בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות

קורס לביטוח פנסיוני - כל הזכויות שמורות
השוואת ערך נוכחי נטו - שכר 10,000 - פיצויים פטורים
 

1. הטבלה משווה ערך נוכחי נטו של פיצויים ותגמולים בגיל 65 בקופת גמל, קרן פנסיה ופוליסת קיצבה,
    בשכר 10,000 ש"ח לחודש, ובודקת את כדאיות ניצול הטבת המס של פיצויים פטורים בקרן פנסיה
    ופוליסת קיצבה, מול קופת גמל.

2. בקרן פנסיה ובקיצבה מבוצע פדיון של הפיצויים הפטורים ממס. הפנסיה והקיצבה החודשית מבוססים
    על הפיצויים החייבים במס ועל התגמולים. בעת חישוב ערך נוכחי נטו של הפנסיה החודשית, מוסיפים
    לתוצאה את הפיצויים הפטורים, ואת שווי הפרש הזיכוי המוגדל (35% = 51 ש"ח לחודש), מורידים 
    קנס פדיון הוני לפי וותק, ומקבלים ערך נוכחי נטו לגיל 65 (צבוע בתכלת). 
  
3. בשכר 10,000 ש"ח, ובנתוני 2006 (מקדמי פנסיה וחוקי המס), לקופת גמל  יתרון משמעותי על פני
    קרן פנסיה ופוליסת קיצבה. הערך הנוכחי נטו של קופת גמל בגיל 65 גבוה בעשרות אחוזים מהערך
    הנוכחי נטו של קרן פנסיה וקופת גמל.
  

נושא פנסיוני

גיל 25

גיל 30

גיל 35

גיל 40

גיל 45

גיל 50

שכר כולל

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

שכר מבוטח

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

מס שולי

29%

29%

29%

29%

29%

29%

הפקדות

פיצויים 8.33%

833

833

833

833

833

833

תגמולים 11.46%

1,146

1,146

1,146

1,146

1,146

1,146

סה"כ 19.79%

1,979

1,979

1,979

1,979

1,979

1,979

דמי הפקדה - עלות ביטוח

קופת גמל

0%

0%

0%

0%

0%

0%

קרן פנסיה

6%

6%

6%

6%

6%

6%

פוליסת קיצבה

6%

6%

6%

6%

6%

6%

קופת גמל-שווי גמל

39

39

39

39

39

39

עלויות פנסיית נכות ושאירים

134

113

118

142

177

207

יתרת הפקדה לצבירה

קופת גמל - סה"כ

1,979

1,979

1,979

1,979

1,979

1,979

קרן פנסיה - פיצויים

783

783

783

783

783

783

קרן פנסיה - תגמולים

943

964

959

935

900

870

קרן פנסיה - סה"כ

1726

1747

1742

1718

1683

1653

קיצבה - סה"כ

1860

1860

1860

1860

1860

1860

מקדמים ופריסת פיצויים

פנסיה 1000 גבר 65

187,650

186,510

185,400

184,280

183,170

182,050

קיצבה 1000 גבר 65

207,073

206,223

205,374

204,538

203,703

202,779

פריסת פיצויים (חודשים)

72

72

72

72

60

45

צבירה ברוטו 65 + 5%

קופת גמל

2,934,034

2,193,736

1,613,694

1,159,215

803,119

524,109

קרן פנסיה

2,558,940

1,936,562

1,420,442

1,006,332

682,996

437,773

פוליסת קיצבה

2,757,606

2,061,824

1,516,660

1,089,510

754,827

492,594

פיצויים פטורים ממס

400,000

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

פנסיה בניכוי פיצויים פטורים

2,158,940

1,586,562

1,120,442

756,332

482,996

287,773

קיצבה בניכוי פיצויים פטורים

2,375,606

1,711,824

1,216,660

839,510

554,827

342,594

מיסים וקנסות

ק.גמל-מס פיצויים בפריסה

300,682

166,333

83,460

23,803

13,811

7,065

ק.גמל-מס רווח הון

0

0

0

0

0

0

קרן פנסיה - קנס פדיון הוני

10%

8.75%

7.50%

6.25%

5.00%

3.75%

פנסיה-קנס על פיצויים פטורים

40,000

30,625

22,500

15,625

10,000

5,625

עלות נכות ושאירים לגיל 65

198,666

125,261

96,218

83,178

71,830

54,821

פנסיה-קיצבה ברוטו-נטו

פנסיה ברוטו-גבר 65

11,505

8,506

6,043

4,104

2,637

1,581

קיצבה ברוטו-גבר 65

11,472

8,301

5,924

4,104

2,723

1,689

פנסיה נטו-גבר

9,018

6,954

5,372

3,968

2,564

1,552

קיצבה נטו-גבר

8,805

6,979

5,266

3,968

2,647

1,657

ערך נוכחי נטו 65 - 5%

קופת גמל

2,633,352

2,027,403

1,530,234

1,135,412

789,308

517,044

קופת גמל - קיזוז שווי גמל 65

57,821

43,232

31,801

22,845

15,827

10,329

קופת גמל - יתרת ערך נוכחי

2,575,531

1,984,171

1,498,433

1,112,567

773,481

506,715

קרן פנסיה + פיצויים פטורים

1,902,619

1,508,926

1,196,434

913,141

628,599

409,860

קיצבה + פיצויים פטורים

1,906,183

1,543,828

1,200,802

928,766

652,796

433,446

זיכוי 35% + שווי עלות ביטוח

ק. פנסיה - תוספת זיכוי 51 שח

75,612

56,534

41,586

29,874

20,697

13,507

ק. פנסיה - ע. נוכחי כולל זיכוי

1,978,231

1,565,460

1,238,020

943,015

649,296

423,367

ק.פנסיה - תוספת עלות ביטוח

198,666

125,261

96,218

83,178

71,830

54,821

ק. פנסיה - כולל זיכוי וביטוח

2,176,897

1,690,721

1,334,238

1,026,193

721,126

478,188

ק. פנסיה - מקדם סיכון 0.5% -

20% (-)

17.5% (-)

15% (-)

12.5% (-)

10% (-)

7.5% (-)

קיצבה + ע.נוכחי דמי הפקדה

2,027,854

1,642,370

1,277,449

988,049

694,464

461,113

ט.ל.ח  הנתונים להמחשה בלבד

חזרה לטבלאות

 

טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ