בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות

קורס לביטוח פנסיוני - כל הזכויות שמורות
השוואת ערך נוכחי נטו - שכר 7,300 - פיצויים פטורים

1. הטבלה משווה ערך נוכחי נטו של פיצויים ותגמולים בגיל 65 בקופת גמל, קרן פנסיה ופוליסת קיצבה,
    בשכר 7,300 ש"ח לחודש, ובודקת את כדאיות ניצול הטבת המס של פיצויים פטורים בקרן פנסיה
    ופוליסת קיצבה, מול קופת גמל.

2. בקרן פנסיה ובקיצבה מבוצע פדיון של הפיצויים הפטורים ממס. הפנסיה והקיצבה החודשית מבוססים
    על הפיצויים החייבים במס ועל התגמולים. בעת חישוב ערך נוכחי נטו של הפנסיה החודשית, מוסיפים
    לתוצאה את הפיצויים הפטורים, ואת שווי הפרש הזיכוי המוגדל (35% = 51 ש"ח לחודש), מורידים 
    קנס פדיון הוני לפי וותק, ומקבלים ערך נוכחי נטו לגיל 65 (צבוע בתכלת). 
  
3. בשכר 7,300ש"ח, ובנתוני 2006 (מקדמי פנסיה וחוקי המס), לקופת גמל  יתרון משמעותי על פני
    קרן פנסיה ופוליסת קיצבה. הערך הנוכחי נטו של קופת גמל בגיל 65 גבוה בעשרות אחוזים מהערך
    הנוכחי נטו של קרן פנסיה וקופת גמל.
  

נושא פנסיוני

גיל 25

גיל 30

גיל 35

גיל 40

גיל 45

גיל 50

שכר כולל

7,300

7,300

7,300

7,300

7,300

7,300

שכר מבוטח

7,300

7,300

7,300

7,300

7,300

7,300

מס שולי

22%

22%

22%

22%

22%

22%

הפקדות

פיצויים 8.33%

608

608

608

608

608

608

תגמולים 12.00%

876

876

876

876

876

876

סה"כ 20.33%

1,484

1,484

1,484

1,484

1,484

1,484

דמי הפקדה - עלות ביטוח

קופת גמל

0%

0%

0%

0%

0%

0%

קרן פנסיה

6%

6%

6%

6%

6%

6%

פוליסת קיצבה

6%

6%

6%

6%

6%

6%

קופת גמל-שווי גמל

0

0

0

0

0

0

עלויות פנסיית נכות ושאירים

100

85

88

106

133

155

יתרת הפקדה לצבירה

קופת גמל - סה"כ

1,484

1,484

1,484

1,484

1,484

1,484

קרן פנסיה - פיצויים

571

571

571

571

571

571

קרן פנסיה - תגמולים

776

791

788

770

743

721

קרן פנסיה - סה"כ

1,347

1,362

1,359

1,341

1,314

1,292

קיצבה - סה"כ

1,395

1,395

1,395

1,395

1,395

1,395

מקדמים ופריסת פיצויים

פנסיה 1000 גבר 65

187,650

186,510

185,400

184,280

183,170

182,050

קיצבה 1000 גבר 65

207,073

206,223

205,374

204,538

203,703

202,779

פריסת פיצויים (חודשים)

72

72

72

72

60

45

צבירה ברוטו 65 + 5%

קופת גמל

2,200,525

1,645,302

1,210,270

869,411

602,339

393,082

קרן פנסיה

1,997,041

1,509,787

1,108,140

785,502

533,248

342,167

פוליסת קיצבה

2,068,204

1,546,368

1,137,495

817,132

566,120

369,445

פיצויים פטורים / קיצבה מזכה

292,000

255,500

219,000

182,500

146,000

109,500

פנסיה בניכוי פיצויים פטורים

1,705,041

1,254,287

889,140

603,002

387,248

232,667

קיצבה בניכוי פיצויים פטורים

1,776,204

1,290,868

918,495

634,632

420,120

259,945

מיסים וקנסות

ק.גמל-מס פיצויים בפריסה

176,962

92,196

27,721

17,396

10,096

5,166

ק.גמל-מס רווח הון

0

0

0

0

0

0

קרן פנסיה - קנס פדיון הוני

10%

8.75%

7.50%

6.25%

5.00%

3.75%

פנסיה-קנס על פיצויים פטורים

29,200

19,731

16,425

11,406

7,300

4,106

עלות נכות ושאירים לגיל 65

148,999

93,946

72,163

62,383

53,872

41,116

פנסיה-קיצבה ברוטו-נטו

פנסיה ברוטו-גבר 65

9,086

6,725

4,796

3,272

2,114

1,278

קיצבה ברוטו-גבר 65

8,577

6,259

4,472

3,102

2,062

1,282

פנסיה נטו-גבר

7,428

5,818

4,424

3,181

2,075

1,278

קיצבה נטו-גבר

7,012

5,415

4,125

3,016

2,024

1,282

ערך נוכחי נטו 65 - 5%

קופת גמל

2,023,563

1,553,106

1,182,549

852,015

592,243

387,916

קופת גמל - קיזוז שווי גמל 65

0

0

0

0

0

0

קופת גמל - יתרת ערך נוכחי

2,023,563

1,553,106

1,182,549

852,015

592,243

387,916

קרן פנסיה + פיצויים פטורים

1,562,634

1,250,727

975,769

726,642

500,949

328,115

קיצבה + פיצויים פטורים

1,491,473

1,181,790

924,622

698,417

492,225

328,799

זיכוי 35% + שווי עלות ביטוח

ק. פנסיה - תוספת זיכוי 51 שח

75,612

56,534

41,586

29,874

20,697

13,507

ק. פנסיה - ע. נוכחי כולל זיכוי

1,638,246

1,307,261

1,017,355

756,516

521,646

341,622

ק.פנסיה - תוספת עלות ביטוח

148,258

94,223

71,756

62,090

53,974

41,049

ק. פנסיה - כולל זיכוי וביטוח

1,786,504

1,401,484

1,089,111

818,606

575,620

382,671

ק. פנסיה - מקדם סיכון 0.5% -

20% (-)

17.5% (-)

15% (-)

12.5% (-)

10% (-)

7.5% (-)

קיצבה + ע.נוכחי דמי הפקדה

1,586,673

1,257,223

983,640

742,997

523,644

349,786

 ט.ל.ח  הנתונים להמחשה בלבד

חזרה לטבלאות

 

טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ