בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות

קורס לביטוח פנסיוני - כל הזכויות שמורות
השוואת ערך נוכחי נטו - שכר 10,000 - קיצבה מזכה

1. הטבלה משווה ערך נוכחי נטו של פיצויים ותגמולים בגיל 65 בקופת גמל, קרן פנסיה ופוליסת קיצבה,
    בשכר 10,000 ש"ח לחודש, ובודקת את כדאיות ניצול הטבת המס של קיצבה מזכה בקרן פנסיה
    ופוליסת קיצבה, מול קופת גמל.

2. בקרן פנסיה ובקיצבה כל הפיצויים והתגמולים (כולל פיצויים פטורים ממס) מתקבלים כפנסיה / קיצבה
   חודשית בגיל 65.

3. בשכר 10,000 ש"ח, ובנתוני 2006 (מקדמי פנסיה וחוקי המס), לקופת גמל  יתרון משמעותי על פני
    קרן פנסיה ופוליסת קיצבה. הערך הנוכחי נטו של קופת גמל בגיל 65 גבוה בעשרות אחוזים מהערך
    הנוכחי נטו של קרן פנסיה וקופת גמל.
 

נושא פנסיוני

גיל 25

גיל 30

גיל 35

גיל 40

גיל 45

גיל 50

שכר כולל

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

שכר מבוטח

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

מס שולי

29%

29%

29%

29%

29%

29%

הפקדות

פיצויים 8.33%

833

833

833

833

833

833

תגמולים 11.46%

1,146

1,146

1,146

1,146

1,146

1,146

סה"כ 19.79%

1,979

1,979

1,979

1,979

1,979

1,979

דמי הפקדה - עלות ביטוח

קופת גמל

0%

0%

0%

0%

0%

0%

קרן פנסיה

6%

6%

6%

6%

6%

6%

פוליסת קיצבה

6%

6%

6%

6%

6%

6%

קופת גמל-שווי גמל

0 *

0 *

0 *

0 *

0 *

0 *

עלויות פנסיית נכות ושאירים

134

113

118

142

177

207

יתרת הפקדה לצבירה

קופת גמל - סה"כ

1,979

1,979

1,979

1,979

1,979

1,979

קרן פנסיה - פיצויים

783

783

783

783

783

783

קרן פנסיה - תגמולים

943

964

959

935

900

870

קרן פנסיה - סה"כ

1726

1747

1742

1718

1683

1653

קיצבה - סה"כ

1860

1860

1860

1860

1860

1860

מקדמים ופריסת פיצויים

פנסיה 1000 גבר 65

187,650

186,510

185,400

184,280

183,170

182,050

קיצבה 1000 גבר 65

207,073

206,223

205,374

204,538

203,703

202,779

פריסת פיצויים (חודשים)

72

72

72

72

60

45

צבירה ברוטו 65 + 5%

קופת גמל

2,934,034

2,193,736

1,613,694

1,159,215

803,119

524,109

קרן פנסיה

2,558,940

1,936,562

1,420,442

1,006,332

682,996

437,773

פוליסת קיצבה

2,757,606

2,061,824

1,516,660

1,089,510

754,827

492,594

פיצויים פטורים/ קיצבה מזכה

2,457

2,457

2,457

1,888

1,301

846

פנסיה כולל פיצויים פטורים

2,558,940

1,936,562

1,420,442

1,006,332

682,996

437,773

קיצבה כולל פיצויים פטורים

2,757,606

2,061,824

1,516,660

1,089,510

754,827

492,594

מיסים וקנסות

ק.גמל-מס פיצויים בפריסה

300,682

166,333

83,460

23,803

13,811

7,065

ק.גמל-מס רווח הון

0

0

0

0

0

0

קרן פנסיה - קנס פדיון הוני

10%

8.75%

7.50%

6.25%

5.00%

3.75%

פנסיה-קנס על פיצויים פטורים

0

0

0

0

0

0

עלות נכות ושאירים לגיל 65

198,666

125,261

96,218

83,178

71,830

54,821

פנסיה-קיצבה ברוטו-נטו

פנסיה ברוטו-גבר 65

13,636

10,383

7,661

5,461

3,728

2,404

קיצבה ברוטו-גבר 65

13,317

9,998

7,355

5,326

3,705

2,429

פנסיה נטו-גבר

11,038

9,121

7,257

5,343

3,683

2,375

קיצבה נטו-גבר

10,969

8,797

6,975

5,231

3,660

2,400

ערך נוכחי נטו 65 - 5%

קופת גמל

2,633,352

2,027,403

1,530,234

1,135,412

789,308

517,044

קופת גמל - קיזוז שווי גמל 65

0 *

0 *

0 *

0 *

0 *

0 *

קופת גמל - יתרת ערך נוכחי

2,633,352

2,027,403

1,530,234

1,135,412

789,308

517,044

ק.פנסיה + פיצ' פטורים / קיצבה

1,888,160

1,560,238

1,241,382

913,973

630,014

406,267

קיצבה + פיצ' פטורים / קיצבה

1,876,357

1,363,335

1,193,143

894,815

626,080

410,544

זיכוי 35% - עלות ביטוח

ק. פנסיה - תוספת זיכוי 51 שח

75,612

56,534

41,586

29,874

20,697

13,507

ק. פנסיה - ע. נוכחי כולל זיכוי

1,963,772

1,616,772

1,282,968

943,847

650,711

419,774

ק.פנסיה - תוספת עלות ביטוח

198,666

125,261

96,218

83,178

71,830

54,821

ק. פנסיה - כולל זיכוי וביטוח

2,162,438

1,742,033

1,379,186

1,027,025

722,541

474,595

ק. פנסיה - מקדם סיכון 0.5% -

20% (-)

17.5% (-)

15% (-)

12.5% (-)

10% (-)

7.5% (-)

קיצבה + ע.נוכחי דמי הפקדה

2,027,854

1,642,370

1,269,301

951,931

666,042

436,749

0 * : שווי גמל הוא רק על תגמולי מעביד מעל 547 (7.5% מ 7,300) שהם כ 5% מ 11,000

 

ט.ל.ח  הנתונים להמחשה בלבד

חזרה לטבלאות

 

טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ