בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות

קורס לביטוח פנסיוני - כל הזכויות שמורות
עצמאים - בחירת מסלול פנסיוני לפרישה

הטבלה משווה בין המסלולים הפנסיוניים לעצמאים שנולדו אחרי שנת 1961 (ושעליהם חל תיקון 3 משנת 2006), ועוזרת לבחור את המסלול האופטימלי לגיל פרישה. כיצד לעבוד עם הטבלה ?

1.
בחלק העליון מוצגת ההפקדה החודשית ברוטו (1,632 ש"ח לחודש), דמי הניהול מההפקדות, וקיזוז
    עלויות ביטוח נכות ושאירים מההפקדות לקרן פנסיה. השורות בצבע בז' הן יתרת הפקדה נטו לצבירה
    לפרישה, בכל מסלול פנסיוני (כולל מסלולים משולבים: פנסיה עם קופת גמל, וקיצבה עם קופת גמל).

2.
בהמשך מוצגת הצבירה לגיל 65 בתשואה 5% נטו לשנה. בקרן פנסיה ופוליסת קיצבה רואים גם את
    הצבירה ברוטו וגם את הפנסיה ברוטו הנובעת מצבירה זו. במסלולים המשולבים רואים את הצבירה
   בקופת גמל + פנסיה / קיצבה חודשית.

3.
בהמשך מוצג ערך נוכחי נטו של כל מסלול פנסיוני בגיל 65 - ללא הטבות מס. קופת הגמל מנצחת
    בעשרות אחוזים את יתר המסלולים.

4.
בהמשך מוצג החיסכון בהטבות מס, והערך העתידי שלו (בתשואה 5% נטו) בגיל 65. הטבות המס
    בקופת גמל לא קיימות כמעט לפי התקנות החדשות של 2006, והן מוצגות כפי שהיו בשנת 2005.
    חיסכון המס מחושב במס שולי 37%, המתאים להכנסות ברוטו לפני מס בין 20,000 - 35,000 ש"ח
    בקירוב. ערך החיסכון במס מגיע לסכום מצטבר עד מאות אלפי ש"ח (ראה טבלת חיסכון מס)

5.
בתחתית הטבלה מוצג ערך נוכחי נטו בגיל 65 בכל מסלול פנסיוני - כולל הטבות מס (שורות תחתונות
    בצבע חרדל). כמובן שכאשר לקופת גמל אין הטבות מס, היא נחותה יותר מקרן פנסיה, אבל אם
    מחברים את הטבות המס שהיו בשנת 2005 - קופת הגמל היא המסלול הפנסיוני המועדף לעצמאים
    שנולדו לפני שנת 1961.

נושא / גיל כניסה

10,200

25

30

35

40

45

קרן פנסיה - הפקדה

,

,

,

,

,

,

הפקדה לזיכוי

5%

510

510

510

510

510

הפקדה לניכוי

11%

1,122

1,122

1,122

1,122

1,122

ס"ה הפקדה לחודש

16%

1,632

1,632

1,632

1,632

1,632

דמי הפקדה

6% (-)

98 (-)

98 (-)

98 (-)

98 (-)

98 (-)

עלות נכות ושאירים

לפי גיל

111 (-)

93 (-)

97 (-)

117 (-)

146 (-)

יתרה לצבירה

לפי גיל

1,423

1,441

1,437

1,417

1,388

קיצבה-אליהו-הפקדה

,

,

,

,

,

,

ס"ה הפקדה לחודש

16%

1,632

1,632

1,632

1,632

1,632

דמי הפקדה - %

ממוצע

4.5%

4.6%

4.8%

5.0%

5.2%

דמי הפקדה - כסף

ממוצע

73 (-)

75 (-)

78 (-)

82 (-)

85 (-)

יתרה לצבירה

,

1,559

1,557

1,554

1,550

1,545

קופת גמל-הפקדה

,

,

,

,

,

,

יתרה לצבירה

16%

1,632

1,632

1,632

1,632

1,632

ק. פנסיה וקופת גמל

,

,

,

,

,

,

קרן פנסיה-זיכוי

5.0%

510

510

510

510

510

קרן פנסיה-ניכוי

4.3%

440

440

440

440

440

ק. גמל-השלמת ניכוי

2.7%

274

274

274

274

274

ק. גמל-השלמת 1,632

,

408

408

408

408

408

ס"ה הפקדה חודשית

,

1,632

1,632

1,632

1,632

1,632

יתרה לצבירה

לפי גיל

1,510

1,521

1,518

1,507

1,490

קיצבה-אליהו וקופת גמל

,

,

,

,

,

,

(כמו גמל ופנסיה) יתרה לצבירה

לפי גיל

1,589

1,588

1,586

1,584

1,582

צבירה עד 65 + 5%

,

,

,

,

,

,

קופת גמל לבד

,

2,419,577

1,809,084

1,330,747

955,957

662,299

ק. גמל-חיסכון מס 2005

391

579,690

433,426

318,825

229,031

158,676

ק. גמל + חיסכון מס 2005

,

2,999,267

2,242,510

1,649,572

1,184,988

820,975

צבירה עד 65 + 5%

,

,

,

,

,

,

קרן פנסיה לבד

,

2,109,717

1,597,359

1,171,749

830,019

563,279

פנסיה חודשית ברוטו

,

11,243

8,564

6,320

4,504

3,075

קיצבה מזכה-ממוצע עם אליהו

,

2,457

2,457

2,318

1,637

1,111

פנסיה חודשית נטו

,

9,640

7,886

6,188

4,425

3,038

פנסיה-ערך נוכחי נטו

,

1,649,018

1,348,979

1,058,519

756,940

519,680

פנסיה - חיסכון מס

593

879,172

657,345

483,537

347,355

240,652

פנסיה-ע.נ.נטו + חיסכון מס

,

2,528,190

2,006,324

1,542,056

1,104,295

760,332

פנסיה-עלות ביטוח

,

164,567

103,091

79,095

68,534

59,250

צבירה עד 65 + 5%

,

,

,

,

,

,

קיצבה-אליהו לבד

,

2,274,284

1,700,450

1,250,837

898,553

622,529

קיצבה חודשית ברוטו

,

13,235

9,659

6,928

4,853

3,273

קיצבה חודשית נטו

,

10,905

8,688

6,570

4,764

3,233

קיצבה-אליהו-ע.נ. נטו

,

1,865,409

1,486,169

1,123,864

814,930

553,037

קיצבה-אליהו-חיסכון מס

542

803,561

600,811

441,951

317,481

219,955

קיצבה-ע.נ.נטו + חיסכון מס

,

2,668,970

2,086,980

1,565,815

1,132,411

772,992

צבירה עד 65 + 5%

,

,

,

,

,

,

פנסיה וקופת גמל

,

,

,

,

,

,

קופת גמל-צבירה 65

682

1,011,122

756,002

556,109

399,487

276,770

קרן פנסיה-יתרה לצבירה

950

828

839

836

825

808

קרן פנסיה-צבירה 65

1,227,580

930,038

681,682

483,250

327,903

פנסיה חודשית ברוטו

6,543

4,986

3,677

2,622

1,790

פנסיה חודשית נטו

,

6,402

4,896

3,633

2,590

1,790

פנסיה-ערך נוכחי נטו

1,095,126

837,510

621,461

443,045

306,197

פנסיה וק. גמל-חיסכון מס

442

655,302

489,960

360,411

258,905

179,373

פנסיה-גמל-ע.נ.נטו + ח' מס

,

2,761,550

2,083,472

1,537,981

1,101,437

762,340

צבירה עד 65 + 5%

,

,

,

,

,

,

קיצבה-אליהו וקופת גמל

,

,

,

,

,

,

קופת גמל-צבירה 65

,

1,011,122

756,002

556,109

399,487

276,770

קיצבה-אליהו-יתרה לצבירה

950

907

906

904

902

901

קיצבה-אליהו-צבירה 65

,

1,344,704

1,004,308

737,129

528,354

365,645

קיצבה חודשית ברוטו

,

7,825

5,704

4,083

2,854

1,922

קיצבה חודשית נטו

,

7,408

5,581

4,009

2,820

1,899

קיצבה-ערך נוכחי נטו

1,267,212

954,686

685,779

482,389

324,843

קיצבה + ק.גמל-חיסכון מס

391

579,690

433,426

318,825

229,031

158,676

קיצבה + גמל-ע.נ.נטו + ח' מס

,

2,858,024

2,144,114

1,560,713

1,110,907

760,289

סיכום ערך נוכחי וחיסכון מס

קופת גמל לבד

0

2,419,577

1,809,084

1,330,747

955,957

662,299

ק. גמל + חיסכון מס 2005

391

2,999,267

2,242,510

1,649,572

1,184,988

820,975

פנסיה-ערך נוכחי נטו

,

1,649,018

1,348,979

1,058,519

756,940

519,680

פנסיה-ע.נ.נטו + חיסכון מס

593

2,528,190

2,006,324

1,542,056

1,104,295

760,332

קיצבה-אליהו-ע.נ. נטו

,

1,865,409

1,486,169

1,123,864

814,930

553,037

קיצבה-ע.נ.נטו + חיסכון מס

542

2,668,970

2,086,980

1,565,815

1,132,411

772,992

,

,

,

,

,

,

,

פנסיה-גמל-ע.נ.נטו + ח' מס

442

2,761,550

2,083,472

1,537,981

1,101,437

762,340

,

,

,

,

,

,

,

קיצבה + גמל-ע.נ.נטו + ח' מס

391

2,858,024

2,144,114

1,560,713

1,110,907

760,289

ט.ל.ח  הנתונים להמחשה בלבד

לטבלאות פנסיוניות
לחץ כאן

 

טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ