בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות

קורס לביטוח פנסיוני - כל הזכויות שמורות
שילוב פנסיוני לשכר
10,000
+ 1,000

1. בשכר עד 10,000 ש"ח ברוטו - ערך נוכחי נטו הגבוה ביותר הוא בקופת גמל. בשיחה עם נציגי תוכנת
    השכר מיכפל, הם אינם מחייבים שווי גמל כל עוד תגמולי עובד מתחת ל 547 ש"ח לחודש (7% משכר
    7,300). לטבלת שילוב פנסיוני 10,000 ש"ח עם פדיון פיצויים פטוריםלחץ כאן. לטבלת שילוב פנסיוני
    עם קיצבה מזכה לחץ כאן.

2. הטבלאות בודקות מהו השילוב הפנסיוני הטוב ביותר לתוספת של 1,000 ש"ח לשכר שעבורו כבר נקבע
    ונבחר המסלול והשילוב הפנסיוני האופטימלי (ערך נוכחי נטו לפי גיל כניסה), ובהתחשב בנתונים הבאים:
א. קופת גמל - שווי גמל
ב. קופת גמל - מס על פיצויים חייבים
ג. קופת גמל - מס רווחי הון על תגמולים חייבים
ד. קרן פנסיה - דמי הפקדה ועלויות ביטוח בהפקדת הכספים בקרן (לפי גיל ביום ההפקדה)
ה. קרן פנסיה - קנס בפדיון פיצויים פטורים ממס
ו.  קרן פנסיה - מס הכנסה שולי + מס בריאות על תוספת הפנסיה הנוצרת משכר של 1,000
ז. קיצבה-אליהו - דמי הפקדה בעת הפקדת הכסף בפוליסה
ח. קיצבה-אליהו - מס הכנסה שולי + מס בריאות על תוספת הקיצבהה הנוצרת משכר של 1,000

3. הטבלה מחשבת ומציגה ערך נוכחי נטו של המסלולים הפנסיוניים בתוספת שכר של 1,000 ש"ח,
    ובוחרת את המסלול האופטימלי לפי גיל הכניסה לכל תוספת שכר כזו עד 28,000 ש"ח. 

נושא פנסיוני

גיל 25

גיל 30

גיל 35

גיל 40

גיל 45

גיל 50

שכר כולל

11,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

שכר מבוטח

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

מס שולי

29%

29%

29%

29%

29%

29%

תשואה שנתית נטו לצבירה

5%

5%

5%

5%

5%

5%

קופת גמל - פיצויים חייבים קודמים

824,993

564,637

371,735

231,686

133,049

66,858

מסלול פנסיוני ל 1,000 קודם

קופת גמל

קופת גמל

קופת גמל

קופת גמל

קופת גמל

קופת גמל

הפקדות

פיצויים 8.33%

83.3

83.3

83.3

83.3

83.3

83.3

תגמולים 10.00%

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

סה"כ 18.33%

183.3

183.3

183.3

183.3

183.3

183.3

דמי הפקדה - עלות ביטוח

קופת גמל

0%

0%

0%

0%

0%

0%

קרן פנסיה

6%

6%

6%

6%

6%

6%

פוליסת קיצבה - אליהו 2006

4.5%

4.6%

4.8%

5.0%

5.2%

5.4%

קופת גמל-שווי גמל

0 *

0 *

0 *

0 *

0 *

0 *

עלויות פנסיית נכות ושאירים

12.4

10.5

10.9

13.1

16.4

19.2

יתרת הפקדה לצבירה

קופת גמל - סה"כ

183.3

183.3

183.3

183.3

183.3

183.3

קרן פנסיה - פיצויים

78.3

78.3

78.3

78.3

78.3

78.3

קרן פנסיה - תגמולים

81.6

83.5

83.1

80.9

77.6

74.8

קרן פנסיה - סה"כ

159.9

161.8

161.4

159.2

155.9

153.1

קיצבה-אליהו - פיצויים

79.5

79.4

79.3

79.1

78.9

78.8

קיצבה-אליהו - תגמולים

95.5

95.4

95.2

95.0

94.8

94.6

קיצבה-אליהו - סה"כ

175.0

174.8

174.5

174.1

173.7

173.4

מקדמים ופריסת פיצויים

פנסיה 1000 גבר 65

187,650

186,510

185,400

184,280

183,170

182,050

קיצבה-אליהו-משוקלל 1,000 גבר

171,834

176,052

180,532

185,140

190,217

195,642

פריסת פיצויים (חודשים)

72

72

72

72

60

45

ק.גמל - פיצויים - הפקדה כוללת

916.6

916.6

916.6

916.6

916.6

916.6

ק.גמל - פיצויים - צבירה כוללת

1,358,937

1,016,058

747,404

536,906

371,975

242,748

ס"ה פיצויים פטורים ממס (2006)

410,000

358,750

307,500

256,250

205,000

153,750

ק.גמל - פיצויים בפריסה - מס שולי

36%

29%

22%

10%

10%

10%

צבירה ברוטו 65 + 5%

קופת גמל

271,758

203,189

149,464

107,369

74,387

48,544

קרן פנסיה

236,917

179,357

131,607

93,253

63,267

40,546

קיצבה-אליהו 2006

259,452

193,767

142,289

101,980

70,491

45,922

קופת גמל -פיצויים חייבים במס

123,499

92,339

67,924

48,794

33,805

22,061

קרן פנסיה - פיצויים חייבים במס

116,086

86,796

63,846

45,865

31,776

20,737

קיצבה-אליהו - פיצויים חייבים מס

117,865

88,015

64,662

46,333

32,019

20,869

מיסים וקנסות

קופת גמל-מס פיצויים בפריסה

44,460

26,778

14,943

4,879

3,380

2,206

קופת גמל-מס רווח הון

0

0

0

0

0

0

קופת גמל - שווי גמל

0 *

0 *

0 *

0 *

0 *

0 *

קרן פנסיה - קנס פדיון הוני

10%

8.75%

7.50%

6.25%

5.00%

3.75%

פנסיה-קנס על פיצויים פטורים

0

0

0

0

0

0

עלות נכות ושאירים לגיל 65

18,384

11,639

8,888

7,673

6,655

5,085

פנסיה-קיצבה ברוטו-נטו

פנסיה ברוטו-גבר 65

1,262

962

710

506

345

223

קיצבה-אליהו ברוטו-גבר 65

1,510

1,100

788

551

370

235

קיצבה מזכה (לפנסיה)

מנוצל

מנוצל

מנוצל

מנוצל

מנוצל

מנוצל

קיצבה מזכה (לקיצבה-אליהו)

מנוצל

מנוצל

מנוצל

מנוצל

מנוצל

מנוצל

פנסיה נטו-גבר 65

1,262

962

710

506

345

223

קיצבה-אליהו נטו-גבר 65

1,510

1,100

788

551

370

235

ערך נוכחי נטו 65 - 5%

קופת גמל

227,298

176,411

135,521

102,490

71,007

46,338

קופת גמל - קיזוז שווי גמל 65

0 *

0 *

0 *

0 *

0 *

0 *

קופת גמל - יתרת ערך נוכחי

227,298

176,411

135,521

102,490

71,007

46,338

קרן פנסיה

215,878

164,560

121,452

86,556

59,016

38,146

קיצבה-אליהו

258,300

188,166

134,795

94,254

63,292

40,199

זיכוי 35% - עלות ביטוח

ק. פנסיה - תוספת זיכוי 51 שח

מנוצל

מנוצל

מנוצל

מנוצל

מנוצל

מנוצל

ק. פנסיה - ע. נוכחי כולל זיכוי

215,878

164,560

121,452

86,556

59,016

38,146

ק.פנסיה - תוספת עלות ביטוח

18,384

11,639

8,888

7,673

6,655

5,085

ק. פנסיה - כולל זיכוי וביטוח

.

.

.

.

.

.

ק. פנסיה - מקדם סיכון 0.5% -

20% (-)

17.5% (-)

15% (-)

12.5% (-)

10% (-)

7.5% (-)

קיצבה ללא ניכוי דמי הפקדה

.

.

.

.

.

.

ט.ל.ח  הנתונים להמחשה בלבד

חזרה לטבלאות

 

 

טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ