בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות

מה כדאי ומתאים לך יותר:
קרן פנסיה - או פוליסת קיצבה ?

עקרונות קרן פנסיה חדשה (1995)

1. תקנון הקרן כפוף לשינויים: מותר להקטין פנסיה, להעלות דמי ניהול, להגדיל תשלום חודשי ללא תמורה.

2. דמי הפקדה בעת הפקדת הכסף – עד 6% מסכום ההפקדה. יש הנחות במסגרת הסכמים מפעליים,
    כמו
הסכמי "חברים ומרויחים" להורדת דמי הגבייה עד 3%, מה שעשוי להגדיל את הפנסיה בפרישה ב  3%.

3. דמי ניהול מהצבירה – עד 0.5% מהיתרה השנתית. גם כאן יש הנחות במסגרת מפעלית, עד 0.25%.

4. מקדמי פנסיה בגיל פרישה כמפורט בטבלה . מקדמי הפנסיה הועלו בשנת 2004 בכ 50%. השינוי חל
    גם על צבירה בין 1995 עד 2004 . היה כאן מעין מס רטרואקטיבי. זה הקטין את הפנסיה החודשית
   בכ 30%.

5. תוכנית פנסיה מקיפה כוללת ביטוח נכות ושאירים. סכומי הכיסוי והעלויות לפי גיל כניסה מפורטים
    בטבלה.
במקרה מות פנסיונר לאחר שהתחיל לקבל פנסיה חודשית, מובטחים לבן/בת הזוג פנסיית
    שאירי פנסיונר,
לפי מסלול שנקבע על ידי הפנסיונר בסמוך ליציאתו לפנסיה.

6. בשלב הפקדת הכסף זכאי העמית לזיכוי ממס בגובה 35% על תגמולי העובד, עד תקרת שכר של
    7,300 ש"ח.
גובה הנחת המס המירבית היא בין 128 ש"ח עד 179 ש"ח לחודש (כפוף להפקדות
    העובד בין 5% עד 7%
מהשכר עד 7,300 ש"ח).

7. הפנסיה החודשית בפרישה צמודה למדד.

8. על הפנסיה החודשית בפרישה יש ניכוי מס הכנסה ומס בריאות (היא פטורה מניכוי ביטוח לאומי).

9. במידה ולא נוצל פטור ממס על פיצויים, ניתן לקבל פטור ממס על 35% מהפנסיה החודשית, עד תקרה
    של 7,020 ש"ח (גובה הפטור עד 2,457 ש"ח לחודש). הפטור ממס נקרא "קיצבה מזכה".

10. על משיכת כספים בסכומים חד-פעמיים (הוניים) מוטל קנס פדיון. גובה הקנס 0.25% כפול מספר
      שנות הוותק (בוותק של 40 שנה, הקנס הוא 10%). הקנס מוטל גם על משיכת פיצויים פטורים ממס.

11. בקרן פנסיה קיימת אחריות הדדית בין העמיתים, והם מממנים מהצבירה שלהם תשלומי פנסית
      פרישה,
נכות ושאירים לחבריהם בקרן.

12. יש קרנות שמקבלות חברים ללא הצהרת בריאות, וגובות מחיר אחיד לפנסיית נכות ושאירים, ללא
      קשר
למצב בריאות או לסיכון מקצועי. העובדים הבריאים בעלי מקצוע של "צוארון לבן" מממנים את
      העמיתים
החולים ובעלי סיכון מקצועי גבוה יותר (כיום יש מגמה להתאים את עלות הסיכון לפי נתוני
      העמית, כולל
הצהרת בריאות).

13. כיצד נפגעו עמיתי קרנות הפנסיה החדשות מעליית המקדמים - לחץ כאן

14. כיצד נפגעו עמיתי קרנות הפנסיה הותיקות מדחיית גיל הפרישה עד 4 שנים – לחץ כאן

15. לטבלת השוואה של מקדמי פנסיה וקיצבה לחץ כאן

האם קרן פנסיה בטוחה ?

כיצד נפגעו עמיתי קרנות חדשות

כיצד נפגעו עמיתי קרנות ותיקות

צור קשר


טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ