בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות

קורס לביטוח פנסיוני - כל הזכויות שמורות
שילוב פנסיוני לשכר 14,000 + 1,000

מה יותר כדאי: קופת גמל, קרן פנסיה או קיצבה ?
זו שאלת מיליון הדולר. מה עדיף בגיל פרישה: לקבל את הצבירה בסכום אחד (הוני), או בתשלומים חודשיים של פנסיה או קיצבה ? מה עדיף לקבל בגיל 65: 1,000,000 ש"ח נטו בסכום אחד – או פנסיה בסך 5,300 ש"ח ברוטו לחודש ? (זה היחס האמיתי בקירוב).

לקבלת מידע מפורט יותר, קרא באתר על קופת גמל, קרן פנסיה וחברת ביטוח לחץ כאן. כמו כן קרא בהרחבה על קרנות פנסיה.

מה כדאי לבחור ? את הערך הנוכחי נטו הגבוה ביותר
כיצד משווים בין 1,000,000 ש"ח בקופת גמל – לבין פנסיה של 5,300 ש"ח לחודש ? בשיטת ערך נוכחי נטו.

תקציב פנסיוני לשכר של 1,000 ש"ח
הטבלאות מציגות שכר עולה במדרגות של 1,000 ש"ח. התקציב הפנסיוני לכל 1,000 ש"ח הוא:
1. פיצויים – מעביד:     8.3%   =  83 ש"ח לחודש
2. תגמולים – מעביד:  5.0%   =  50 ש"ח לחודש
3. תגמולים – עובד:    5.0%   =  50 ש"ח לחודש
4. ס"ה עובד/מעביד:   18.3% =  183 ש"ח לחודש

הפקדות נטו לצבירה לפרישה
הפקדה ברוטו (183 ש"ח) בניכוי דמי הפקדה ועלויות ביטוח, נותנות הפקדה נטו לצבירה בכל מסלול פנסיוני (שורות 24-17). עלויות ביטוח נכות ושאירים בקרן פנסיה תלויות בגיל כניסה, כמפורט בטבלה.

צבירה לגיל 65
יתרת הפקדה נטו לצבירה מצטברת לגיל 65 + תשואה נטו 5% לשנה, בכל המסלולים הפנסיוניים. סכומי הצבירה ברוטו בגיל 65, מפורטים בטבלה בשורות 35-30.

מקדמי פנסיה וקיצבה בגיל 65
המקדמים מפורטים בטבלה בשורות 27-26. מקדמי הפנסיה שווים בקירוב בכל קרנות הפנסיה החדשות. לעומת זאת, בחברות ביטוח יש הבדלים בין המקדמים, כמפורט בטבלת מקדמי קיצבה. תוכנית קיצבה חדשה של חברת אליהו, הכוללת בונוסים, היא ככל הידוע לנו בעלת המקדמים הנמוכים ביותר בין חברות הביטוח, לקיצבה מובטחת של 240 חודש (גם במקרה פטירת מקבל הקיצבה לפני גיל 85).

פנסיה וקיצבה ברוטו-נטו
חלוקת הצבירה ברוטו בגיל 65 (שורות 35-30) במקדמי הפנסיה והקיצבה (שורות 27-26) נותנת לנו פנסיה וקיצבה ברוטו. הפנסיה והקיצבה נטו (ראה טבלת פנסיה ברוטו-נטו) נגזרות לא רק ממדרגת השכר 1,000 ש"ח, אלא מחיבור כל הפנסיות והקיצבות שהיו במדרגות שכר נמוכות יותר, כיוון שמס הכנסה ומס בריאות על הפנסיה והקיצבה מחושב כמו במשכורת (יש כאן למעשה תיאום מס עם הכנסות פנסיה וקיצבה של מדרגות 1,000 קודמות). הפנסיה והקיצבה ברוטו-נטו מוצגות בטבלה בשורות 48-47.

מיסים על הצבירה בקופת גמל
המיסים הם: שווי גמל, מס על פיצויים חייבים בפריסה, מס רווחי הון (בכפוף להפקדה מוטבת). המיסים מוצגים בטבלה בשורות 39-38-37.

ערך נוכחי נטו של 3 המסלולים
ערך נוכחי נטו בטבלה: קופת גמל (שורה 49). קרן פנסיה, כולל זיכוי נוסף (שורה 55). קיצבה-אליהו (שורה 52). השורות הללו צבועות בצבע תכלת.

טבלה מרכזת – עד שכר 36,000 ש"ח ומעלה
ס"ה יש כ 22 טבלאות פרטניות לכל מדרגת שכר של 1,000 ש"ח (מ 10,000 ש"ח ומעלה). בכל טבלה יש מסלול פנסיוני בעל ערך נוכחי נטו גבוה יותר מ 2 המסלולים האחרים. מסלול זה הוא המסלול המועדף לאותה מדרגת 1,000 ש"ח. כך נוצרת לנו טבלה מרכזת של כל מדרגות השכר עד 36,000 ש"ח, כשבכל מדרגת שכר, ועל פי גיל הכניסה (25 עד 50) יש מסלול פנסיוני מועדף. המסלולים המועדפים בכל גיל ובכל מדרגת שכר בטבלה המרכזת צבועים בצבע תכלת.

קופת גמל בתשואה עודפת - המנצחת הגדולה
ניתן לנהל את התשואה בקופת הגמל ולשפר אותה בעזרת תוכנת גמל-נט של האוצר, והאפשרות להעביר את הצבירה מקופת גמל אחת לשנייה, כל חודש, ללא קנסות או עלויות כל שהן (נכון ל 2006). אני מאמין שניתן לקבל בקופות הגמל המובילות תשואה עודפת של 1% נטו לשנה ויותר, לעומת התשואה בקרנות פנסיה וחברות ביטוח. בטבלה המרכזת ניתן לראות בכל מדרגת שכר את הערך הנוכחי נטו של קופת גמל בתשואה של 6% נטו - וזה הופך להיות המסלול הפנסיוני המועדף כמעט בכל הגילים (50-25) וברוב דרגות השכר

לצפייה בטבלה מרכזת למדרגות שכר עד 36,000 ש"ח לחץ כאן
 

נושא פנסיוני

גיל 25

גיל 30

גיל 35

גיל 40

גיל 45

גיל 50

שכר כולל

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

שכר מבוטח

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

מס שולי

36%

36%

36%

36%

36%

36%

תשואה שנתית נטו לצבירה

5%

5%

5%

5%

5%

5%

קופת גמל - פיצויים חייבים קודמים

1,318,998

933,993

643,431

426,862

268,269

155,061

מסלול פנסיוני ל 1,000 קודם

קופת גמל

קיצבה-אליהו

קיצבה-אליהו

קופת גמל

קופת גמל

קופת גמל

הפקדות

פיצויים 8.33%

83.3

83.3

83.3

83.3

83.3

83.3

תגמולים 10.00%

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

סה"כ 18.33%

183.3

183.3

183.3

183.3

183.3

183.3

דמי הפקדה - עלות ביטוח

קופת גמל

0%

0%

0%

0%

0%

0%

קרן פנסיה

6%

6%

6%

6%

6%

6%

פוליסת קיצבה - אליהו 2006

4.5%

4.6%

4.8%

5.0%

5.2%

5.4%

קופת גמל-שווי גמל

18

18

18

18

18

18

עלויות פנסיית נכות ושאירים

12.4

10.5

10.9

13.1

16.4

19.2

יתרת הפקדה לצבירה

קופת גמל - סה"כ

183.3

183.3

183.3

183.3

183.3

183.3

קרן פנסיה - פיצויים

78.3

78.3

78.3

78.3

78.3

78.3

קרן פנסיה - תגמולים

81.6

83.5

83.1

80.9

77.6

74.8

קרן פנסיה - סה"כ

159.9

161.8

161.4

159.2

155.9

153.1

קיצבה-אליהו - פיצויים

79.5

79.4

79.3

79.1

78.9

78.8

קיצבה-אליהו - תגמולים

95.5

95.4

95.2

95.0

94.8

94.6

קיצבה-אליהו - סה"כ

175.0

174.8

174.5

174.1

173.7

173.4

מקדמים ופריסת פיצויים

פנסיה 1000 גבר 65

187,650

186,510

185,400

184,280

183,170

182,050

קיצבה-אליהו-משוקלל 1,000 גבר

171,834

176,052

180,532

185,140

190,217

195,642

פריסת פיצויים (חודשים)

72

72

72

72

60

45

ק.גמל - פיצויים בפריסה - מס שולי

37%

36%

29%

22%

10%

10%

צבירה ברוטו 65 + 5%

קופת גמל

271,758

203,189

149,464

107,369

74,387

48,544

קרן פנסיה

236,917

179,357

131,607

93,253

63,267

40,546

קיצבה-אליהו 2006

259,452

193,767

142,289

101,980

70,491

45,922

קופת גמל -פיצויים חייבים במס

123,499

92,339

67,924

48,794

33,805

22,061

קרן פנסיה - פיצויים חייבים במס

116,086

86,796

63,846

45,865

31,776

20,737

קיצבה-אליהו - פיצויים חייבים מס

117,865

88,015

64,662

46,333

32,019

20,869

מיסים וקנסות

קופת גמל-מס פיצויים בפריסה

45,695

33,242

19,697

10,734

3,380

2,206

קופת גמל-מס רווח הון

0

0

0

0

0

0

קופת גמל - שווי גמל

26,687

19,953

14,677

10,544

7,305

4,767

קרן פנסיה - קנס פדיון הוני

10%

8.75%

7.50%

6.25%

5.00%

3.75%

פנסיה-קנס על פיצויים פטורים

0

0

0

0

0

0

עלות נכות ושאירים לגיל 65

18,384

11,639

8,888

7,673

6,655

5,085

פנסיה-קיצבה ברוטו-נטו

פנסיה ברוטו-גבר 65

1,262

962

710

506

345

223

קיצבה-אליהו ברוטו-גבר 65

1,510

1,100

788

551

370

235

קיצבה מזכה

מנוצל בגמל

מנוצל בגמל

מנוצל בגמל

מנוצל בגמל

מנוצל בגמל

מנוצל בגמל

פנסיה נטו-גבר 65

947

691

667

497

345

223

קיצבה-אליהו נטו-גבר 65

978

818

745

541

370

235

ערך נוכחי נטו 65 - 5%

קופת גמל

227,298

176,411

135,521

96,635

71,007

46,338

קופת גמל - קיזוז שווי גמל 65

0

0

0

0

0

0

קופת גמל - יתרת ערך נוכחי

227,298

176,411

135,521

96,635

71,007

46,338

קרן פנסיה

161,994

118,202

114,097

85,017

59,016

38,146

קיצבה-אליהו

167,297

139,927

127,440

92,543

63,292

40,199

זיכוי 35% - עלות ביטוח

ק. פנסיה - תוספת זיכוי 51 שח

מנוצל

מנוצל

מנוצל

מנוצל

מנוצל

מנוצל

ק. פנסיה - ע. נוכחי כולל זיכוי

161,994

118,202

114,097

85,017

59,016

38,146

ק.פנסיה - תוספת עלות ביטוח

18,384

11,639

8,888

7,673

6,655

5,085

ק. פנסיה - כולל זיכוי וביטוח

.

.

.

.

.

.

ק. פנסיה - מקדם סיכון 0.5% -

20% (-)

17.5% (-)

15% (-)

12.5% (-)

10% (-)

7.5% (-)

קיצבה ללא ניכוי דמי הפקדה

.

.

.

.

.

.

ט.ל.ח  הנתונים להמחשה בלבד

לטבלה מרכזת עד 36,000

חזרה לטבלאות

 

טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ