בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות

מתי לעבור מקרן פנסיה וותיקה
למסלול פנסיוני אחר

שינויים בקרנות הפנסיה הישנות

לפני מספר שנים עמדו רוב קרנות הפנסיה הישנות (של ההסתדרות) בפני קריסה, כתוצאה
מגירעונות אקטואריים גדולים. כדי לצמצם את הגרעונות, בוצעו בשנת 2003 שינויים, שכללו
הגדלת התשלומים לקרן הפנסיה מצד אחד – והקטנת זכויות העמיתים מצד שני. ההפסד
הכספי העתידי לכל עמית כזה עשוי להגיע עד מאות אלפי ש"ח, כמפורט להלן:

מצב זכויות העמיתים לפני השינויים

1. גיל פרישה לגברים 65

2. גיל פרישה לנשים 60

3. תשלום חודשי לפנסיה: 17.5% מהשכר (עובד ומעביד).

4. צבירת זכויות פנסיה של 2% מהשכר לכל שנת חברות (עד מקסימום 70% ב 35 שנות חברות)

5. שכר קובע לפנסיה חודשית: ממוצע השכר ב 3 שנים אחרונות לפני הפרישה לפנסיה.

6. החזר כספי להפקדות מעל 35 שנים: 75% של משכורת חודשית אחת, לכל שנת חברות עודפת. 

מצב זכויות העמיתים אחרי השינויים בשנת 2004

1. גיל פרישה לגברים 67 (הפסד של 24 חודשי פנסיה)

2. גיל פרישה לנשים 64 (הפסד של 48 חודשי פנסיה)

3. התשלום לקרן הפנסיה גדל מ 17.5% ל 20.5% מהשכר

4. שכר קובע לפנסיה הוא ממוצע יחס שכר העובד לשכר הממוצע במשק לאורך כל תקופת העבודה.

5. הגיוני ששכר ריאלי ממוצע לאורך 30-20 שנה נמוך לפחות ב 20% משכר ממוצע ב 3 שנים
    אחרונות. לכן השכר הקובע לחישוב הפנסיה יהיה נמוך גם כן בכ 20%, וגם הפנסיה החודשית
    תהיה נמוכה בכ- 20%. כלומר: אם השכר המבוטח לפני פרישה הוא 10,000 ש"ח, יש סיכוי
    שהפנסיה תחושב לפי שכר קובע של כ 8,000 ש"ח.

6. החזר כספי לשנות חברות מעל 35 שנים: 75% של משכורת חודשית אחת לכל שנת חברות
    עודפת.

באיזה נזק כספי מדובר ?

בהנחת שכר לעובד של כ 10,000 ש"ח, ותשלומים לפנסיה של (17.5%) 1,750 ש"ח לחודש,
היתה הפנסיה המירבית (70% מהשכר לאחר 35 שנות חברות בקרן) 7,000 ש"ח לחודש.

1. הפסד של 7,000 ש"ח למשך 24 חודשים (גברים) שווה להפסד של 168,000 ש"ח.

2. הפסד של 7,000 ש"ח למשך 48 חודשים (נשים) שווה להפסד של 336,000 ש"ח

3. הפסד של 20% מהפנסיה החודשית בגלל הקטנת השכר הקובע לפנסיה = 1,400 ש"ח לחודש

4. הפסד של 1,400 ש"ח לחודש למשך 20 שנות פנסיה (עד 120) שווה להפסד של 336,000
    ש"ח.
 

סיכום נושא ההפסדים בשכר 10,000 ש"ח

1. גברים עשויים להפסיד מעל 500,000 ש"ח, לעומת תנאי הפנסיה לפני שנת 2003

2. נשים עשויות להפסיד מעל 650,000 ש"ח, לעומת תנאי הפנסיה לפני שנת 2003

מה יהיה ההפסד הכספי למי שצבר יותר מ 35 שנות וותק ?

1. מי שהצטרף לקרן פנסיה ישנה בגיל 20, יגיע ל 35 שנות וותק (70% פנסיה מירבית) בגיל 55.
    מה יקרה להמשך ההפקדות בקרן עד גיל פרישה (נשים 64 / גברים 67) ?

2. ניקח עודף וותק של 10 שנים מעל הוותק המירבי. שכר לדוגמה 10,000 ש"ח. הפקדות
    עובד/מעביד ( 20.5%)  =  2,050 ש"ח לחודש.

3. קרן הפנסיה מחזירה עבור כל שנה עודפת 75% של משכורת אחת (7,500 ש"ח לכל שנה
    עודפת).

4. הפקדות מצטברות ב 10 שנים עודפות (2,050 x 12 חודש x 10 שנים) = 246,000 ש"ח.
    אילו  השקענו סכומים אלו בקופת גמל + 5% תשואה שנתית, היה שווי החיסכון ב 10 שנים
    316,457 ש"ח.

5. הקרן תחזיר לעמית עבור 10 שנים עודפות (7,500 x 10 שנים) = 75,000 ש"ח בלבד. (ט.ל.ח)

האם להמשיך את קרן הפנסיה הישנה, או לבצע שינויים ?

טבלת ההשוואה שלהלן מבוססת על הנתונים הבאים:

1. שכר 10,000 ש"ח  /  תשלום לקרן 2,050 לחודש  /  פרישת גברים בגיל 67  / פרישת נשים
    בגיל 64 /  צבירת זכויות פנסיה לפי 2% עד מקסימום 70%.

2. שכר קובע לפנסיה נמוך ב 20% משכר אחרון = 8,000 ש"ח (עקב שינוי שיטת חישוב השכר
    הקובע). תוספת נטו לפנסיה מחושבת במס שולי ומס בריאות 27%.

3. חישוב ערך נוכחי נטו של תוספת הפנסיה נטו נערך בריבית 5% לגיל 90, החזר עודפי תשלומים
    מעל 35 שנות וותק = 7,500 ש"ח לכל שנה "עודפת". גיל פרישה ממוצע 65 (גבר/אשה)

השוואה של המשך הפקדה בקרן פנסיה וותיקה
מול הפקדות בקופת גמל בתשואה נטו 5% לשנה
(הפקדה 20.5% מהשכר  =  2,050 ש"ח לחודש)

גיל

גיל

שנות

זכויות

שנים

תוספת

תוספת

ע. נוכחי

החזר

ק. גמל

כניסה

כיום

וותק

פנסיה

לפרישה

פנסיה

פנ. נטו

לגיל 90

7,500

5%

20

45

25

50%

20

1,600

1,168

199,798

75,000

831,933

20

50

30

60%

15

800

584

98,899

75,000

542,912

20

55

35

70%

10

החזר

75,000

0

75,000

316,457

25

45

20

40%

20

2,400

1,752

299,697

37,500

831,933

25

50

25

50%

15

1,600

1,168

199,798

37,500

542,912

25

55

30

60%

10

800

584

98,899

37,500

316,457

25

60

35

70%

5

החזר

37,500

0

37,500

139,024

ט.ל.ח הנתונים להמחשה בלבד

טור שמאלי (צהוב-ספרות אדומות) מציג צבירה נטו של התקציב הפנסיוני (2,050 ש"ח לחודש)
בקופת גמל, בתשואה נטו 5%, כאלטרנטיבה להמשך ההפקדה בקרן הפנסיה הוותיקה. אין ספק
שלפי הנתונים כדאי לעבור לקופת גמל, אבל לכל עמית בקרן פנסיה וותיקה נתונים משלו, ויש לבצע
בדיקת השוואה פרטנית ואישית.

לקרנות פנסיה ותיקות

צור קשר


טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ