בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות

קורס לביטוח פנסיוני - כל הזכויות שמורות
עצמאי - מסלול פנסיוני אישי - גיל 35

בחודש ינואר 2006 נכנס לתוקף תיקון 3 שלדעתי גורם נזק לעצמאים שנולדו לפני שנת 1961:

1. כל עוד לא יפקידו בקרן פנסיה ו/או תוכנית קיצבה 950 ש"ח לחודש, לא יקבלו הטבות מס על הפקדות
    בקופת גמל.

2. סכום ההפקדה לפנסיה/קיצבה יועלה בהדרגה בשנים הבאות ל 16% מהשכר הממוצע במשק, עד כ
    1,182 ש"ח לחודש.

סכום הפקדה מירבי לעצמאי בשנת 2006 לקבלת זיכוי וניכוי ממס הוא 16% מתקרה מזכה של 10,200 ש"ח לחודש = 1,632 ש"ח לחודש. עצמאים שגילם מעל 45 יכולים להמשיך ולקבל הטבות מס גם בקופת גמל, וזהו המסלול המועדף לשעתי. בפני עצמאים צעירים עומדים לבחירה 4 מסלולים פנסיונים עם הטבות מס:

1. הפקדת 1,632 ש"ח בקרן פנסיה
2. הפקדת 1,632 ש"ח בתוכנית קיצבה
3. הפקדת 950 ש"ח בקרן פנסיה, ואת היתרה (עד 682 ש"ח) להפקיד בקופת גמל, וס"ה  1,632 ש"ח.
4. הפקדת 950 ש"ח בקיצבה, ואת היתרה (עד 682 ש"ח) להפקיד בקופת גמל, וס"ה  1,632 ש"ח.

הטבלה משווה בין 4 המסלולים, ומציגה ערך נוכחי נטו של כל מסלול פנסיוני. לערך הנוכחי של הצבירה הוספתי את שווי הטבת המס המצטברת בכל מסלול, בגיל 65. על פי הטבלה, מסלול קיצבה בניפרד, או קיצבה בשילוב קופת גמל - הם הבחירה המועדפת לגיל 35 (למטה, בצבע חרדל). יש גם לזכור שתוכנית הקיצבה מבטיחה מקדמים ובונוסים מובטחים בתנאי הפוליסה, בעוד שקרן פנסיה עלולה לשנות לרעה את מקדמי הפנסיה.

קרן הפנסיה כולל גם ביטוח נכות ושאירים, המפורטים בתחתית הטבלה.

הטבלה כוללת גם את הטבות המס לקופת גמל כפי שהיו עד שנת 2006 (מסומנות באדום), ומבליטה את יתרון קופת הגמל הכוללת הטבות מס, על פני קרן פנסיה ותוכנית קיצבה (ולכן תיקון 3 הוא טעות לדעתי). 

כידוע, ניתן לשפר את התשואה בקופת גמל בעזרת תוכנת גמל-נט של משרד האוצר, והעברת הצבירה מקופה אחת לקופה טובה יותר. גמישות זו לא קיימת עדיין בקרנות פנסיה ופוליסות קיצבה (בקיצבה צריך גם להתמיד 10 שנות הפקדה, כדי לקבל את הבונוס, שבלעדיו הקיצבה לא כדאית).

שיפור התשואה בקופת גמל ב 1% לשנה בלבד (6% במקום 5%) משפר מאוד את השילוב קיצבה + קופת גמל ופנסיה + קופת גמל. לכן השילוב קיצבה + קופת גמל מועדף לדעתי בגיל 35 (שורה תחתונה בטבלה בצבע חום: ערך נוכחי 1,669,249 ש"ח)
 

נושא פנסיוני

%

קיצבה-אליהו

קרן פנסיה

קופת גמל

קיצבה + גמל

פנסיה + גמל

גיל כניסה

.

35

35

35

35

35

תקרת הכנסה מזכה

.

10,200

10,200

10,200

10,200

10,200

הפקדות בניפרד

.

.

.

.

.

.

זיכוי

5%

510

510

510

0

0

ניכוי

11%

1,122

1,122

714

0

0

השלמה ל 1,632

0

0

408

0

0

ס"ה תקציב נפרד

16%

1,632

1,632

1,632

.

.

הפקדה משולבת

.

.

.

.

.

.

קיצבה / פנסיה - זיכוי

5%

0

0

0

510

510

קיצבה / פנסיה - ניכוי

4.3%

0

0

0

440

440

קופת גמל - ניכוי

2.7%

0

0

0

274

274

קופת גמל - השלמה

.

0

0

0

408

408

ס"ה תקציב משולב

.

.

.

.

1,632

1,632

קיזוז בהפקדה

.

.

.

.

.

.

דמי הפקדה

.

78 (-)

98 (-)

0

46 (-)

57 (-)

עלויות ביטוח

.

0

97 (-)

0

0

56 (-)

יתרה לצבירה

.

1,554

1,437

1,632

1,586

1,519

צבירה לגיל 65 + 5%

.

.

.

.

.

.

קיצבה-צבירה ברוטו

.

1,250,837

0

0

737,129

0

קיצבה חודשית ברוטו

.

6,928

0

0

4,083

0

קיצבה חודשית נטו

.

6,570

0

0

4,009

0

קיצבה-ערך נוכחי נטו

.

1,123,864

0

0

685,779

0

.

.

.

.

.

.

.

קרן פנסיה-צבירה ברוטו

.

0

1,171,749

0

0

681,682

פנסיה חודשית ברוטו

.

0

6,320

0

0

3,677

פנסיה חודשית נטו

.

0

6,188

0

0

3,633

פנסיה-ערך נוכחי נטו

.

0

1,058,519

0

0

621,461

.

.

.

.

.

.

.

קופת גמל-ערך נוכחי נטו

.

.

.

1,330,747

556,109

556,109

.

.

.

.

.

.

.

ס"ה ערך נוכחי נטו

.

1,123,864

1,058,519

1,330,747

1,241,888

1,177,570

חיסכון מס (ניכוי וזיכוי)

.

.

.

.

.

.

זיכוי (25% - 35%)

.

127

178

127

127

178

ניכוי -מס שולי 37%

.

415

415

264

264

264

ס"ה חיסכון מס

.

542

593

391

391

442

חיסכון מס מצטבר + 5%

.

441,951

483,537

318,825

318,825

360,411

ערך נוכחי + חיסכון מס

.

.

.

.

.

.

קופת גמל ללא חיסכון מס

.

0

0

1,330,747

0

0

ק. גמל + חיסכון מס 2005

.

0

0

1,649,572

0

0

ערך נוכחי לילידי 1961 -

.

1,565,815

1,542,056

1,330,747

1,560,713

1,537,981

פנסית נכות ושאירים

.

.

.

.

.

.

קרן פנסיה-הכנסה 17.5%

.

.

9,326

.

.

5,428

קרן פנסיה-פנסית נכות

59.8%

.

5,577

.

.

3,246

ק. פנסיה-פנסית שאירים

59.8%

.

5,577

.

.

3,246

תשואה עודפת בקופת גמל

.

.

.

.

.

.

ק. גמל בתשואה 6%

682

.

.

1,590,469

664,645

664,645

ערך נוכחי של 3 המסלולים

1,565,815

1,542,056

1,590,469

1,669,249

1,646,517

ט.ל.ח  הנתונים להמחשה בלבד

חזרה לטבלאות

טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ