקבל רק 7,500 ש"ח,
    נשמע קצת הזוי.

    אמנם התשלום כולל לכאורה גם כיסוי לנכות ושאירים, אבל מי שיש לו 35 שנות ותק הוא מבוגר
    מגיל 50 (ולפעמים מעל 60), ולכן הסיכון של הקרן לשלם לו עבור נכות ושאירים הוא נמוך מאוד,
    כי ממילא עוד מספר שנים הקרן אמורה להתחיל ולשלם את פנסית הזיקנה.

לקרנות פנסיה ותיקות

למכתב לקג"מ

 צור קשר

טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ