בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות

קורס לביטוח פנסיוני - כל הזכויות שמורות
טבלה מרכזת לשילוב פנסיוני - 19,000 עד 36,000

1. הטבלה מציגה שכר עולה במדרגות של 1,000 ש"ח מ 19,000 עד 36,000 ש"ח (לצפיה בטבלת
    שכר קודמת, עד 18,000 ש"ח לחץ כאן

2. בכל מדרגת שכר מוצגים 4 מסלולים פנסיוניים: קופת גמל, קרן פנסיה, קיצבה-אליהו (כולם בתשואה
  
  5% נטו), וקופת גמל בתשואה 6% נטו.

3. בכל מסלול פנסיוני מוצג ערך נוכחי נטו בגיל 65, לפי גיל כניסה. הערך הנוכחי נטו הוא בניכוי כל המיסים
    הקיימים בעת עריכת הטבלה (2006):

א. בקופת גמל: שווי גמל, מס פיצויים בפריסה, מס רווחי הון על תגמולים מעל הפקדה מוטבת.

ב. בקרן פנסיה: מס הכנסה ומס בריאות על הפנסיה, תוספת זיכוי מוגדל (35%), ותוספת ערך עתידי של
  
  עלויות ביטוח נכות ושאירים, למי שרוצה להוסיף אותו (יש לזכור שמנגד יש בקרן פנסיה סיכון של הגדלת
    מקדמי הפנסיה והקטנת הפנסיה החודשית).

ג. בקיצבה-אליהו: מס הכנסה ומס בריאות על הפנסיה
.

ד. קופת גמל בתשואה של 1% נוסף (6% נטו במקום 5%): אני מאמין שניתן להשיג תשואה עודפת 
    בקופות גמל מובילות (בעזרת תוכנת
גמל-נט של משרד האוצר), לעומת חברות ביטוח וקרנות פנסיה,
    ולכן זו אופציה ריאלית בעת בניית השילוב הפנסיוני, והשוואת החלופות השונות.

ה. קיצבה מזכה: פנסיה וקיצבה חודשית אינן נהנות בטבלה מקיצבה מזכה, כי הפטור מנוצל במסגרת
    פדיון פיצויים פטורים בקופת גמל - בשכר עד 10,000 ש"ח. ערכתי גם טבלאות השוואה בקרן פנסיה 
    וקיצבה, בשכר 7,300 ש"ח,  10,000 ש"ח ו 15,000 ש"ח, על כדאיות משיכת פיצויים פטורים ואת
    יתרת הפיצויים והתגמולים לקבל כפנסיה או קיצבה - מול ניצול הטבת קיצבה מזכה לכל הפיצויים
    והתגמולים. ב 3 המקרים עדיף לפדות פיצויים פטורים, ואת יתרת הפיצויים והתגמולים לקבל כפנסיה או
    קיצבה חודשית, ללא קיצבה מזכה. לטבלאות השוואה ראה טבלאות 1-13 עד 6-13. לחץ כאן.

4. בתשואות אחרות, עשויות להיות תוצאות אחרות של שילוב פנסיוני.

5. הקלקה על תחילת שורה תוספת שכר - 1,000 בכל מדרגת שכר, מקשרת לטבלה מפורטת של 
    אותו שכר, ומציגה את סדר הפעולות המתימטיות שמביאות לתוצאת ערך נוכחי נטו בטבלה מרכזת.
    (נמצא בעבודה).

6. לטבלת שכר קודמת, עד 18,000 ש"ח לחץ כאן

ערך נוכחי נטו של 4 מסלולים פנסיוניים בגיל 65
   במדרגות שכר של 1,000 ש"ח - עד 36,000 ש"ח +
ומודל שילוב פנסיוני אופטימלי - לפי גיל כניסה

נושא פנסיוני

גיל 25

גיל 30

גיל 35

גיל 40

גיל 45

גיל 50

תוספת שכר - 1,000

19,000

19,000

19,000

19,000

19,000

19,000

קרן פנסיה - נטו לחודש

837

703

569

491

334

216

קיצבה-אליהו - נטו לחודש

1,002

804

632

534

358

228

קופת גמל

180,559

142,688

105,982

80,376

56,330

39,874

קרן פנסיה

150,590

125,798

101,410

86,919

59,163

38,273

קיצבה-אליהו

171,402

137,532

108,110

91,346

61,239

39,002

קרן פנסיה + עלות ביטוח

168,974

137,437

110,298

94,592

65,818

43,358

קופת גמל - 6% ע.נ. נטו

209,008

165,660

119,582

87,697

59,735

40,033

תוספת שכר - 1,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

קרן פנסיה - נטו לחודש

837

703

518

491

334

216

קיצבה-אליהו - נטו לחודש

1,002

804

575

534

358

228

קופת גמל

180,559

142,688

105,982

80,376

56,330

39,874

קרן פנסיה

150,590

125,798

92,686

86,919

59,163

38,273

קיצבה-אליהו

171,402

137,532

98,359

91,346

61,239

39,002

קרן פנסיה + עלות ביטוח

168,974

137,437

101,574

94,592

65,818

43,331

קופת גמל - 6% ע.נ. נטו

209,008

165,660

119,582

81,428

59,735

40,033

תוספת שכר - 1,000

21,000

21,000

21,000

21,000

21,000

21,000

קרן פנסיה - נטו לחודש

837

703

518

491

334

216

קיצבה-אליהו - נטו לחודש

1,002

804

575

534

358

228

קופת גמל

178,583

135,670

105,575

80,083

56,127

37,095

קרן פנסיה

150,590

125,798

92,686

86,919

59,163

38,273

קיצבה-אליהו

171,402

137,532

98,359

91,346

61,239

39,002

קרן פנסיה + עלות ביטוח

168,974

137,437

101,574

94,592

65,818

43,331

קופת גמל - 6% ע.נ. נטו

208,054

164,973

119,095

81,090

59,508

39,890

תוספת שכר - 1,000

22,000

22,000

22,000

22,000

22,000

22,000

קרן פנסיה - נטו לחודש

833

703

518

440

334

216

קיצבה-אליהו - נטו לחודש

997

804

575

479

358

228

קופת גמל

178,583

135,670

105,575

80,083

56,127

37,095

קרן פנסיה

149,906

126,140

92,686

78,195

61,045

39,470

קיצבה-אליהו

170,547

137,874

98,359

81,938

63,292

40,199

קרן פנסיה + עלות ביטוח

168,290

137,779

101,574

85,868

67,700

44,555

קופת גמל - 6% ע.נ. נטו

208,054

164,973

119,095

81,090

59,508

38,217

תוספת שכר - 1,000

23,000

23,000

23,000

23,000

23,000

23,000

קרן פנסיה - נטו לחודש

833

698

518

370

334

216

קיצבה-אליהו - נטו לחודש

997

798

575

403

358

228

קופת גמל

178,583

135,670

100,821

80,083

56,127

37,095

קרן פנסיה

149,906

124,943

92,686

66,221

61,045

39,470

קיצבה-אליהו

170,547

136,506

98,359

68,937

63,292

40,199

קרן פנסיה + עלות ביטוח

168,290

136,582

101,574

73,894

67,700

44,555

קופת גמל - 6% ע.נ. נטו

208,054

164,973

118,284

81,090

59,508

38,217

תוספת שכר - 1,000

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

קרן פנסיה - נטו לחודש

833

654

518

370

334

216

קיצבה-אליהו - נטו לחודש

997

748

575

403

358

228

קופת גמל

179,324

136,224

105,982

76,668

56,330

37,227

קרן פנסיה

149,906

117,416

92,686

66,221

61,045

39,470

קיצבה-אליהו

170,547

127,953

98,359

68,937

63,292

40,199

קרן פנסיה + עלות ביטוח

168,290

129,055

101,574

73,894

67,700

44,555

קופת גמל - 6% ע.נ. נטו

208,054

164,973

118,284

81,090

56,864

38,217

תוספת שכר - 1,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

קרן פנסיה - נטו לחודש

833

654

518

370

334

216

קיצבה-אליהו - נטו לחודש

997

748

575

403

358

228

קופת גמל

179,324

136,224

105,982

76,668

56,330

37,227

קרן פנסיה

149,906

117,416

92,686

66,221

61,045

39,470

קיצבה-אליהו

170,547

127,953

98,359

68,937

63,292

40,199

קרן פנסיה + עלות ביטוח

168,290

129,055

101,574

73,894

67,700

44,555

קופת גמל - 6% ע.נ. נטו

208,054

164,973

118,284

81,090

56,864

38,217

תוספת שכר - 1,000

26,000

26,000

26,000

26,000

26,000

26,000

קרן פנסיה - נטו לחודש

833

654

518

370

334

216

קיצבה-אליהו - נטו לחודש

997

748

575

403

358

228

קופת גמל

179,324

136,224

105,982

76,668

56,330

37,227

קרן פנסיה

149,906

117,416

92,686

66,221

61,045

39,470

קיצבה-אליהו

170,547

127,953

98,359

68,937

63,292

40,199

קרן פנסיה + עלות ביטוח

168,290

129,055

101,574

73,894

67,700

44,555

קופת גמל - 6% ע.נ. נטו

208,054

151,244

118,284

80,463

56,487

38,217

תוספת שכר - 1,000

27,000

27,000

27,000

27,000

27,000

27,000

קרן פנסיה - נטו לחודש

833

654

518

370

252

216

קיצבה-אליהו - נטו לחודש

997

748

575

403

270

228

קופת גמל

179,324

134,747

105,982

76,668

56,330

37,227

קרן פנסיה

149,906

117,416

92,686

66,221

45,136

39,470

קיצבה-אליהו

170,547

127,953

98,359

68,937

46,186

40,199

קרן פנסיה + עלות ביטוח

168,290

129,055

101,574

73,894

51,791

44,555

קופת גמל - 6% ע.נ. נטו

208,054

151,244

118,284

80,463

56,487

38,217

תוספת שכר - 1,000

28,000

28,000

28,000

28,000

28,000

28,000

קרן פנסיה - נטו לחודש

833

654

518

370

252

216

קיצבה-אליהו - נטו לחודש

997

748

575

403

270

228

קופת גמל

163,763

134,747

105,982

76,668

56,330

37,227

קרן פנסיה

149,906

117,416

92,686

66,221

45,136

39,470

קיצבה-אליהו

170,547

127,953

98,359

68,937

46,186

40,199

קרן פנסיה + עלות ביטוח

168,290

129,055

101,574

73,894

51,791

44,555

קופת גמל - 6% ע.נ. נטו

208,054

151,244

118,284

80,463

56,487

38,217

תוספת שכר - 1,000

36,000

36,000

36,000

36,000

36,000

36,000

קרן פנסיה - נטו לחודש

833

654

518

370

252

216

קיצבה-אליהו - נטו לחודש

997

748

575

403

270

228

קופת גמל

154,868

128,096

95,929

73,153

53,692

35,506

קרן פנסיה

149,906

117,416

92,686

66,221

45,136

39,470

קיצבה-אליהו

170,547

127,953

98,359

68,937

46,186

40,199

קרן פנסיה + עלות ביטוח

168,290

129,055

101,574

73,894

51,791

44,555

קופת גמל - 6% ע.נ. נטו

196,607

143,002

112,437

76,405

53,766

36,496

ט.ל.ח  הנתונים להמחשה בלבד

לטבלה מרכזת עד 18,000          חזרה לטבלאות

 

טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ