בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות

קורס לביטוח פנסיוני - כל הזכויות שמורות
שילוב פנסיוני בשכר 24,000 + 1,000
  

מה יותר כדאי: קופת גמל, קרן פנסיה או קיצבה ?
זו שאלת מיליון הדולר. מה עדיף בגיל פרישה: לקבל את הצבירה בסכום אחד (הוני), או בתשלומים חודשיים של פנסיה או קיצבה ? מה עדיף לקבל בגיל 65: 1,000,000 ש"ח נטו בסכום אחד – או פנסיה בסך 5,300 ש"ח ברוטו לחודש ? (זה היחס האמיתי בקירוב).

לקבלת מידע מפורט יותר, קרא באתר על קופת גמל, קרן פנסיה וחברת ביטוח לחץ כאן. כמו כן קרא בהרחבה על קרנות פנסיה.

מה כדאי לבחור ? את הערך הנוכחי נטו הגבוה ביותר
כיצד משווים בין 1,000,000 ש"ח בקופת גמל – לבין פנסיה של 5,300 ש"ח לחודש ? בשיטת ערך נוכחי נטו.

תקציב פנסיוני לשכר של 1,000 ש"ח
הטבלאות מציגות שכר עולה במדרגות של 1,000 ש"ח. התקציב הפנסיוני לכל 1,000 ש"ח הוא:
1. פיצויים – מעביד:     8.3%   =  83 ש"ח לחודש
2. תגמולים – מעביד:  5.0%   =  50 ש"ח לחודש
3. תגמולים – עובד:    5.0%   =  50 ש"ח לחודש
4. ס"ה עובד/מעביד:   18.3% =  183 ש"ח לחודש

הפקדות נטו לצבירה לפרישה
הפקדה ברוטו (183 ש"ח) בניכוי דמי הפקדה ועלויות ביטוח, נותנות הפקדה נטו לצבירה בכל מסלול פנסיוני (שורות 24-17). עלויות ביטוח נכות ושאירים בקרן פנסיה תלויות בגיל כניסה, כמפורט בטבלה.

צבירה לגיל 65
יתרת הפקדה נטו לצבירה מצטברת לגיל 65 + תשואה נטו 5% לשנה, בכל המסלולים הפנסיוניים. סכומי הצבירה ברוטו בגיל 65, מפורטים בטבלה בשורות 35-30.

מקדמי פנסיה וקיצבה בגיל 65
המקדמים מפורטים בטבלה בשורות 27-26. מקדמי הפנסיה שווים בקירוב בכל קרנות הפנסיה החדשות. לעומת זאת, בחברות ביטוח יש הבדלים בין המקדמים, כמפורט בטבלת מקדמי קיצבה. תוכנית קיצבה חדשה של חברת אליהו, הכוללת בונוסים, היא ככל הידוע לנו בעלת המקדמים הנמוכים ביותר בין חברות הביטוח, לקיצבה מובטחת של 240 חודש (גם במקרה פטירת מקבל הקיצבה לפני גיל 85).

פנסיה וקיצבה ברוטו-נטו
חלוקת הצבירה ברוטו בגיל 65 (שורות 35-30) במקדמי הפנסיה והקיצבה (שורות 27-26) נותנת לנו פנסיה וקיצבה ברוטו. הפנסיה והקיצבה נטו (ראה טבלת פנסיה ברוטו-נטו) נגזרות לא רק ממדרגת השכר 1,000 ש"ח, אלא מחיבור כל הפנסיות והקיצבות שהיו במדרגות שכר נמוכות יותר, כיוון שמס הכנסה ומס בריאות על הפנסיה והקיצבה מחושב כמו במשכורת (יש כאן למעשה תיאום מס עם הכנסות פנסיה וקיצבה של מדרגות 1,000 קודמות). הפנסיה והקיצבה ברוטו-נטו מוצגות בטבלה בשורות 48-47.

מיסים על הצבירה בקופת גמל
המיסים הם: שווי גמל, מס על פיצויים חייבים בפריסה, מס רווחי הון (בכפוף להפקדה מוטבת). המיסים מוצגים בטבלה בשורות 39-38-37.

ערך נוכחי נטו של 3 המסלולים
ערך נוכחי נטו בטבלה: קופת גמל (שורה 49). קרן פנסיה, כולל זיכוי נוסף (שורה 55). קיצבה-אליהו (שורה 52). השורות הללו צבועות בצבע תכלת.

טבלה מרכזת – עד שכר 36,000 ש"ח ומעלה
ס"ה יש כ 22 טבלאות פרטניות לכל מדרגת שכר של 1,000 ש"ח (מ 10,000 ש"ח ומעלה). בכל טבלה יש מסלול פנסיוני בעל ערך נוכחי נטו גבוה יותר מ 2 המסלולים האחרים. מסלול זה הוא המסלול המועדף לאותה מדרגת 1,000 ש"ח. כך נוצרת לנו טבלה מרכזת של כל מדרגות השכר עד 36,000 ש"ח, כשבכל מדרגת שכר, ועל פי גיל הכניסה (25 עד 50) יש מסלול פנסיוני מועדף. המסלולים המועדפים בכל גיל ובכל מדרגת שכר בטבלה המרכזת צבועים בצבע תכלת.

קופת גמל בתשואה עודפת - המנצחת הגדולה
ניתן לנהל את התשואה בקופת הגמל ולשפר אותה בעזרת תוכנת גמל-נט של האוצר, והאפשרות להעביר את הצבירה מקופת גמל אחת לשנייה, כל חודש, ללא קנסות או עלויות כל שהן (נכון ל 2006). אני מאמין שניתן לקבל בקופות הגמל המובילות תשואה עודפת של 1% נטו לשנה ויותר, לעומת התשואה בקרנות פנסיה וחברות ביטוח. בטבלה המרכזת ניתן לראות בכל מדרגת שכר את הערך הנוכחי נטו של קופת גמל בתשואה של 6% נטו - וזה הופך להיות המסלול הפנסיוני המועדף כמעט בכל הגילים (50-25) וברוב דרגות השכר

לצפייה בטבלה מרכזת למדרגות שכר עד 36,000 ש"ח לחץ כאן

נושא פנסיוני

גיל 25

גיל 30

גיל 35

גיל 40

גיל 45

גיל 50

שכר כולל

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

שכר מבוטח

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

מס שולי

37%

37%

37%

37%

37%

37%

תשואה שנתית נטו לצבירה

5%

5%

5%

5%

5%

5%

קופת גמל-פיצויים חייבים 10,000

824,993

564,637

371,735

231,686

133,049

66,858

הפקדות

.

.

.

.

.

.

פיצויים 8.33%

83.3

83.3

83.3

83.3

83.3

83.3

תגמולים 10.00%

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

סה"כ 18.33%

183.3

183.3

183.3

183.3

183.3

183.3

דמי הפקדה - עלות ביטוח

.

.

.

.

.

.

קופת גמל

0%

0%

0%

0%

0%

0%

קרן פנסיה

6%

6%

6%

6%

6%

6%

פוליסת קיצבה - אליהו 2006

4.5%

4.6%

4.8%

5.0%

5.2%

5.4%

קופת גמל-שווי גמל

18

18

18

18

18

18

עלויות פנסיית נכות ושאירים

12.4

10.5

10.9

13.1

16.4

19.2

יתרת הפקדה לצבירה

.

.

.

.

.

.

קופת גמל - סה"כ

183.3

183.3

183.3

183.3

183.3

183.3

קרן פנסיה - פיצויים

78.3

78.3

78.3

78.3

78.3

78.3

קרן פנסיה - תגמולים

81.6

83.5

83.1

80.9

77.6

74.8

קרן פנסיה - סה"כ

159.9

161.8

161.4

159.2

155.9

153.1

קיצבה-אליהו - פיצויים

79.5

79.4

79.3

79.1

78.9

78.8

קיצבה-אליהו - תגמולים

95.5

95.4

95.2

95.0

94.8

94.6

קיצבה-אליהו - סה"כ

175.0

174.8

174.5

174.1

173.7

173.4

מקדמים ופריסת פיצויים

.

.

.

.

.

.

פנסיה 1000 גבר 65

187,650

186,510

185,400

184,280

183,170

182,050

קיצבה-אליהו-משוקלל 1,000 גבר

171,834

176,052

180,532

185,140

190,217

195,642

פריסת פיצויים (חודשים)

72

72

72

72

60

45

ק.גמל - פיצויים בפריסה - מס שולי

37%

36%

36%

29%

22%

22%

צבירה ברוטו 65 + 5%

.

.

.

.

.

.

קופת גמל

271,758

203,189

149,464

107,369

74,387

48,544

קרן פנסיה

236,917

179,357

131,607

93,253

63,267

40,546

קיצבה-אליהו 2006

259,452

193,767

142,289

101,980

70,491

45,922

קופת גמל -פיצויים חייבים במס

123,499

92,339

67,924

48,794

33,805

22,061

מיסים וקנסות

.

.

.

.

.

.

קופת גמל-מס פיצויים בפריסה

45,695

33,242

24,451

14,149

7,436

4,853

קופת גמל-מס רווח הון

20,052

13,770

9,108

5,715

3,316

1,697

קופת גמל - שווי גמל

27,428

20,507

15,084

10,837

7,508

4,899

קרן פנסיה - קנס פדיון הוני

10%

8.75%

7.50%

6.25%

5.00%

3.75%

פנסיה-קנס על פיצויים פטורים

11,608

7,595

4,788

2,866

1,589

777

עלות נכות ושאירים לגיל 65

18,384

11,639

8,888

7,673

6,655

5,085

פנסיה-קיצבה ברוטו-נטו

.

.

.

.

.

.

פנסיה ברוטו-גבר 65

1,262

962

710

506

345

223

קיצבה-אליהו ברוטו-גבר 65

1,510

1,100

788

551

370

235

קיצבה מזכה

מנוצל בגמל

מנוצל בגמל

מנוצל בגמל

מנוצל בגמל

מנוצל בגמל

מנוצל בגמל

פנסיה נטו-גבר 65

833

654

518

370

334

216

קיצבה-אליהו נטו-גבר 65

997

748

575

403

358

228

ערך נוכחי נטו 65 - 5%

.

.

.

.

.

.

קופת גמל

179,324

136,224

105,982

76,668

56,330

37,227

קרן פנסיה

142,593

111,873

88,609

63,292

59,016

38,146

קיצבה-אליהו

170,547

127,953

98,359

68,937

63,292

40,199

זיכוי 35% - עלות ביטוח

.

.

.

.

ק. פנסיה - זיכוי נוסף 10% = 5

7,413

5,543

4,077

2,929

2,029

1,324

ק. פנסיה - ע. נוכחי כולל זיכוי

149,906

117,416

92,686

66,221

61,045

39,470

ק.פנסיה - תוספת עלות ביטוח

18,384

11,639

8,888

7,673

6,655

5,085

ק. פנסיה - כולל זיכוי וביטוח

168,290

129,055

101,574

73,894

67,700

44,555

ק. פנסיה - מקדם סיכון 0.5% -

20% (-)

17.5% (-)

15% (-)

12.5% (-)

10% (-)

7.5% (-)

קופת גמל - תשואה 6%

.

.

.

.

.

.

קופת גמל 6% ערך נוכחי ברוטו

349,691

251,792

178,635

123,969

83,119

52,593

קופת גמל-פיצויים חייבים במס

158,916

114,426

81,180

56,337

37,773

23,901

קופת גמל-מס פיצויים בפריסה

58,809

41,187

23,540

12,387

8,306

5,256

קופת גמל-מס רווח הון

28,555

19,073

12,291

7,526

4,269

2,138

קופת גמל - שווי גמל

27,428

20,507

15,084

10,837

7,508

4,899

קופת גמל 6% - ערך נוכחי נטו

234,899

171,025

127,720

93,219

63,036

40,300

ט.ל.ח הנתונים להמחשה בלבד

לטבלה מרכזת עד 36,000

חזרה לטבלאות

 

 

טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ