בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות

קורס לביטוח פנסיוני - כל הזכויות שמורות
טבלה מרכזת לשילוב פנסיוני - לשכר עד 18,000

1. הטבלה מציגה שכר עולה במדרגות של 1,000 ש"ח עד 18,000 ש"ח (לצפיה בטבלת המשך משכר
    19,000 ש"ח עד 36,000 ש"ח לחץ כאן).

2. בכל מדרגת שכר מוצגים 4 מסלולים פנסיוניים: קופת גמל, קרן פנסיה, קיצבה-אליהו (כולם בתשואה
    5% נטו), וקופת גמל בתשואה 6% נטו.

3. בכל מסלול פנסיוני מוצג ערך נוכחי נטו בגיל 65, לפי גיל כניסה. הערך הנוכחי נטו הוא בניכוי כל
    המיסים הקיימים בעת עריכת הטבלה (2006):

א. בקופת גמל: שווי גמל, מס פיצויים בפריסה, מס רווחי הון על תגמולים מעל הפקדה מוטבת

ב. בקרן פנסיה: מס הכנסה ומס בריאות על הפנסיה, תוספת זיכוי מוגדל (35%), ותוספת ערך עתידי של
    עלויות ביטוח נכות ושאירים, למי שרוצה להוסיף אותו (יש לזכור שמנגד יש בקרן פנסיה סיכון של הגדלת
    מקדמי הפנסיה והקטנת הפנסיה החודשית).

ג. בקיצבה-אליהו: מס הכנסה ומס בריאות על הפנסיה.

ד. קופת גמל בתשואה של 1% נוסף (6% נטו במקום 5%): אני מאמין שניתן להשיג תשואה עודפת 
    בקופות גמל מובילות (בעזרת תוכנת גמל-נט של משרד האוצר), לעומת חברות ביטוח וקרנות פנסיה,
    ולכן זו אופציה ריאלית בעת בניית השילוב הפנסיוני, והשוואת החלופות השונות.

ה. קיצבה מזכה: פנסיה וקיצבה חודשית אינן נהנות בטבלה מקיצבה מזכה, כי הפטור מנוצל במסגרת
    פדיון פיצויים פטורים בקופת גמל - בשכר עד 10,000 ש"ח. ערכתי גם טבלאות השוואה בקרן פנסיה 
    וקיצבה, בשכר 7,300 ש"ח,  10,000 ש"ח ו 15,000 ש"ח, על כדאיות משיכת פיצויים פטורים ואת
    יתרת הפיצויים והתגמולים לקבל כפנסיה או קיצבה - מול ניצול הטבת קיצבה מזכה לכל הפיצויים
    והתגמולים. ב 3 המקרים עדיף לפדות פיצויים פטורים, ואת יתרת הפיצויים והתגמולים לקבל כפנסיה או
    קיצבה חודשית, ללא קיצבה מזכה. לטבלאות השוואה ראה טבלאות 1-13 עד 6-13. לחץ כאן.

4. מי שינהל את כספי קופת הגמל שלו בתבונה בעזרת גמל-נט, וישיג תשואה עודפת של 1% נטו או יותר,
    כדאי לו לדעתי (בתנאי המיסוי הפנסיוני הקיימים ב 2006) לבחור במסלול קופת גמל על כל השכר עד
    15,000 ש"ח ברוטו (שווי גמל במס שולי 36% על תגמולי מעביד הוא כ 72 ש"ח לחודש, וכל התגמולים
    פטורים ממס רווחי הון בפרישה, בכפוף לתקנות ולתקופת וותק של 15 שנה).


5. בתשואות אחרות, עשויות להיות תוצאות אחרות של שילוב פנסיוני.

6. הקלקה על תחילת שורה תוספת שכר - 1,000 בכל מדרגת שכר, מקשרת לטבלה מפורטת של 
    אותו שכר, ומציגה את סדר הפעולות המתימטיות שמביאות לתוצאת ערך נוכחי נטו בטבלה מרכזת.
    (נמצא בעבודה).

7. לטבלת המשך משכר 19,000 עד 36,000 ש"ח לחץ כאן

ערך נוכחי נטו של 4 מסלולים פנסיוניים בגיל 65
במדרגות שכר של 1,000 ש"ח - עד 18,000 ש"ח
ומודל שילוב פנסיוני אופטימלי - לפי גיל כניסה

נושא פנסיוני

גיל 25

גיל 30

גיל 35

גיל 40

גיל 45

גיל 50

שכר בסיסי

7,300

7,300

7,300

7,300

7,300

7,300

קופת גמל

2,023,563

1,553,215

1,182,586

852,042

592,261

387,928

קרן פנסיה

1,609,046

1,287,530

1,000,093

745,110

514,346

337,515

קיצבה-אליהו

1,716,930

1,344,468

1,034,614

747,853

521,134

338,891

קרן פנסיה + עלות ביטוח

1,757,304

1,381,753

1,072,686

807,200

568,320

378,564

קופת גמל - 6% ע.נ. נטו

2,518,664

1,870,405

1,364,062

980,784

659,961

419,300

שכר בסיסי

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

קופת גמל

2,633,352

2,027,403

1,530,234

1,135,412

789,308

517,044

קרן פנסיה (קיצבה מזכה)

1,963,772

1,616,772

1,282,968

943,847

650,711

419,774

קיצבה-אליהו

1,919,122

1,739,167

1,340,597

995,569

672,266

428,163

קרן פנסיה + עלות ביטוח

2,162,438

1,742,033

1,379,186

1,027,025

722,541

474,595

קופת גמל - 6% ע.נ. נטו

3,350,951

2,490,677

1,817,694

1,307,719

880,119

559,296

תוספת שכר - 1,000

11,000

11,000

11,000

11,000

11,000

11,000

קרן פנסיה - נטו לחודש

1,223

932

694

491

334

216

קיצבה-אליהו - נטו לחודש

1,463

1,066

770

535

358

228

קופת גמל

227,316

176,411

139,792

102,490

71,007

46,338

קרן פנסיה

216,619

164,971

122,792

86,919

59,163

38,273

קיצבה-אליהו

250,261

182,350

131,716

91,517

61,239

39,001

קרן פנסיה + עלות ביטוח

235,003

176,610

131,680

94,592

65,818

43,358

קופת גמל - 6% ע.נ. נטו

292,471

218,612

160,778

118,339

79,344

50,204

תוספת שכר - 1,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

קרן פנסיה - נטו לחודש

1,223

932

694

491

334

216

קיצבה-אליהו - נטו לחודש

1,463

1,066

770

534

358

228

קופת גמל

227,316

176,411

139,792

91,946

63,702

41,571

קרן פנסיה

216,619

164,971

122,792

86,919

59,163

38,273

קיצבה-אליהו

250,261

182,350

131,716

91,517

61,239

39,001

קרן פנסיה + עלות ביטוח

235,003

176,610

131,680

94,592

65,818

43,358

קופת גמל - 6% ע.נ. נטו

256,559

185,877

137,555

99,156

71,180

45,039

תוספת שכר - 1,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

קרן פנסיה - נטו לחודש

1,153

932

694

491

334

216

קיצבה-אליהו - נטו לחודש

1,380

1,066

767

534

358

228

קופת גמל

200,611

156,458

120,844

91,946

63,702

41,571

קרן פנסיה

204,645

164,971

122,792

86,919

59,163

38,273

קיצבה-אליהו

236,063

182,350

131,203

91,517

61,239

39,001

קרן פנסיה + עלות ביטוח

223,029

176,610

131,680

94,592

65,818

43,358

קופת גמל - 6% ע.נ. נטו

256,559

185,877

137,555

99,156

66,648

45,039

תוספת שכר - 1,000

14,000

14,000

14,000

14,000

14,000

14,000

קרן פנסיה - נטו לחודש

921

885

687

491

334

216

קיצבה-אליהו - נטו לחודש

1,102

1,012

763

534

358

228

קופת גמל

200,611

156,458

120,844

91,946

63,702

41,571

קרן פנסיה

164,959

156,931

121,595

86,919

59,163

38,273

קיצבה-אליהו

188,508

173,113

130,518

91,517

61,239

39,001

קרן פנסיה + עלות ביטוח

183,343

168,570

130,483

94,592

65,818

43,358

קופת גמל - 6% ע.נ. נטו

256,559

185,877

137,555

99,156

66,648

45,039

תוספת שכר - 1,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

קרן פנסיה - נטו לחודש

921

703

687

491

334

216

קיצבה-אליהו - נטו לחודש

1,102

804

763

534

358

228

קופת גמל

200,611

156,458

115,090

86,091

59,645

41,571

קרן פנסיה

164,959

125,798

121,595

86,919

59,163

38,273

קיצבה-אליהו

188,508

137,874

132,229

91,517

61,239

39,001

קרן פנסיה + עלות ביטוח

183,343

137,437

130,483

94,592

65,818

43,358

קופת גמל - 6% ע.נ. נטו

256,559

185,877

131,873

95,223

66,648

45,039

תוספת שכר - 1,000

16,000

16,000

16,000

16,000

16,000

16,000

קרן פנסיה - נטו לחודש

837

703

687

491

334

216

קיצבה-אליהו - נטו לחודש

1,002

804

763

534

358

228

קופת גמל

180,559

142,688

105,982

80,376

56,330

39,874

קרן פנסיה

150,590

126,140

121,595

86,919

59,163

38,273

קיצבה-אליהו

171,402

137,874

130,519

91,346

61,239

39,002

קרן פנסיה + עלות ביטוח

168,974

137,779

130,483

94,592

65,818

43,358

קופת גמל - 6% ע.נ. נטו

228,004

166,804

119,582

87,697

62,379

40,033

תוספת שכר - 1,000

17,000

17,000

17,000

17,000

17,000

17,000

קרן פנסיה - נטו לחודש

837

703

687

491

334

216

קיצבה-אליהו - נטו לחודש

1,002

804

763

534

358

228

קופת גמל

180,559

142,688

105,982

80,376

56,330

39,874

קרן פנסיה

150,590

125,798

121,595

86,919

59,163

38,273

קיצבה-אליהו

171,402

137,874

130,519

91,346

61,239

39,002

קרן פנסיה + עלות ביטוח

168,974

137,437

130,483

94,592

65,818

43,358

קופת גמל - 6% ע.נ. נטו

228,004

165,660

119,582

87,697

62,379

40,033

תוספת שכר - 1,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

קרן פנסיה - נטו לחודש

837

703

569

491

334

216

קיצבה-אליהו - נטו לחודש

1,002

804

632

534

358

228

קופת גמל

180,559

142,688

105,982

80,376

56,330

39,874

קרן פנסיה

150,590

125,798

101,410

86,919

59,163

38,273

קיצבה-אליהו

171,402

137,532

108,110

91,346

61,239

39,002

קרן פנסיה + עלות ביטוח

168,974

137,437

110,298

94,592

65,818

43,358

קופת גמל - 6% ע.נ. נטו

237,228

171,579

128,129

93,512

67,770

43,299

ט.ל.ח הנתונים להמחשה בלבד

לטבלה מרכזת עד 36,000             חזרה לטבלאות

 

טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ