בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות

מה היא הנוסחה לחישוב הפנסיה ?
מה יהיה השכר הקובע בפרישה ?

בחודש אוגוסט 2007 פנתה אלי קבוצת עובדים במוסד מהגדולים והמובילים במדינה, וביקשה
לדעת את זכויותיהם הפנסיוניות בקרן הפנסיה הותיקה קג"מ. הכנתי עבורם מכתב לדוגמה המייצג
את אחד העובדים שטיפלתי בו אישית - וניסחתי מכתב לקרן הפנסיה. אנחנו מחכים לתשובה.

לכבוד                                                                                             ספטמבר 2007
קרן גימלאות מרכזית (קג"מ)
רח' ביאליק 155 רמת גן
טל: 03-9298556 פקס: 03-5767358

שלום לכם

במאי 2007 שלחתי לכם מכתב עם בקשה לתת לי תשובות על שאלות הקשורות בכספים ובזכויות
שלי כיום
בקג"מ. היום קיבלתי מכם מכתב תשובה (אחרי שלושה וחצי חודשים). מכתבכם אינו נותן
מענה שלם לשאלות שלי. להלן שאלות נוספות. אודה לכם אם הפעם תשובתכם תהיה זריזה ומהירה יותר.

1. מהו השכר הקובע שלי כיום לחישוב הפנסיה המגיעה לי ?

2. מהו אחוז הפנסיה המגיע לי כיום.

3. מה סכום פנסיית הנכות החודשי המגיע לי, אם אאבד את כושר העבודה.

4. מה סכום פנסיית השאירים שישולם לשאירים שלי במקרה חס וחלילה…

5. אם אפסיק היום את עבודתי, ויותר לא יועברו תשלומים לקג"מ בעבורי – האם פנסיית הפרישה
    המגיעה לי על פי הדוחות שלכם, תשמור על ערכה, כולל הצמדה למדד עד תחילת תשלומי
    הפנסיה בפועל ?

6. אם אקטין למשל את שעות עבודתי למחצית, וכתוצאה מכך גם התשלומים עבורי לקג"מ יקטנו לחצי,  
    
האם זה ישפיע על השכר הקובע שלי ? ומה היא הנוסחה (האם מדובר ב- 3 משכורות אחרונות, גם
    אם הן מחצית השכר לפני הקטנת מספר שעות העבודה, מה שעשוי לגרום לי נזק שערכו העתידי מאות
    אלפי ש"ח ויותר) ?

7. במקרה הקטנת מספר שעות העבודה שלי לחצי משרה – האם אני יכולה להמשיך ולשלם לקג"מ 
    סכום משלים כדי לשמור על זכויות פנסיה מלאות מהשכר המלא שמלפני הקטנת שעות העבודה ?

8. ידוע לי כי לאחר שאצבור ואשלים 35 שנות וותק כעמיתה בקג"מ, אגיע למקסימום זכויות הפנסיה שיגיעו
    לי בגיל פרישה (70% מהשכר הקובע).

9. ידוע לי (וגם לכם), שכל הפקדה לקג"מ עבורי עבור שנה 36 ואילך, אינה מקנה לי כל זכויות פנסיה
    נוספות, אלא ערכי פדיון בלבד מההפקדות העודפות שמעל 35 שנות וותק.

10. ידוע לי (וגם לכם) כי נוסחת ערכי הפדיון של תשלומים עודפים אלו היא 75% של השכר המבוטח –
     לכל שנת
תשלומים לקג"מ.

11. מכיוון שהתשלומים המועברים לכם כל חודש הם 22.5% מהשכר המבוטח (ורק חלק קטן בלבד
      מופנה לביטוח נכות ושאירים), הרי שסכום ההפקדות המצטבר בשנה הוא (22.5% כפול 12 חודש)
      = 2.7  משכורות.

12. אם ערך הפדיון הוא 75% בלבד של משכורת, מתוך סה"כ הפקדות של 2.7 משכורות בשנה לקג"מ,
      הרי שמדובר כאן בהפסד מקורב של למעלה מ- 70% מהכספים המועברים אליכם בעבור השנים
      שמעל 35 שנות וותק !!

13. לדוגמה: בשכר מבוטח 10,000 ש"ח, ההפקדות החודשיות הן 2,250 ש"ח לחודש (מעביד + עובד) 
      שהם  27,000 ש"ח לשנה. אם ערך הפדיון הוא 7,500 ש"ח בלבד לשנה (75% מ- 10,000 ש"ח), 
      מדובר כאן לכאורה בהפסד של כ- 19,500 ש"ח לכל שנת עבודה !! (למעט ההוצאה לנכות ושאירים
      כאמור לעיל).

14. לאור כל האמור לעיל, יהיה זה מן ההגיון להפסיק להעביר כספים לקג"מ מעבר ל- 35 שנות וותק.
       האם הפסקת העברת כספים כזו עלולה לפגוע בנוסחת השכר הקובע – ולהקטין את הפנסיה 
       החודשית בפרישה (למרות שבמשך 35 שנה קיבלתם את מלוא ההפקדות על מלוא השכר) ?

עלי להדגיש כי אי מתן מידע מלא, ברור, אמין ושקוף, מציב אותי (ורבים מהעובדים במקום עבודתי) במצב של חוסר וודאות מוחלט לגבי הזכויות הפנסיוניות האמיתיות שנקבל כאשר נגיע לגיל פרישה נוסחת השכר הקובע במקרה של שינויים בשכר החודשי – היא המרכיב החשוב ביותר שעליו אני מצפה לקבל מכם תשובה.

                                                                                                           בברכה
                                                                                                            ( --- )

לקרנות פנסיה ותיקות

למכתב התשובה מקג"מ

צור קשר

טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ