בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות

ביטוחי מנהלים
מסלולים ותשואות אוקטובר 2011
 

הטבלה מציגה מסלולי השקעה ותשואות של ביטוחי מנהלים 1-3-5 שנים אחורנית מחודש
אוקטובר 2011. הטבלה מציגה דמי ניהול מהפקדות חודשיות ומהחיסכון המצטבר. בטור
השמאלי מוצג
מדד סיכון שארפ שבו הושגו התשואות. ככל שהוא נמוך יותר, כך התנודתיות
והסיכון גבוהים יותר. חברות הביטוח מדורגות לפי א'-ב' של שמותיהן.

תשואות שרשומות בצבע אדום - הן שליליות. וכך גם מדד שארפ. שמות החברות שהרקע וורוד
הן היחידות שהשיגו תשואה רב שנתית מעל 7%. בתחתית הטבלה מוצגים ביצועי תשואות של
מדדים מובילים בישראל ובוולסטריט

 
שם חברה ומסלול

1

3

5

צבירה הפקדה שארפ
אי די אי אגח 75 0.3% 5.5% 5.5% 1.50% 0.00% 0.66%
אי די אי אגח 80 0.3% 5.3% 5.2% 1.50% 0.00% 0.35%
אי די אי ממש 50 4.8% 4.5% 4.8% 1.50% 0.00% 0.08%
אי די אי ממש 60 0.4% 5.2% 5.5% 1.50% 0.00% 0.53%
סה"כ 6 מסלולים            
איילון יתרון אגח 2.1% 8.0% אין 1.19% 1.26% אין
איילון יתרון כללי 3.8% 7.2% אין 0.99% 8.34% אין
איילון יתרון מניות 12.4% 5.4% אין 0.94% 3.97% אין
איילון קרן י חדשה 4.4% 6.7% 4.8% 1.12% 9.21% 0.15%
איילון פיננסים כללי 2.9% 8.6% אין 1.32% 0.00% אין
סה"כ 6 מסלולים            
אליהו כללי 1.0% 7.9% 5.4% 1.29% 7.24% 0.39%
אליהו מניות 25 10.5% 6.7% 5.7% 1.34% 7.24% 0.05%
אליהו צמוד דולר 2.0% 5.3% 0.1% 1.36% 7.24% 0.14%
אליהו שקלי קצר 2.8% 2.4% 3.2% 1.33% 7.24% 1.06%
סה"כ 5 מסלולים            
שם חברה ומסלול

1

3

5

צבירה הפקדה שארפ
הכשרה ממשלתי 3.0% 8.6% אין 1.56% 0.00% אין
הכשרה אלטש ממש 2.2% 6.8% אין 1.53% 0.00% אין
הכשרה אלטש כללי 4.5% 5.2% אין 1.66% 0.00% אין
הכשרה אלטש מניות 13.7% 5.2% אין 1.62% 0.00% אין
הכשרה כללי 2.1% 8.6% אין 1.55% 0.00% אין
הכשרה מניות 6.8% 0.3% אין 1.70% 0.00% אין
הכשרה פסגות ממש 2.9% 5.9% אין 1.68% 0.00% אין
הכשרה פסגות כללי 3.3% 6.0% אין 1.65% 0.00% אין
הכשרה פסגות מניות 10.4% 8.2% אין 1.62% 0.00% אין
הכשרה תמיפ ממש 2.3% 6.2% אין 1.62% 0.00% אין
הכשרה תמיפ כללי 3.6% 5.6% אין 1.62% 0.00% אין
הכשרה תמיפ מניות 13.0% 0.1% אין 1.53% 0.00% אין
הכשרה אגח ממש 3.1% 8.7% 5.6% 0.96% 8.60% 0.93%
הכשרה כללית 2.2% 8.7% 7.1% 0.96% 7.62% 0.56%
הכשרה מניות 6.9% 7.0% 6.6% 0.88% 7.16% 0.14%
סה"כ 17 מסלולים            
הפניקס אקס אגח 1 2.8% 6.3% 4.5% 1.84% 0.00% 0.47%
הפניקס אקס אגח 2 0.0% 5.4% 3.9% 1.81% 0.00% 0.16%
הפניקס אקס אגח 3 1.9% 6.1% 3.9% 1.75% 0.00% 0.16%
הפניקס אקס אגח 4 5.7% 5.2% 2.4% 1.77% 0.00% 0.10%
הפניקס אגח מדד 2.9% 5.6% 5.0% 1.43% 4.78% 0.51%
הפניקס אגח 60% 0.9% 5.6% 5.9% 1.38% 4.78% 0.54%
הפניקס כללי 1 3.3% 5.0% 2.9% 1.36% 4.78% 0.00%
הפניקס אגח 2 3.7% 6.4% 4.6% 1.32% 4.78% 0.12%
הפניקס מניות 1 19.9% 2.0% 2.0% 1.35% 4.78% 0.22%
הפניקס כללי גמלא 3.6% 7.0% 6.3% 0.71% 4.78% 1.10%
סה"כ 29 מסלולים            
שם חברה ומסלול

1

3

5

צבירה הפקדה שארפ
הראל כללי 1 3.0% 7.4% 4.9% 1.17% 6.29% 0.20%
הראל כללי 2 1.3% 6.1% 4.7% 1.29% 5.84% 0.24%
הראל כללי 3 3.8% 6.9% 4.0% 1.25% 5.58% 0.09%
הראל ללא מניות 1.0% 5.9% 5.2% 1.26% 6.90% 0.62%
הראל מדד 1.9% 6.8% 6.6% 1.16% 3.94% 0.86%
הראל מטח 1.8% 3.8% 1.2% 1.27% 5.27% 0.30%
הראל מניות 11.0% 4.8% 2.6% 1.27% 5.12% 0.11%
הראל מקמ 2.6% 2.4% אין 1.27% 4.00% אין
הראל שקלי 4.0% 4.5% 4.8% 1.32% 6.05% 0.83%
הראל קרן י חדשה 2.2% 7.7% 5.0% 1.00% 0.00% 0.23%
סה"כ 13 מסלולים            
כלל אגח-פקמ 2.4% 9.6% 7.9% 0.96% 6.61% 1.06%
כלל אגח חו"ל 2.1% 6.7% 2.1% 0.96% 6.47% 0.03%
כלל חו"ל מניות 2.0% 3.9% 3.8% 1.09% 6.52% 0.30%
כלל בטוחה אגח 1 1.5% 7.5% אין 1.56% 0.00% אין
כלל בטוחה אגח 2 1.9% 8.0% אין 1.48% 0.00% אין
כלל בטוחה אגח 3 3.5% 8.4% אין 1.47% 0.00% אין
כלל בטוחה אגח 5 7.1% 9.0% אין 1.57% 0.00% אין
כלל כללי 1 0.2% 9.8% 5.8% 1.03% 6.59% 0.74%
כלל כללי 2 4.0% 10.5% 6.7% 1.07% 5.90% 0.31%
כלל כללי 3 3.4% 9.2% 5.8% 1.12% 4.72% 0.27%
כלל מטח 2.2% 7.1% 1.4% 1.03% 6.91% 0.03%
כלל מניות 15.2% 9.1% 2.7% 1.06% 4.85% 0.08%
כלל שקלי 2.7% 3.2% 3.9% 1.04% 6.01% 0.82%
סה"כ 19 מסלולים            
שם חברה ומסלול

1

3

5

צבירה הפקדה שארפ
מגדל אגח מקם 2.7% 5.8% 5.2% 0.99% 4.39% 0.79%
מגדל אגח 65% 0.0% 9.3% 8.4% 0.99% 4.39% 0.82%
מגדל אגח 80% 1.6% 9.2% 8.0% 0.99% 4.39% 0.97%
מגדל כללי 2 1.3% 9.3% 7.9% 0.99% 4.39% 0.56%
מגדל כללי 3 4.8% 9.5% 9.3% 0.99% 4.39% 0.34%
מגדל מטח 50% 0.9% 9.8% 5.8% 0.99% 4.39% 0.51%
מגדל מטח 70% 0.1% 8.6% 3.7% 0.99% 4.39% 0.14%
מגדל מניות 7.6% 10.8% 10.9% 0.99% 4.39% 0.27%
מגדל קרן י חדשה 2.4% 7.8% 6.4% 1.25% 4.39% 0.36%
מגדל דולר 1.3% 7.1% 1.3% 0.99% 4.39% 0.05%
סה"כ 11 מסלולים            
מנורה טווח קצר 2.6% 2.2% 3.1% 1.71% 4.18% 0.96%
מנורה מניות 23.5% 8.0% 3.1% 1.73% 5.80% 0.35%
מנורה מניות חו"ל 5.4% 3.0% 8.4% 1.98% 4.82% 0.54%
מנורה קרן י חדשה 3.6% 7.8% 4.4% 1.51% 6.45% 0.15%
מנורה מדד 0.9% 13.0% 9.8% 1.84% 4.25% 0.84%
מנורה שקלים 3.0% 7.0% 6.3% 1.88% 4.65% 0.90%
סה"כ 11 מסלולים            
ממוצע תשואות            
פוליסות 1990-1991 1.3% 8.3% 6.1% 1.69% ביטוח אין
פוליסות 1992-2003 2.5% 7.3% 5.0% 1.58% ביטוח אין
פוליסות משנת 2004 1.8% 7.8% 5.6% 1.24% 5.12% אין
             
מדדים ישראל-חו"ל            
תל אביב 25 9.3% 23.0% 4.0%      
תל אביב 100 10.4% 24.7% 1.7%      

S&P 500

5.3% 19.0% 1.8%      
נאסדק 100 8.6% 34.0% 5.6%      
ראסל 2000 2.1% 25.5% 1.0%      
ETF EIS ישראל 21.8% 16.5% 2.5%      
שם חברה ומסלול

1

3

5

צבירה הפקדה שארפ

ט.ל.ח

יואש זיגלמן
yoashz@gmail.com
052-5221004 

טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ