בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות

קורס לביטוח פנסיוני - כל הזכויות שמורות
אליהו - קיצבה 2006 - יותר טוב מקרן פנסיה

1. הטבלה מציגה השוואת ערך נוכחי נטו בגיל 65 בשכר 10,000 ש"ח, בין קופת גמל, קרן פנסיה,
    ותוכנית הקיצבה 2006 של חברת אליהו.

2. בקופת גמל:  מפחיתים שווי גמל לגיל 65 - אם יש שווי גמל / מפחיתים מס הכנסה על פיצויים
   בפריסה / מפחיתים מס רווחי הון על תגמולים מעל הפקדה מוטבת. יתרת הצבירה היא ערך נוכחי נטו
   לגיל 65.

3. בקרן פנסיה:  מפחיתים דמי הפקדה 6% בעת הפקדת הכספים בקרן / מפחיתים עלויות ביטוח 
    (מהתגמולים) בעת הפקדת הכספים בקרן / מזכים את הפנסיה בקיצבה מזכה / מפחיתים מהפנסיה 
    ברוטו מס הכנסה ומס בריאות / מזכים ב 10% הפרש זיכוי מס לתגמולי עובד (51 ש"ח לחודש). ערך 
    נוכחי נטו של הפנסיה נטו לגיל 90 מהוון בריבית 5%. בנוסף, שורה 3 מלמטה מציגה ערך נוכחי נטו +
    זיכוי מס + עלויות ביטוח.

4. בקיצבה-אליהו 2006:  מפחיתים דמי הפקדה ממוצעים / מפחיתים קיצבה בגלל עליית תוחלת חיים /
    מזכים
 בונוס התמדה / מהקיצבה החודשית מפחיתים מס הכנסה ובריאות. ערך נוכחי נטו של הקיצבה
    נטו לגיל 90 מהוון בריבית 5%. (מקדמי הקיצבה בגיל 65 משקללים בתוכם את הבונוס והפחתת
    הקיצבה בגלל התארכות תוחלת חיים).

5. תשואה לצבירה: כידוע, תוספת של 1% לתשואה השנתית לצבירה, יכולה להגדיל משמעותית את
    הפנסיה/קיצבה לגיל פרישה (ראה טבלה). בשנים שחלפו לא הצטיינה חברת אליהו בתשואות שלה
    בפוליסות משתתפות ברווחים (יחסית ליתר חברות הביטוח). מצב זה השתנה בשנת 2005, ולמיטב 
    ידיעתי תפסה אליהו את המקום הראשון בתשואה לצבירה, מבין כל חברות הביטוח. המגמה נמשכת גם
   ברבעון ראשון של שנת 2006.

6. במקרה מות בן/בת זוג של "קיצבייר" (על משקל פנסיונר...) תקבל האלמן/ה את מלוא הקיצבה (ולא
    60%) עד תום 20 שנות קיצבה (240 חודש). תקופה זו בהחלט מקבילה לתוחלת החיים, ולכן הערך
    הכלכלי של סעיף זה מעניק יתרון נוסף מול קרן פנסיה.

7. מסקנות:  הקיצבה של אליהו טובה יותר מקרן פנסיה בגילאים 25 עד 50
א.
ערך נוכחי נטו של קיצבת אליהו (ללא מרכיב ביטוחי) בתשואה 5% נטו, גבוה החל מ 10.8% (גיל 25)
    ועד 2% (גיל 50) מערך נוכחי נטו של קרן פנסיה בתשואה 5% נטו.
ב. קיצבת אליהו מבטיחה את המקדמים והבונוסים בתנאי הפוליסה - עד מימושם בגיל הפרישה.
ג. יש לזכור שגם קרנות פנסיה וגם חברות ביטוח הגדילו בשנים האחרונות את מקדמי הפנסיה/קיצבה
   ביותר מ 50%, ולכן למחוייבות לתנאים מובטחים יש ערך כלכלי גבוה וחשוב, בעיקר לצעירים.
ד. הזכות להפקדת סכומים חד-פעמיים גדולים (שאינה קיימת בקרן פנסיה), שזכאים גם הם לבונוס (עד 2
    תקרות שנתיות להטבות מס, כולל הפקדות שוטפות באותה שנה), זכות זו מעניקה יתרון נוסף לתוכנית
    קיצבה 2006 של אליהו.
ה. קיצבת אליהו מבטיחה 240 חודשי תשלום של קיצבה חודשית, גם אם הקיצבייר נפטר לפני תום 20
    שנות קיצבה.

נושא פנסיוני

גיל 25

גיל 30

גיל 35

גיל 40

גיל 45

גיל 50

שכר כולל

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

שכר מבוטח

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

מס שולי

29%

29%

29%

29%

29%

29%

הפקדות

פיצויים 8.33%

833

833

833

833

833

833

תגמולים 11.46%

1,146

1,146

1,146

1,146

1,146

1,146

סה"כ 19.79%

1,979

1,979

1,979

1,979

1,979

1,979

דמי הפקדה - עלות ביטוח

קופת גמל

0%

0%

0%

0%

0%

0%

קרן פנסיה

6%

6%

6%

6%

6%

6%

קיצבה - אליהו 2006 - 240

4.5%

4.6%

4.8%

5.0%

5.2%

5.4%

קופת גמל-שווי גמל

0 *

0 *

0 *

0 *

0 *

0 *

עלויות פנסיית נכות ושאירים

134

113

118

142

177

207

יתרת הפקדה לצבירה

קופת גמל - סה"כ

1,979

1,979

1,979

1,979

1,979

1,979

קרן פנסיה - פיצויים

783

783

783

783

783

783

קרן פנסיה - תגמולים

943

964

959

935

900

870

קרן פנסיה - סה"כ

1726

1747

1742

1718

1683

1653

קיצבה-אליהו סה"כ

1,890

1,889

1,884

1,880

1,876

1,872

מקדמים ופריסת פיצויים

פנסיה 1000 גבר 65

187,650

186,510

185,400

184,280

183,170

182,050

קיצבה-אליהו 1000 גבר 65

171,834

176,052

180,532

185,140

190,217

195,642

פריסת פיצויים (חודשים)

72

72

72

72

60

45

צבירה ברוטו 65 + 5%

קופת גמל

2,934,034

2,193,736

1,613,694

1,159,215

803,119

524,109

קרן פנסיה

2,558,940

1,936,562

1,420,442

1,006,332

682,996

437,773

פוליסת קיצבה

2,802,084

2,093,971

1,536,230

1,101,225

761,320

495,772

פיצויים פטורים/ קיצבה מזכה

2,457

2,457

2,457

1,888

1,301

846

פנסיה כולל פיצויים פטורים

2,558,940

1,936,562

1,420,442

1,006,332

682,996

437,773

קיצבה-אליהו עם פיצויים פטורים

2,802,084

2,093,971

1,536,230

1,101,225

761,320

495,772

מיסים וקנסות

ק.גמל-מס פיצויים בפריסה

300,682

166,333

83,460

23,803

13,811

7,065

ק.גמל-מס רווח הון

0

0

0

0

0

0

קרן פנסיה - קנס פדיון הוני

10%

8.75%

7.50%

6.25%

5.00%

3.75%

פנסיה-קנס על פיצויים פטורים

0

0

0

0

0

0

עלות נכות ושאירים לגיל 65

198,666

125,261

96,218

83,178

71,830

54,821

פנסיה-קיצבה ברוטו-נטו

פנסיה ברוטו-גבר 65

13,636

10,383

7,661

5,461

3,728

2,404

קיצבה -אליהו ברוטו-גבר 65

16,307

11,894

8,509

5,948

4,002

2,534

פנסיה נטו-גבר

11,038

9,121

7,257

5,343

3,683

2,375

קיצבה -אליהו נטו-גבר

12,722

10,172

7,837

5,814

3,927

2,503

ערך נוכחי נטו 65 - 5%

קופת גמל

2,633,352

2,027,403

1,530,234

1,135,412

789,308

517,044

קופת גמל - קיזוז שווי גמל 65

0 *

0 *

0 *

0 *

0 *

0 *

קופת גמל - יתרת ערך נוכחי

2,633,352

2,027,403

1,530,234

1,135,412

789,308

517,044

קרן פנסיה

1,888,160

1,560,238

1,241,382

913,973

630,014

406,267

קיצבה-אליהו

2,176,225

1,740,022

1,340,597

994,543

671,752

428,163

זיכוי 35% - עלות ביטוח

ק. פנסיה - תוספת זיכוי 51 שח

75,612

56,534

41,586

29,874

20,697

13,507

ק. פנסיה - ע. נוכחי כולל זיכוי

1,963,772

1,616,772

1,282,968

943,847

650,711

419,774

ק.פנסיה - תוספת עלות ביטוח

198,666

125,261

96,218

83,178

71,830

54,821

ק. פנסיה - כולל זיכוי וביטוח

2,162,438

1,742,033

1,379,186

1,027,025

722,541

474,595

ק. פנסיה - מקדם סיכון 0.5% -

20% (-)

17.5% (-)

15% (-)

12.5% (-)

10% (-)

7.5% (-)

קיצבה-אליהו ללא דמי הפקדה

2,276,386

1,823,922

1,408,190

1,046,887

708,599

452,603

ט.ל.ח  הנתונים להמחשה בלבד

חזרה לטבלאות

 

טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ