בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות

בעלי שליטה - קרן השתלמות

1. מה זה קרן השתלמות ? לפרטים לחץ כאן.

2. התשלומים המוכרים כהוצאה לחברה לקרן השתלמות לבעל שליטה נמוכים מאלו של שכיר או עצמאי:
א. תקרת שכר לקרן השתלמות (בשנת 2006):        15,711 ש"ח לחודש
ב. תשלומי החברה (מעביד):  4.5%  עד התקרה  -  עד 707 ש"ח לחודש
ג. תשלומי העובד:                 1.5%  עד התקרה  -  עד 236 ש"ח לחודש
ד. סה"כ מעביד ועובד:           6.0%  עד התקרה  -  עד 943 ש"ח לחודש

תשלומים נוספים לקרן השתלמות

1. חברה רשאית לשלם עבור בעל שליטה לקרן השתלמות סכומים כמו לעובד שכיר שאינו בעל שליטה, 
    ובתנאי שהעובד ישתתף בשליש מהפקדות החברה.

2. תשלומי החברה עד 7.5% משכר 15,711 ש"ח  = 1,178 ש"ח לחודש (שמתוכם מוכרים לה כהוצאה
    4.5% בלבד  =  707 ש"ח לחודש).

3. תשלומי העובד עד 2.5% (עד 393 ש"ח לחודש).

4. בכפוף לאמור לעיל, תשלומי החברה עד 1,178 ש"ח (שמתוכם 471 ש"ח אינם מוכרים לה כהוצאה) לא
    ייחשבו כשווי גמל (זקיפת הכנסה) בידי העובד.

5. פדיון כל כספי ההשתלמות הנ"ל פטורים ממס בידי העובד, ובכפוף לחוקים ולתקנות.

האם כדאי לחברה ולעובד להפקיד את הסכומים המירביים ?

1. ההוצאה הבלתי מוכרת של החברה לקרן השתלמות של העובד היא (1,178-707) = 471 ש"ח לחודש.

2. על הוצאה בלתי מוכרת זו תשלם החברה מס חברות (2007) של 29%  =  136 ש"ח לחודש.

3. סה"כ עלות החברה לקרן השתלמות ולמס הכנסה (471 + 136)  =  607 ש"ח לחודש.

4. העובד מזוכה בקרן ההשתלמות ב 471 ש"ח הפטורים ממס בפדיון, ובכפוף לחוקים ולתקנות.

5. כדי לשלם לעובד תוספת שכר שממנה ישאר לו נטו של 471 ש"ח (במס שולי 49%), על החברה לשלם
    לעובד כ 923 ש"ח, שעליהם יש ביטוח לאומי מעביד של כ 5.5%, וביחד תהיה עלות החברה כ 974
    ש"ח לחודש (לעומת 607 ש"ח בלבד בחלופה של קרן ההשתלמות). ההפרש הוא כ 367 ש"ח לחודש,
    שהם כ 4,404 ש"ח לכל שנה (בתקופה של 25 שנה מדובר ביתרון מצטבר שמעל 100,000 ש"ח).

כלומר: 607 ש"ח עלות ברוטו לחברה (כולל תשלום המס) שווים לעובד שכר ברוטו נוסף של 932 ש"ח. החיסכון לחברה + בעל השליטה של (974-607) 367 ש"ח לחודש = 4,404 ש"ח לשנה.

ט.ל.ח

חזרה לבעלי שליטה
צור קשר

טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ