בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות

 קורס לביטוח פנסיוני - כל הזכויות שמורות
השוואת ערך נוכחי לגיל 65 - גמל-פנסיה-קיצבה
1,000 ש"ח פיצויים + 1,000 ש"ח תגמולים

זוהי טבלת המשך לטבלה 2-6. הטבלה מציגה השוואת ערך נוכחי נטו בגיל 65 של 1,000 ש"ח לחודש לפיצויים + 1,000 ש"ח לחודש לתגמולים. עלויות ביטוח נכות ושאירים בקרן פנסיה מופיעות בשורה תחתונה, ואפשר להוסיף אותן לערך נוכחי נטו בגיל 65 של קרן הפנסיה.

נושא / גיל

25

30

35

40

45

50

פדיון פיצויים הוני 65

פיצויים פטורים ממס

400,000

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

שנות פריסת פיצויים

72 חודש

72 חודש

72 חודש

72 חודש

60 חודש

45 חודש

קופת גמל

קופת גמל - פיצויים ברוטו

1,482,584

1,108,507

815,409

585,758

405,821

264,835

קופת גמל - מס פיצויים

389,730 (-)

219,967 (-)

113,390 (-)

73,867 (-)

20,582 (-)

11,483 (-)

קופת גמל - פיצויים נטו

1,092,854

888,540

702,019

511,891

385,239

253,352

קרן פנסיה

ק. פנסיה - פיצויים ברוטו

1,393,629

1,041,996

766,484

550,612

381,472

248,945

ק. פנסיה - קנס 0.25%

139,363 (-)

91,175 (-)

57,487 (-)

34,412 (-)

19,070 (-)

9,333 (-)

ק. פנסיה - יתרת פיצויים

1,254,266

950,821

708,997

516,200

362,402

239,612

ק. פנסיה - מס פיצויים

307,353 (-)

174,238 (-)

89,979 (-)

26,620 (-)

16,240 (-)

8,962 (-)

ק. פנסיה - פיצויים נטו

946,913

776,583

619,018

489,580

346,162

230,650

ביטוח קיצבה

קיצבה - פיצויים ברוטו

1,393,629

1,041,996

766,484

550,612

381,472

248,945

קיצבה - מס פיצויים

357,706 (-)

200,679 (-)

102,626 (-)

30,061 (-)

18,147 (-)

9,894 (-)

קיצבה - פיצויים נטו

1,035,923

841,317

663,857

520,551 *

363,325

239,051

פנסיה-קיצבה חודשית

פיצויים פטורים - הוני

400,000

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

ריבית היוון גיל 90-65

5%

5%

5%

5%

5%

5%

קופת גמל - גיל 65

קופת גמל - פיצויים נטו

1,092,854

888,540

702,019

511,891

385,239

253,352

ק. גמל - תגמולים נטו **

1,482,584

1,108,507

815,409

585,758

405,821

264,835

ק. גמל - ערך נוכחי נטו

2,575,438

1,997,047

1,517,428

1,097,649

791,060

518,187

קרן פנסיה - גיל 65

ק. פנסיה - צבירה ברוטו

2,185,626

1,605,406

1,134,304

766,289

489,896

292,274

פנסיה חודשית ברוטו

11,649

8,607

6,118

4,158

2,674

1,605

פנסיה חודשית נטו

9,130

7,236

5,439

4,021

2,624

1,575

פנסיה - ערך נוכחי נטו

1,561,778

1,237,790

930,395

687,832

448,861

269,420

ק.פ - ע.נ + פיצ'-פט'

1,961,778

1,587,790

1,230,395

937,832

648,861

419,420

ק.פ - כנ"ל - היוון 4%

2,129,669

1,720,852

1,330,041

1,011,774

697,113

448,382

ביטוח קיצבה - גיל 65

קיצבה - צבירה ברוטו

2,387,258

1,733,992

1,323,968

851,224

562,944

347,890

קיצבה חודשית ברוטו

11,528

8,408

6,003

4,162

2,763

1,849

קיצבה חודשית נטו

9,036

7,069

5,337

4,025

2,712

1,815

קיצבה - ערך נוכחי נטו

1,545,698

1,209,223

912,947

688,516

463,915

310,474

קיצבה - ע.נ + פיצ-פט'

1,945,698

1,559,223

1,212,947

938,516

663,915

460,474

קיצבה - כנ"ל - היוון 4%

2,111,860

1,689,214

1,311,089

1,012,531

713,786

493,850

ק. פנסיה - עלות ביטוח 65

201,631

128,587

98,664

84,935

73,048

55,615

     ט.ל.ח הנתונים להמחשה בלבד

*    מס שולי של הפיצויים בפריסה בביטוח קיצבה בטור של גיל 40 הוא 10% בלבד לעומת 22% בקופת
     גמל וקרן פנסיה. לכן הפיצויים נטו גבוהים יותר בקיצבה.

**  בקופת גמל התגמולים במסגרת "הפקדה מוטבת" ולכן הם פטורים ממס רווחי הון, נכון לשנת 2006.

לתפריט טבלאות
לחץ כאן

טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ