בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות

קורס לביטוח פנסיוני - כל הזכויות שמורות
השפעת תשואה 5% על ערך נוכחי נטו

1. שיעורי המס המוטלים על המערכת הפנסיונית מחולקים לשניים: שיעור מס קבוע, כמו מס רווחי הון,
    ושיעור מס פרוגרסיבי (הולך ועולה) כמו מס הכנסה מפנסיה וקיצבה, שווי גמל בקופת גמל,  ומס על
    פיצויים חייבים בפריסה.

2. ככל שהתשואה גבוהה יותר והצבירה לפרישה גבוהה יותר, כך גדל שיעור המס על פיצויים חייבים, ועל
    פנסיה וקיצבה חודשית בפרישה. מידת השפעת התשואה על הפיצויים נטו ועל הפנסיה/קיצבה נטו -
    קובעת את הערך הנוכחי נטו, המשמש לנו כלי השוואה לבחירת המסלול הפנסיוני והשילוב הפנסיוני
    המועדף.

3. טבלאות שילוב פנסיוני 1-2 (4%) + 2-2 (5%) מציגות את השפעת התשואה על הערך הנוכחי נטו של
    כל מסלול פנסיוני.

4. בתחתית הטבלה (3 שורות בצבע תכלת) מוצג ערך נוכחי נטו של קופת גמל, קרן פנסיה וקיצבה-אליהו.
    הערך הנוכחי של קופת הגמל הוא הגבוה ביותר בכל הגילאים ( 25 עד 50). אחריו הערך הנוכחי של
    קיצבה-אליהו, ובמקום 3 קרן הפנסיה, בכל הגילאים (25 עד 50).

נושא פנסיוני

גיל 25

גיל 30

גיל 35

גיל 40

גיל 45

גיל 50

הפקדות

שכר מבוטח

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

11,000

מס שולי

29%

29%

29%

29%

29%

29%

פיצויים 8.33%

833

83.3

83.3

83.3

83.3

83.3

תגמולים 11.46%

1,146

1,146

1,146

1,146

1,146

1,146

סה"כ 19.79%

1,979

1,979

1,979

1,979

1,979

1,979

דמי הפקדה - עלות ביטוח

קופת גמל

0%

0%

0%

0%

0%

0%

קרן פנסיה

6%

6%

6%

6%

6%

6%

פוליסת קיצבה - אליהו 2006

4.5%

4.6%

4.8%

5.0%

5.2%

5.4%

קופת גמל-שווי גמל

0

0

0

0

0

0

עלויות פנסיית נכות ושאירים

134

113

118.0

142

177

207.0

יתרת הפקדה לצבירה

קופת גמל - סה"כ

1,979

1,979

1,979

1,979

1,979

1,979

קרן פנסיה - פיצויים

783

783

783

783

783

783

קרן פנסיה - תגמולים

943

943

943

943

943

943

קרן פנסיה - סה"כ

1,726

1,747

1,742

1,718

1,683

1,653

קיצבה-אליהו

1,890

1,888

1,884

1,880

1,876

1,872

מקדמים ופריסת פיצויים

פנסיה 1000 גבר 65

187,650

186,510

185,400

184,280

183,170

182,050

קיצבה-אליהו-משוקלל 1,000 גבר

171,834

176,052

180,532

185,140

190,217

195,642

פריסת פיצויים (חודשים)

72

72

72

72

60

45

פיצויים פטורים ממס - 2006

410,000

358,750

307,500

256,250

205,000

153,750

קופת גמל - פיצויים 5%

10%

10%

צבירה ברוטו לגיל 65

1,309,122

977,812

720,006

517,224

358,340

233,849

פיצויים חייבים

899,122

619,062

412,506

260,974

153,340

80,099

מס על פיצויים חייבים (%)

36%

29%

22%

10%

10%

10%

צבירה ברוטו לגיל 65 5%

קופת גמל

2,934,034

2,193,736

1,613,694

1,159,215

803,119

524,109

קרן פנסיה

2,558,940

1,936,562

1,420,442

1,006,332

682,996

437,773

קיצבה-אליהו 2006

2,802,084

2,092,862

1,536,230

1,101,225

761,320

495,772

מיסים וקנסות 5%

קופת גמל-מס פיצויים בפריסה

323,684

179,528

90,751

26,097

15,334

8,010

קופת גמל-מס רווח הון

0

0

0

0

0

0

קופת גמל - שווי גמל

0

0

0

0

0

0

עלות נכות ושאירים 5%

155,589

101,695

80,865

72,259

64,403

50,646

פנסיה-קיצבה ברוטו-נטו 5%

פנסיה ברוטו-גבר 65

13,637

10,383

7,661

5,461

3,729

2,404

קיצבה-אליהו ברוטו-גבר 65

16,307

11,888

8,509

5,948

4,002

2,534

קיצבה מזכה - קרן פנסיה

2,457

2,457

2,457

1,911

1,305

841

קיצבה מזכה - אליהו

2,457

2,457

2,457

2,082

1,401

887

פנסיה נטו-גבר 65

11,220

9,121

7,257

5,344

3,684

2,375

קיצבה-אליהו נטו-גבר 65

12,722

10,167

7,837

5,820

3,928

2,503

ערך נוכחי נטו 5%

קופת גמל

2,610,350

2,014,208

1,522,943

1,133,118

787,785

516,099

קרן פנסיה

1,919,293

1,560,238

1,241,382

912,434

630,185

406,267

קיצבה-אליהו

2,176,225

1,739,167

1,340,597

995,569

671,923

428,163

זיכוי 35% - עלות ביטוח  5%

ק. פנסיה - תוספת זיכוי 51 שח

75,612

56,534

41,586

29,874

20,697

13,507

ק. פנסיה - ע. נוכחי כולל זיכוי

1,994,905

1,616,772

1,282,968

942,308

650,882

419,774

ק. פנסיה - מקדם סיכון 0.5% -

20% (-)

17.5% (-)

15% (-)

12.5% (-)

10% (-)

7.5% (-)

ט.ל.ח  הנתונים להמחשה בלבד

חזרה לטבלאות

 


טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ