בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות
טבלאות פנסיוניות
 
שילובים פנסיוניים - מבוא טבלה 1-1: מדרגות מס ותקציב פנסיוני 2006
שילוב פנסיוני: טבלה מרכזת 7,300 עד 18,000 טבלה 2-1: תקרות שכר והטבות מס 2006
שילוב פנסיוני: טבלה מרכזת 19,000 עד 36,000 טבלה 3-1: שכר ותקציב פנסיוני - הרחבה
שילוב פנסיוני: פיצויים חייבים - פנסיה וקיצבה נטו לכל 1,000 טבלה 4-1: תגמולי עובד 7%-5% מהשכר
טבלה 1-16: שכר 7,300 - פיצויים פטורים טבלה 1-2: צבירת חיסכון לפרישה
טבלה 2-16: שכר 7,300 - קיצבה מזכה טבלה 2-2: האם הכסף יספיק לגיל 90 ?
טבלה 3-16: שכר 10,000 - פיצויים פטורים טבלה 1-3: דמי ניהול מצבירה - קרן בלבד (מקוצר)
טבלה 4-16: שכר 10,000 - קיצבה מזכה טבלה 2-3: דמי ניהול מצבירה - קרן בלבד (מפורט)
טבלה 5-16: שכר 15,000 - פיצויים פטורים טבלה 3-3: דמי ניהול בביטוח מנהלים
טבלה 6-16: שכר 15,000 - קיצבה מזכה טבלה 1-4: פנסיה וקיצבה ברוטו ונטו
טבלה 1-17: קופת גמל - פיצויים עד 28,000 - ניכוי מס טבלה 2-4: פנסיה/קיצבה נטו וערך נוכחי לכל 1,000
טבלה 2-17: קופת גמל - תגמולים עד 28,000 - מיסים טבלה 3-4: הפסדי העמיתים בפנסיות החדשות
טבלה 3-17: קופת גמל - פיצויים עד 28,000 ערך נוכחי נטו טבלה 1-5: מקדמי פנסיית פרישה בקרן פנסיה
טבלה 4-17: קופת גמל - תגמולים עד 28,000 - ערך נוכחי נטו טבלה 2-5: מקדמי פנסיה - גברים ונשים
טבלה 5-17: קופת גמל - פיצויים ותגמולים - ערך נוכחי נטו טבלה 3-5: מקדמי קיצבה בחברת ביטוח
שילוב פנסיוני 1-0: השפעת תשואה 4% על ערך נוכחי נטו טבלה 4-5: השפעת התשואה על גובה הפנסיה
שילוב פנסיוני 2-0: השפעת תשואה 5% על ערך נוכחי נטו טבלה 5-5: מקדמי סיכון פנסיוני
שילוב פנסיוני 1-1: 10,000 + 1,000 טבלה 1-6: ערך נוכחי נטו של פנסיה חודשית
שילוב פנסיוני 2-1: 11,000 + 1,000 טבלה 2-6: השוואת ע.נ גמל-פנסיה-קיצבה
שילוב פנסיוני 3-1: 12,000 + 1,000 טבלה 3-6: המשך טבלה 2-6 השוואת ערך נוכחי
שילוב פנסיוני 4-1: 13,000 + 1,000 טבלה 4-6: פנסיה וקיצבה ברוטו -ערך נוכחי נטו
שילוב פנסיוני 5-1: 14,000 + 1,000 טבלה 5-6: פנסיה לחיסכון - מול פנסיה מקיפה
שילוב פנסיוני 6-1: 15,000 + 1,000 טבלה 1-7: פנסיית נכות ושאירים
שילוב פנסיוני 7-1: 16,000 + 1,000 טבלה 2-7: עלויות פנסיית נכות ושאירים
שילוב פנסיוני 8-1: 17,000 + 1,000 טבלה 3-7: עלות נכות ושאירים באחוז מהפקדה
שילוב פנסיוני 9-1: 18,000 + 1,000 טבלה 1-8: בטוח אובדן כושר - על חשבון מעביד או עובד ?
שילוב פנסיוני 10-1 19,000 + 1,000 טבלה 1-9: ביטוח חיים - טבלת מחירים
שילוב פנסיוני 11-1 20,000 + 1,000 טבלה 1-10: עצמאים - בחירת מסלול פנסיוני
שילוב פנסיוני 12-1 21,000 + 1,000 טבלה 2-10: עצמאים - הטבות מס פנסיוניות
שילוב פנסיוני 13-1 22,000 + 1,000 טבלה 3-10: עצמאי-טבלה אישית-גיל 35
שילוב פנסיוני 14-1 23,000 + 1,000 טבלה 1-11: אליהו - קיצבה חדשה - מקדמים וקיצבאות
שילוב פנסיוני 15-1 24,000 + 1,000 טבלה 2-11: אליהו - מקדמי פרישה בגיל 60 עד 70
שילוב פנסיוני 16-1 25,000 + 1,000 טבלה 3-11: אליהו - קיצבה 2006 - יותר טובה מקרן פנסיה
שילוב פנסיוני 17-1 26,000 + 1,000 טבלה 1-13: שווי גמל
שילוב פנסיוני 18-1 27,000 + 1,000 טבלה 1-14: תשואות קרנות פנסיה
שילוב פנסיוני 36-1 36,000 ומעלה טבלה 1-15: ניהול עצמי של ביטוח פנסיוני
מקום פנוי לטבלה פנסיה וקיצבה - השוואה
צווי הרחבה לביטוח פנסיוני טבלה 4-3 יתרה לצבירה לגיל פרישה
טבלה נוספת - מקום פנוי טבלה 3-5 יתרה לצבירה בשכר 10,000
תיק מניות אישי

טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ