בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות

 

קורס לביטוח פנסיוני – כל הזכויות שמורות
מסלול התגמולים - מהפקדה לגיל פרישה

הפקדות תגמולים לביטוח פנסיוני
התקציב הפנסיוני מורכב מפיצויים (על ידי המעביד) ותגמולים (עובד ומעביד). עד 1.1.05 היו תגמולי המעביד5%  מהשכר, עד תקרה של השכר הממוצע במשק כפול 4 28,000 ש"ח). בנוסף, יכול היה המעביד להוסיף גם 2.5%  מהשכר לביטוח אובדן כושר עבודה לעובד המבוטח. העובד הפקיד גם הוא
5%  מהשכר עת תקרה של כ 28,000 ש"ח.

החל מ 1.1.05 יכול המעביד להעביר גם את ה 2.5%  מאובדן כושר – לתגמולים לחיסכון, וס"ה עד 7.5%. 
 העובד רשאי להגדיל את ההפקדה לתגמולים מ
5% עד 7%. בכל מקרה לא יפחתו הפקדות עובד ומעביד לתגמולים מ 5% מהשכר.

תקרת הכנסה מזכה ושינוי בהפקדות
עד 1.1.05, תקרת הכנסה מזכה לקבלת זיכוי ממס לעובד היתה 9,980 ש"ח לחודש. כלומר: עבור 5% 
 תגמולי עובד עד
9,980 ש"ח (499 ש"ח לחודש) קיבל העובד זיכוי ממס בתלוש השכר, בגובה 25%
 מההפקדה. הזיכוי המקסימלי היה: 499 כפול 25% = 125 ש"ח לחודש. (בקרן פנסיה הזיכוי הו
א 35%).

החל מ 1.1.05 ירדה תקרת ההכנסה המזכה ל 7,100 ש"ח (בשנת 2006 עלתה ל 7,300). ההפקדה לתגמולים לעובד עלתה ל 7%, שהם 511 ש"ח לחודש. הזיכוי המירבי ממס בתלוש השכר הוא 128 ש"ח לחודש (בקרן פנסיה הזיכוי 35% = 179 ש"ח לחודש). על יתרת השכר שמעל 7,300 ש"ח מומלץ לעובד להקטין את ההפקדה לתגמולים ל 5% כי אין לו זיכוי מס.

שלב הפקדת הכסף:  דמי הפקדות בביטוח פנסיוני
ניתן להפקיד תגמולי עובד ומעביד בקופת גמל, קרן פנסיה וחברת ביטוח. מה קורה לכסף בהפקדה ?

1. בקופת גמל כל הכסף נכנס לביטוח פנסיוני כחיסכון.

2. בחברת ביטוח מנכים דמי הפקדה בשיעור מ 6% ועד 13%, לפי מסלול דמי הניהול שנבחר (ראה
    הרחבה בשיעור דמי ניהול וטבלאות דמי ניהול).

3. בקרן פנסיה גובים דמי הפקדה של כ 6% וגם עלות ביטוח נכות ושאירים. עלות הביטוח היא לפי גיל
    כניסה, באחוזים מהתקציב הפנסיוני:
א. לגיל 30 עלות הביטוח כ 6% מההפקדה לפיצויים ותגמולים. יחד עם דמי הפקדה = כ 12%
ב. לגיל 40 עלות הביטוח כ 7% מההפקדה לפיצויים ותגמולים. יחד עם דמי הפקדה = כ 13%
ג. לגיל 50 עלות הביטוח כ 10% מההפקדה לפיצויים ותגמולים. יחד עם דמי הפקדה = כ 16% 

שלב צבירת הכסף:  תשואה ודמי ניהול עד גיל פרישה
יתרת הכסף שנותרה לחיסכון וצבירה לפרישה (לאחר ניכוי דמי הפקדה ועלויות ביטוח נכות ושאירים), ניצברת בביטוח הפנסיוני עד גיל פרישה. ההפקדות נושאות תשואה על פי ביצועי ההשקעות של הגוף הפנסיוני. מנגד, גובה כל גוף פנסיוני דמי ניהול מיתרת הצבירה בתום כל שנה, כמפורט להלן:

1. בקופת גמל: דמי ניהול הצבירה הם בין 0.5% עד 2.0% לשנה.

2. בחברת ביטוח: דמי ניהול הצבירה הם בין 1.0% עד 2.0% לשנה.

3. בקרן פנסיה: דמי ניהול הצבירה הם עד 0.5% לשנה.

התשואה ברוטו בניכוי דמי ניהול נקראת תשואה נטו. להרחבה ראה שיעור בנושא דמי ניהול.כמו כן ראה
טבלת דמי ניהול.

שלב קבלת התגמולים: בגיל פרישה (60 עד 70)
בגיל פרישה (בין 60 ל 70) ניתן לקבל את התגמולים בסכום הוני (חד-פעמי) או כפנסיה חודשית, או כקיצבה חודשית, כמפורט:

1. בקופת גמל: התגמולים יתקבלו בפרישה בסכום הוני.

2. בקרן פנסיה: ניתן לקבל את התגמולים בפרישה בסכום הוני או כפנסיה חודשית.

3. בביטוח קיצבה: ניתן לקבל את התגמולים בפרישה בסכום הוני או כקיצבה חודשית.

המטרה שלך היא לקבל סכום תגמולים גדול ככל האפשר בגיל פרישה, נטו ביד (בין אם בסכום הוני ובין
אם כפנסיה או קיצבה חודשית). בכל אחת מדרכי קבלת התגמולים בפרישה יש מיסים וקנסות שונים.
מה שחשוב לך הוא: לקבל את השווי הכלכלי נטו הגבוה ביותר של התגמולים בפרישה.

כיצד משווים בין תקבול הוני (חד-פעמי) בגיל 65, לבין פנסיות חודשיות ? מחשבים ערך נוכחי נטו של זרם הפנסיות או הקיצבאות, בערכן בגיל 65 (ראה שיעור על ערך נוכחי ועתידי נטו), וכך מביאים למכנה משותף את התקבול ההוני בגיל 65, לשווי תזרים הפנסיות והקיצבאות מגיל 65.

ראה טבלה המציגה דוגמאות של סכומי ערך עתידי ונוכחי נטו בגיל 65, והשוואה בין המסלולים הפנסיוניים. יש לציין, שככל שהתשואה נטו לצבירה גבוהה יותר, כך עולה היתרון של קופת הגמל על פני מסלול פנסיה וקיצבה. הסיבה נעוצה בשיטות מיסוי שונות בקופת גמל, בקרן פנסיה ובפוליסת קיצבה:

1. בקופת גמל יש פטור ממס רווח הון, עד תקרת הפקדה של 19,920ש"ח בשנה (בשנת 2005 היתה
    התקרה 19,440). תקרה זו מקבילה ל 10% משכר 16,600 ש"ח לחודש. מעל תקרה זו, המס היה
   15% בשנת 2005, והוא עולה ב 2006 ל 20% מהרווח. מדובר על מס קבוע, ללא קשר לגובה הצבירה
   בגיל פרישה.

2. בפנסיה או קיצבה חודשית, שיעורי המס הולכים ועולים ככל שסכומי הפנסיה או הקיצבה גבוהים יותר.
    למס הכנסה מתווסף גם מס בריאות, כך שהמס השולי הכולל עשוי להגיע ל 48%, וזה מקטין את שווי
    הערך הנוכחי נטו של תזרימי הפנסיות והקיצבאות נטו.

מיסים וקנסות בגיל פרישה

1. קופת גמל: הפקדות תגמולים עד 19,920 ש"ח לשנה פטורות ממס רווח הון. אם נזכור שתקופת
   הצבירה עשויה להגיע ל 40 שנה, והרווחים עשויים להוות מעל 60% מהצבירה, מדובר כאן על
חיסכון
   גדול במס. התקרה הפטורה נקראת "הפקדה מוטבת", והיא מתאימה בקירוב לשכר של
כ 16,600ש"ח
   לחודש.

2. קרן פנסיה: קבלת התגמולים בסכום הוני כפופה לקנס של 0.25% לכל שנת וותק בקרן (בתום 40 
   שנות  וותק הקנס הוא 10% מהצבירה בגיל 65). יתרת התגמולים בניכוי הקנס, חייבת במס הכנסה 

   35% או המס השולי, הגבוה מביניהם. קבלת התגמולים כפנסיה חודשית חייבת במס הכנסה ומס 

   בריאות, כמעט כמו משכורת (יש פטור מניכוי ביטוח לאומי).

3. ביטוח קיצבה: קבלת התגמולים בסכום הוני כפופה לניכוי מס של 35% או המס השולי. קבלת
    ה
תגמולים כקיצבה חודשית חייבת במס הכנסה ומס בריאות (יש פטור מניכוי ביטוח לאומי).

חזרה לשעור
לקורס מתקדם
צור קשר


טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ