בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות

ביטוח פנסיוני לבעלי שליטה
לשכר עד 29,532 ש"ח לחודש

1. על פי הכללים לבעלי שליטה, רשאי המעביד להפקיד עבור העובד תגמולים לקיצבה מעבר לתקרה 
    המזכה (854 ש"ח לחודש), עד שכר של 29,532 ש"ח לחודש (הפקדה עד 2,215 ש"ח לחודש).

2. הפקדות המעביד הנ"ל שמעל 854 ש"ח לחודש אינן מוכרות למעביד כהוצאה, אך אינן נזקפות לעובד
    כהכנסה.

3. על המעביד לגלם מס הכנסה (29%) על התגמולים שמעל 854 ש"ח לחודש, כיון שאינם מוכרים
    כהוצאה.


4. הפנסיה החודשית הנוספת, מגדילה את הפנסיה החודשית, והמס השולי עליה גבוה יותר מאשר על
    הפנסיה הבסיסית. 

5. עקב מס שולי גבוה על התוספת לפנסיה, וגילום המס על תגמולי המעביד שמעל 854 ש"ח לחודש,
    הופכת ההשקעה בקיצבה בשכר שמעל התקרה לבלתי כדאית לחלוטין. לעובד ולחברה נוצר הפסד
    משותף בגובה החל מכ 33% בגיל 50, ועד כ 64% (!) בגיל 25, כמפורט במדד smartcash.

נושא / גיל

25

30

35

40

45

50

סה" שכר

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

שכר בסיסי לקיצבה

.

.

.

.

.

.

שכר לפיצויים (8.3%)

10,250

10,250

10,250

10,250

10,250

10,250

שכר לתגמולים (5%)

17,083

17,083

17,083

17,083

17,083

17,083

שכר לניכוי - עובד (5%)

7,300

7,300

7,300

7,300

7,300

7,300

שכר נוסף עד 29,532

.

.

.

.

.

.

שכר נוסף לקיצבה

12,449

12,449

12,449

12,449

12,449

12,449

מעביד תגמולים 5%

622

622

622

622

622

622

עובד תגמולים 5%

622

622

622

622

622

622

ס"ה לקיצבה עובד + מעביד

1,244

1,244

1,244

1,244

1,244

1,244

דמי הפקדה 6%

74

74

74

74

74

74

יתרה לצבירה לגיל 65

1,170

1,170

1,170

1,170

1,170

1,170

גילום מס חברות 29%

180

180

180

180

180

180

צבירה נוספת לגיל 65

.

.

.

.

.

.

תשואה נטו לצבירה

5%

5%

5%

5%

5%

5%

צבירה נוספת לגיל 65

1,734,625

1,296,955

954,029

685,338

474,811

309,857

פנסיה בסיסית ברוטו-נטו

.

.

.

.

.

.

מקדם פנסיה 65

187,620

186,510

185,400

184,280

183,170

182,050

פנסיה ברוטו -65

15,401

11,583

8,572

6,195

4,318

2,835

פנסיה נטו (ללא קצבה מזכה)

11,420

9,167

7,190

5,521

4,148

2,747

פנסיה נוספת ברוטו-נטו

.

.

.

.

.

.

פנסיה נוספת ברוטו

9,245

7,855

5,146

3,719

2,592

1,702

ס"ה פנסיה ברוטו

24,646

19,436

13,718

9,914

6,910

4,537

פנסיה נוספת נטו (ללא ק.מ)

5,413

4,633

3,237

2,555

1,894

1,563

היוון פנסיה נוספת נטו

.

.

.

.

.

.

היוון פנסיה נוספת נטו

925,948

792,521

553,721

437,058

323,988

267,367

שווי גילום מס 29%

266,865

199,532

146,774

105,437

73,048

47,670

יתרת ערך נוכחי נטו

659,083

592,989

406,947

331,621

250,940

219,697

מדד smartcash

3,232,594

2,591,800

2,039,193

1,571,377

1,179,353

802,245

צבירה מירבית - 1,244

1,844,336

1,378,984

1,014,369

728,684

504,841

329,455

יתרת ערך נוכחי נטו

659,083

592,989

406,947

331,621

250,940

219,697

מדד smartcash

0.357

0.430

0.401

0.455

0.497

0.667

ט.ל.ח

חזרה לבעלי שליטה
צור קשר

 

טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ