בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות

קורס לביטוח פנסיוני - כל הזכויות שמורות
השוואת ערך נוכחי נטו - שכר 7,300 - קיצבה מזכה

1. הטבלה משווה ערך נוכחי נטו של פיצויים ותגמולים בגיל 65 בקופת גמל, קרן פנסיה ופוליסת קיצבה,
    בשכר 7,300 ש"ח לחודש, ובודקת את כדאיות ניצול הטבת המס של קיצבה מזכה בקרן פנסיה
    ופוליסת קיצבה, מול קופת גמל.

2. בקרן פנסיה ובקיצבה כל הפיצויים והתגמולים (כולל פיצויים פטורים ממס) מתקבלים כפנסיה / קיצבה
   חודשית בגיל 65.

3. בשכר 7,300 ש"ח, ובנתוני 2006 (מקדמי פנסיה וחוקי המס), לקופת גמל  יתרון משמעותי על פני
    קרן פנסיה ופוליסת קיצבה. הערך הנוכחי נטו של קופת גמל בגיל 65 גבוה בעשרות אחוזים מהערך
    הנוכחי נטו של קרן פנסיה וקופת גמל.
 

נושא פנסיוני

גיל 25

גיל 30

גיל 35

גיל 40

גיל 45

גיל 50

שכר כולל

7,300

7,300

7,300

7,300

7,300

7,300

שכר מבוטח

7,300

7,300

7,300

7,300

7,300

7,300

מס שולי

22%

22%

22%

22%

22%

22%

הפקדות

פיצויים 8.33%

608

608

608

608

608

608

תגמולים 12.00%

876

876

876

876

876

876

סה"כ 20.33%

1,484

1,484

1,484

1,484

1,484

1,484

דמי הפקדה - עלות ביטוח

קופת גמל

0%

0%

0%

0%

0%

0%

קרן פנסיה

6%

6%

6%

6%

6%

6%

פוליסת קיצבה

6%

6%

6%

6%

6%

6%

קופת גמל-שווי גמל

0

0

0

0

0

0

עלויות פנסיית נכות ושאירים

100

85

88

106

133

155

יתרת הפקדה לצבירה

קופת גמל - סה"כ

1,484

1,484

1,484

1,484

1,484

1,484

קרן פנסיה - פיצויים

571

571

571

571

571

571

קרן פנסיה - תגמולים

776

791

788

770

743

721

קרן פנסיה - סה"כ

1,347

1,362

1,359

1,341

1,314

1,292

קיצבה - סה"כ

1,395

1,395

1,395

1,395

1,395

1,395

מקדמים ופריסת פיצויים

פנסיה 1000 גבר 65

187,650

186,510

185,400

184,280

183,170

182,050

קיצבה 1000 גבר 65

207,073

206,223

205,374

204,538

203,703

202,779

פריסת פיצויים (חודשים)

72

72

72

72

60

45

צבירה ברוטו 65 + 5%

קופת גמל

2,200,525

1,645,302

1,210,270

869,411

602,339

393,082

קרן פנסיה

1,997,041

1,509,787

1,108,140

785,502

533,248

342,167

פוליסת קיצבה

2,068,204

1,546,368

1,137,495

817,132

566,120

369,445

פיצויים פטורים / קיצבה מזכה

2,457

2,457

2,015

1,445

996

658

פנסיה כולל פיצויים פטורים

1,997,041

1,509,787

1,108,140

785,502

533,248

342,167

קיצבה כולל פיצויים פטורים

2,068,204

1,546,368

1,137,495

817,132

566,120

369,445

מיסים וקנסות

ק.גמל-מס פיצויים בפריסה

176,962

92,196

27,721

17,396

10,096

5,166

ק.גמל-מס רווח הון

0

0

0

0

0

0

קרן פנסיה - קנס פדיון הוני

10%

8.75%

7.50%

6.25%

5.00%

3.75%

פנסיה-קנס על פיצויים פטורים

0

0

0

0

0

0

עלות נכות ושאירים לגיל 65

148,999

93,946

72,163

62,383

53,872

41,116

פנסיה-קיצבה ברוטו-נטו

פנסיה ברוטו-גבר 65

10,642

8,095

5,977

4,262

2,911

1,879

קיצבה ברוטו-גבר 65

9,988

7,498

5,538

3,995

2,779

1,822

פנסיה נטו-גבר

9,323

7,469

5,865

4,184

2,875

1,879

קיצבה נטו-גבר

8,788

7,107

5,422

3,924

2,746

1,822

ערך נוכחי נטו 65 - 5%

קופת גמל

2,023,563

1,553,106

1,182,549

852,015

592,243

387,916

קופת גמל - קיזוז שווי גמל 65

0

0

0

0

0

0

קופת גמל - יתרת ערך נוכחי

2,023,563

1,553,106

1,182,549

852,015

592,243

387,916

ק.פנסיה + פיצויים פט' / קיצבה

1,579,226

1,277,647

1,003,267

715,715

491,797

321,422

קיצבה + פיצויים פט' / קיצבה

1,503,275

1,215,723

927,487

671,239

469,731

311,671

זיכוי 35% + שווי עלות ביטוח

ק. פנסיה - תוספת זיכוי 51 שח

75,612

56,534

41,586

29,874

20,697

13,507

ק. פנסיה - ע. נוכחי כולל זיכוי

1,654,838

1,334,181

1,044,853

745,589

512,494

334,929

ק.פנסיה - תוספת עלות ביטוח

148,258

94,223

71,756

62,090

53,974

41,049

ק. פנסיה - כולל זיכוי וביטוח

1,803,096

1,428,404

1,116,609

807,679

566,468

375,978

ק. פנסיה - מקדם סיכון 0.5% -

20% (-)

17.5% (-)

15% (-)

12.5% (-)

10% (-)

7.5% (-)

קיצבה + ע.נוכחי דמי הפקדה

1,599,229

1,293,322

986,688

714,084

499,714

331,565

ט.ל.ח  הנתונים להמחשה בלבד

חזרה לטבלאות

 

טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ