בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות

קורס לביטוח פנסיוני - כל הזכויות שמורות
השפעת תשואה 4% על ערך נוכחי נטו

1. שיעורי המס המוטלים על המערכת הפנסיונית מחולקים לשניים: שיעור מס קבוע, כמו מס רווחי הון,
    ושיעור מס פרוגרסיבי (הולך ועולה) כמו מס הכנסה מפנסיה וקיצבה, שווי גמל בקופת גמל, ומס על
    פיצויים חייבים בפריסה.

2. ככל שהתשואה גבוהה יותר והצבירה לפרישה גבוהה יותר, כך גדל שיעור המס על פיצויים חייבים, ועל
    פנסיה וקיצבה חודשית בפרישה. מידת השפעת התשואה על הפיצויים נטו ועל הפנסיה/קיצבה נטו -
    קובעת את הערך הנוכחי נטו, המשמש לנו כלי השוואה לבחירת המסלול הפנסיוני והשילוב הפנסיוני
    המועדף.

3. טבלאות שילוב פנסיוני 1-2 (4%) + 2-2 (5%) מציגות את השפעת התשואה על הערך הנוכחי נטו של
    כל מסלול פנסיוני.

4. בתחתית הטבלה (3 שורות בצבע תכלת) מוצג ערך נוכחי נטו של קופת גמל, קרן פנסיה וקיצבה-אליהו.
    הערך הנוכחי של קופת הגמל הוא הגבוה ביותר בכל הגילאים ( 25 עד 50). אחריו הערך הנוכחי של
    קיצבה-אליהו, ובמקום 3 קרן הפנסיה.

נושא פנסיוני

גיל 25

גיל 30

גיל 35

גיל 40

גיל 45

גיל 50

הפקדות

שכר מבוטח

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

11,000

מס שולי

29%

29%

29%

29%

29%

29%

פיצויים 8.33%

833

83.3

83.3

83.3

83.3

83.3

תגמולים 11.46%

1,146

1,146

1,146

1,146

1,146

1,146

סה"כ 19.79%

1,979

1,979

1,979

1,979

1,979

1,979

דמי הפקדה - עלות ביטוח

קופת גמל

0%

0%

0%

0%

0%

0%

קרן פנסיה

6%

6%

6%

6%

6%

6%

פוליסת קיצבה - אליהו 2006

4.5%

4.6%

4.8%

5.0%

5.2%

5.4%

קופת גמל-שווי גמל

0

0

0

0

0

0

עלויות פנסיית נכות ושאירים

134

113

118.0

142

177

207

יתרת הפקדה לצבירה

קופת גמל - סה"כ

1,979

1,979

1,979

1,979

1,979

1,979

קרן פנסיה - פיצויים

783

783

783

783

783

783

קרן פנסיה - תגמולים

943

943

943

943

943

943

קרן פנסיה - סה"כ

1,726

1,747

1,742

1,718

1,683

1,653

קיצבה-אליהו

1,890

1,888

1,884

1,880

1,876

1,872

מקדמים ופריסת פיצויים

פנסיה 1000 גבר 65

187,650

186,510

185,400

184,280

183,170

182,050

קיצבה-אליהו-משוקלל 1,000 גבר

171,834

176,052

180,532

185,140

190,217

195,642

פריסת פיצויים (חודשים)

72

72

72

72

60

45

פיצויים פטורים ממס - 2006

410,000

358,750

307,500

256,250

205,000

153,750

קופת גמל - פיצויים - 4%

 

 

צבירה ברוטו לגיל 65

967,205

749,660

570,853

423,887

303,092

203,807

פיצויים חייבים

557,205

390,910

263,353

167,637

98,092

50,057

מס על פיצויים חייבים (%)

29%

22%

10%

10%

10%

10%

צבירה ברוטו לגיל 65 + 4%

קופת גמל

2,297,837

1,781,004

1,356,205

1,007,051

720,072

484,196

קרן פנסיה

2,004,076

1,572,215

1,193,789

874,236

612,370

404,434

קיצבה-אליהו 2006

2,194,499

1,699,108

1,291,102

956,673

682,594

458,016

מיסים וקנסות + 4%

קופת גמל-מס פיצויים בפריסה

161,589

86,000

26,335

16,764

9,809

5,006

קופת גמל-מס רווח הון

0

0

0

0

0

0

קופת גמל - שווי גמל

0

0

0

0

0

0

עלות נכות ושאירים + 4%

155,589

101,695

80,865

72,259

64,403

50,646

פנסיה-קיצבה ברוטו-נטו 4%

פנסיה ברוטו-גבר 65

10,680

8,429

6,439

4,744

3,343

2,221

קיצבה-אליהו ברוטו-גבר 65

12,771

9,651

7,151

5,167

3,588

2,341

קיצבה מזכה - קרן פנסיה

2,457

2,457

2,222

1,660

1,170

777

קיצבה מזכה - אליהו

2,457

2,457

2,503

1,808

1,256

819

פנסיה נטו-גבר 65

9,370

7,766

6,300

4,656

3,303

2,194

קיצבה-אליהו נטו-גבר 65

10,698

8,681

6,790

5,074

3,545

2,313

ערך נוכחי נטו + 4%

קופת גמל - יתרת ערך נוכחי

2,136,248

1,695,004

1,329,870

990,287

710,263

479,190

קרן פנסיה

1,775,165

1,471,284

1,193,547

882,088

625,760

415,657

קיצבה-אליהו

2,026,757

1,644,633

1,286,379

961,279

671,607

438,202

זיכוי 35% - עלות ביטוח

ק. פנסיה - תוספת זיכוי 51 שח

59,217

45,898

34,950

25,952

18,557

12,478

ק. פנסיה - ע. נוכחי כולל זיכוי

1,834,382

1,517,182

1,228,497

908,040

644,317

428,135

ק. פנסיה - מקדם סיכון 0.5% -

20% (-)

17.5% (-)

15% (-)

12.5% (-)

10% (-)

7.5% (-)

ט.ל.ח  הנתונים להמחשה בלבד

חזרה לטבלאות

 

טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ