בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות

 

קורס לביטוח פנסיוני – כל הזכויות שמורות
כיצד לקבל יותר פיצויים מביטוח פנסיוני

מהם פיצויים ?
על פי חוק חייב המעביד לשלם לעובד בעת פרישה (או פיטורין) פיצויים בגובה משכורת ברוטו לכל שנת עבודה. לדוגמה: אם שכרו האחרון של העובד לפני פיטורין או פרישה היה 9,000 ש"ח ברוטו לחודש, והוא צבר וותק של 20 שנות עבודה רצופות אצל מעבידו הנוכחי, על המעביד לשלם לעובד 180,000 ש"ח.

עובד שעזב את העבודה בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויים פיטורין (התפטר בעצמו), לא זכאי על פי חוק לפיצויים, אלא אם עמד בקריטריונים שונים (מעבר לאיזור פיתוח, התגייס לכוחות הביטחון וכו') ואז דינו כדין עובד שפוטר, ומגיעים לו פיצויים. הרחבה בנושא זה נמצאת באתרים באינטרנט.

יצירת קרן פיצויים לכיסוי חבות המעביד לעובדים
לצורך כיסוי חבות המעביד לתשלום פיצויים לעובדים, המעביד יכול ליצור מקור כספי לתשלום פיצויים:

1. לפתוח קרן פיצויים מרכזית שאליה הוא מפקיד כספים המיועדים לתשלום פיצויים לעובדים. בסוף כל 
    שנת מס המעביד בודק את חבות הפיצויים לכלל העובדים – מול הצבירה בקרן הפיצויים. במידה ויש
   חוסר, הוא משלים את החסר. במידה ויש עודף, הוא זכאי למשוך אותו ולשלם עליו מס הכנסה.

2. לפתוח קופת פיצויים אישית לכל עובד, במסגרת קופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. המעביד
    מפקיד לקופת הפיצויים האישית משכורת בשנה, בתשלומים חודשיים של
8.3% מהשכר המבוטח.

כמה פיצויים מגיעים לעובד במקרה פיטורין או פרישה ?
עובד שמתחיל מקום עבודה, משכורתו בהתחלה נמוכה יחסית, והיא עשויה לגדול במשך השנים, ואפילו להכפיל ולשלש את עצמה (במיוחד בהיי-טק). ניקח לדוגמה עובד ששכרו התחיל ב 5,000 ש"ח לחודש, ובמשך 10 שנים השכר טיפס בהדרגה ל 15,000 ש"ח. כמה פיצויים מגיעים לעובד ?

1. שכר אחרון כפול שנות הוותק ?  15,000 ש"ח כפול 10 שנים = 150,000 ש"ח ?

2. שכר ממוצע כפול שנות הוותק ? 10,000 ש"ח כפול 10 שנים = 100,000 ש"ח ?

סכום הפיצויים כפוף להסכם בין המעביד לעובד

1.
אם הפיצויים משולמים לעובד מקופת פיצויים מרכזית או ישירות מהמעביד, על המעביד לשלם לעובד
    משכורת אחרונה ברוטו כפול מספר שנות הוותק.

 
2.
על פי סעיף 14 לחוק, אם המעביד מפקיד כל חודש 8.3% מהשכר בקופת פיצויים אישית על שם העובד
   במסגרת ביטוח פנסיוני הכולל גם ביטוח אובדן כושר עבודה על חשבון המעביד, הרי במקרה עזיבת
   עבודה (בין אם פיטורין או התפטרות מרצון), יקבל העובד לבעלותו את כספי הפיצויים הצבורים בביטוח
   הפנסיוני, ובזאת מילא המעביד את חובתו לתשלום פיצויים לעובד.

פיצויים פטורים ממס וחייבים במס
בעת עזיבת עבודה או גיל פרישה, ובמידה והעובד זכאי לפיצויים על פי חוק, יהיה העובד זכאי לקבל פיצויים בגובה משכורת ברוטו לכל שנת עבודה, כמפורט:

1. פיצויים בגובה משכורת בשנה (עד תקרה 9,980 ש"ח ב 2005, ותקרה  10,250 ש"ח ב 2006) כפול
    מספר שנות הוותק, פטורים ממס.

2. פיצויים מעל לסכום הפטור חייבים במס.

כמה מס יש לשלם על פיצויים חייבים במס ?
עד 1.1.03 היה המס על הכנסה מעבודה והכנסה מרווח הון זהה: עד 49%. לכן לא היתה חשיבות האם
הפיצויים החייבים הם הכנסת עבודה או תשלום הוני של המעביד. החל מ 1.1.03 רווח הון חייב במס קבוע
25% שיורד ב 1.106 ל 20%.

על פי ד"ר אבי אלטר, מומחה למיסים (גלובס 15.12.05) קבע בית המשפט העליון שפיצויים אינם הכנסת עבודה אלא "הכנסה מסוג מיוחד". בחודש נובמבר 2005 טענו רשויות המס במחוזי בבאר שבע כי פיצויים "אינם הכנסת עבודה" (בכך רצו רשויות המס להקטין את ההכרה בהוצאה למעביד…הם לא דאגו לעובד). גם בסעיף 9 (א) לפקודה מוגדרים פיצויי פיטורין כ'מענק הון שנתקבל עקב פרישה'.

לאור האמור טוען אבי אלטר שיש לראות את הפיצויים החייבים כרווח הון ולא הכנסה מעבודה. מנגד אפשר לטעון שאם כך, יש להחיל את חבות המס על כל הפיצויים ולא לתת פטור עד תקרה 9,980 בשנה.

האמת נמצאת כנראה באמצע. יש גם להדגיש כי פריסת פיצויים חייבים (כמפורט להלן) עשויה להקטין את המס עד 10%, או אף לבטלו. לכן, לעיתים יהיו יתרונות לשיטת פריסת הפיצויים על פני מס רווח הון.

תוספת בנושא זה, מחודש מאי 2006: בינתיים הגיש משרדו של אבי אלתר תביעה ייצוגית נגד מס הכנסה בסך 300 מיליון ש"ח שלפי דעתו צריך להחזיר לנישומים בגין הפרש למס שנגבה מהם מהפיצויים, לבין 20% או 25%. התביעה הוגשה (איך לא...) לבית הדין המחוזי בבאר שבע...

פריסת פיצויים לצורך הקטנת חבות המס
החוק מאפשר לעובד שפרש מעבודה בגיל פרישה, ושאינו עומד להרוויח בעתיד הכנסות נוספות מעבודה, לפרוס קדימה את סכום הפיצויים החייב במס, עד 6 שנות פריסה, וכך להקטין את חבות המס, כמפורט:

1. עבור כל תקופה של 4 שנות עבודה רצופות לפני הפרישה, זכאי העובד לפרוס את הפיצויים קדימה
  
לתקופה של שנה (12 חודש), עד מכסימום 6 תקופות פריסה (72 חודש) לתקופת עבודה של 24 שנים
   או יותר.

2. פריסת פיצויים קדימה פרושו שרואים את הפיצויים החייבים כאילו לא שולמו בסכום אחד, אלא על פני כל
   
תקופת הפריסה, מדי חודש בחודשו. לתשלומים החודשיים יש מס שולי קטן יותר בדרך כלל, מהמס על
   קבלת סכום חד-פעמי גדול.

לדוגמה: עובד שעבד 25 שנים ברציפות ופרש לגימלאות, זכאי לפרוס את הפיצויים לתקופה של 6 שנים (72 חודש). אם שכרו בפרישה היה 15,000 ש"ח, הוא זכאי לפיצויים כמפורט:

1. (15,000 ש"ח כפול 25 שנים) = 375,000 ש"ח ברוטו.

2. מתוך סכום זה, הסכום הפטור הוא (9,980 ש"ח כפול 25 שנים) = 249,500 ש"ח

3. סכום הפיצויים החייב במס הוא (375,000-249,500) = 125,000 ש"ח.

אם העובד יקבל גם את הפיצויים החייבים (125,000 ש"ח) בסכום אחד, יראו אותם כתוספת להכנסתו באותה שנה, והמס השולי שלו עשוי להגיע עד 37%. לכן ינכו לו מ 125,000 ש"ח מס בסך 46,250 ש"ח. לא חבל ?

4. לחילופין (ומכיון שהעובד פרש מעבודה וכנראה שלא יהיו לו הכנסות בעתיד), פורסים את הסכום החייב
    במס ל 6 שנים קדימה (72 חודש). מחלקים את הסכום החייב (125,000) ב 72 חודש, והתוצאה היא
    1,736 ש"ח לחודש בלבד. זהו סכום שחייב לכל היותר ב 10% מס (12,500), וכך, על ידי פריסת
    הפיצויים החייבים, הוא יחסוך מס בשיעור (46,250-12,500) = 34,250 ש"ח.

5. במידה ולעובד יהיו הכנסות מעבודה בשנות הפריסה קדימה של הפיצויים החייבים במס, יחברו את
    סכום הפיצויים עם הכנסות העבודה שלו, וגובה (תוספת) המס על הפיצויים ייקבע על פי תיאום כלל
    ההכנסה החודשית (כולל 1,743 ש"ח של הפיצויים).

יש להדגיש שהעובד מקבל את סכום הפיצויים החייב במס (בניכוי המס על פי חישוב פריסה) בסכום חד פעמי, ולא בתשלומים חודשיים. 

חזרה לשעור
לקורס מתקדם
צור קשר

 

טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ