בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות

קורס לביטוח פנסיוני - כל הזכויות שמורות
השוואת ערך נוכחי נטו - שכר 15,000 - פיצויים פטורים

1. הטבלה משווה ערך נוכחי נטו של פיצויים ותגמולים בגיל 65 בקופת גמל, קרן פנסיה ופוליסת קיצבה,
    בשכר 15,000 ש"ח לחודש, ובודקת את כדאיות ניצול הטבת המס של פיצויים פטורים בקרן פנסיה
    ופוליסת קיצבה, מול קופת גמל.

2. בקרן פנסיה ובקיצבה מבוצע פדיון של הפיצויים הפטורים ממס. הפנסיה והקיצבה החודשית מבוססים
    על הפיצויים החייבים במס ועל התגמולים. בעת חישוב ערך נוכחי נטו של הפנסיה החודשית, מוסיפים
    לתוצאה את הפיצויים הפטורים, ואת שווי הפרש הזיכוי המוגדל (35% = 51 ש"ח לחודש), מורידים 
    קנס פדיון הוני לפי וותק, ומקבלים ערך נוכחי נטו לגיל 65 (צבוע בתכלת). 
  
3. בשכר 15,000 ש"ח, ובנתוני 2006 (מקדמי פנסיה וחוקי המס), לקופת גמל  יתרון משמעותי על פני
    קרן פנסיה ופוליסת קיצבה. הערך הנוכחי נטו של קופת גמל בגיל 65 גבוה בעשרות אחוזים מהערך
    הנוכחי נטו של קרן פנסיה וקופת גמל.
  

נושא פנסיוני

גיל 25

גיל 30

גיל 35

גיל 40

גיל 45

גיל 50

שכר כולל

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

שכר מבוטח

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

מס שולי

36%

36%

36%

36%

36%

36%

הפקדות

פיצויים 8.33%

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

תגמולים 10.97%

1,646

1,646

1,646

1,646

1,646

1,646

סה"כ 19.30%

2,896

2,896

2,896

2,896

2,896

2,896

דמי הפקדה - עלות ביטוח

קופת גמל

0%

0%

0%

0%

0%

0%

קרן פנסיה

6%

6%

6%

6%

6%

6%

פוליסת קיצבה

6%

6%

6%

6%

6%

6%

קופת גמל-שווי גמל

73 *

73 *

73 *

73 *

73 *

73 *

עלויות פנסיית נכות ושאירים

196

165

173

208

259

303

יתרת הפקדה לצבירה

קופת גמל - סה"כ

2,896

2,896

2,896

2,896

2,896

2,896

קרן פנסיה - פיצויים

1,175

1,175

1,175

1,175

1,175

1,175

קרן פנסיה - תגמולים

1,351

1,382

1,374

1,339

1,288

1,244

קרן פנסיה - סה"כ

2,526

2,557

2,549

2,514

2,463

2,419

קיצבה - סה"כ

2,722

2,722

2,722

2,722

2,722

2,722

מקדמים ופריסת פיצויים

פנסיה 1000 גבר 65

187,650

186,510

185,400

184,280

183,170

182,050

קיצבה 1000 גבר 65

207,073

206,223

205,374

204,538

203,703

202,779

פריסת פיצויים (חודשים)

72

72

72

72

60

45

צבירה ברוטו 65 + 5%

קופת גמל

4,292,492

3,209,436

2,360,834

1,695,931

1,174,963

766,771

קרן פנסיה

3,745,007

2,833,319

2,078,106

1,472,264

999,536

640,462

פוליסת קיצבה

4,024,377

3,016,448

2,218,873

1,593,953

1,104,312

720,665

פיצויים פטורים / קיצבה מזכה

400,000

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

פנסיה כולל פיצויים פטורים

3,745,007

2,833,319

2,078,106

1,472,264

999,536

640,462

קיצבה כולל פיצויים פטורים

4,024,377

3,016,448

2,218,873

1,593,953

1,104,312

720,665

מיסים וקנסות

ק.גמל-מס פיצויים בפריסה

537,476

372,651

208,491

106,032

67,565

18,094

ק.גמל-מס רווח הון

0

0

0

0

0

0

קרן פנסיה - קנס פדיון הוני

10%

8.75%

7.50%

6.25%

5.00%

3.75%

פנסיה-קנס על פיצויים פטורים

40,000

30,625

22,500

15,625

10,000

5,625

עלות נכות ושאירים לגיל 65

290,648

183,257

140,767

121,689

105,087

80,203

פנסיה-קיצבה ברוטו-נטו

פנסיה ברוטו-גבר 65

17,825

13,314

9,590

6,632

4,365

2,694

קיצבה ברוטו-גבר 65

17,503

12,930

9,343

6,570

4,439

2,814

פנסיה נטו-גבר

12,580

10,030

7,662

5,737

4,026

2,619

קיצבה נטו-גבר

12,352

9,741

7,465

5,684

4,094

2,736

ערך נוכחי נטו 65 - 5%

קופת גמל

3,755,016

2,836,785

2,152,339

1,589,899

1,107,398

748,677

קופת גמל - קיזוז שווי גמל 65

150,438

80,891

59,503

42,745

29,614

19,326

קופת גמל - יתרת ערך נוכחי

3,604,578

2,775,894

2,092,836

1,547,124

1,077,784

729,351

ק.פנסיה + פיצ' פטורים / קיצבה

2,511,935

2,035,107

2,558,162

1,215,746

878,687

592,381

קיצבה + פיצ' פטורים / קיצבה

2,512,933

2,016,295

1,576,963

1,222,305

900,319

618,020

זיכוי 35% - עלות ביטוח

ק. פנסיה - זיכוי 51 לגיל 65

75,612

56,534

41,586

29,874

20,697

13,507

ק. פנסיה - ע. נוכחי כולל זיכוי

2,587,547

2,091,641

1,629,748

1,245,620

899,384

605,888

ק.פנסיה - תוספת עלות ביטוח

290,648

183,257

140,767

121,689

105,087

80,203

ק. פנסיה - מקדם סיכון 0.5% -

20% (-)

17.5% (-)

15% (-)

12.5% (-)

10% (-)

7.5% (-)

קיצבה + ע.נוכחי דמי הפקדה

2,673,333

2,144,998

1,677,620

1,300,324

957,786

657,468

ט.ל.ח  הנתונים להמחשה בלבד

חזרה לטבלאות

 

טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ