בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות

ביטוח מנהלים - כיצד זה פועל

הפקדות חודשיות לביטוח 

לפיצויים:    עד 8.3%  מהשכר - על ידי המעביד

לתגמולים:  עד 7.5%  מהשכר - על ידי המעביד (כולל התשלום לאובדן כושר עבודה)

לתגמולים:  עד 7.0%  מהשכר - על ידי העובד

לאובדן כושר: עד 2.5%  מהשכר - על ידי המעביד או העובד כפי שסוכם.

הפקדת הפיצויים על שם העובד נותנת לעובד את הרווחים על הפיצויים. הפקדת הפיצויים בקופת
פיצויים מרכזית על שם המעביד נותנת למעביד את הרווחים על הפיצויים וגמישות בניהול הקופה.

דמי ניהול בביטוח מנהלים משנת 2004 ואילך 

מכל פרמיה חודשית גובה חברת הביטוח 2 סוגים של דמי ניהול: 2% עד 13% מפרמיה שוטפת ודמי
ניהול נוספים על החיסכון המצטבר בסך 1% עד 2% לשנה. (אפשר להוציא פוליסת פיצויים ללא דמי
ניהול מפרמיה שוטפת). לאחרונה רשאי הסוכן (בתיאום עם העובד) לקבוע את דמי הניהול מהפרמיה
בין 0% ל 13%. דמי ניהול החיסכון "ינועו" ביחס הפוך לדמי ניהול מהפרמיה, בין 1% ל 2%.

קנס על פדיון מוקדם

מוטל קנס על פדיון החיסכון המצטבר (פיצויים ותגמולים) ב 5 שנות הביטוח הראשונות:

פדיון עד 11 חודש - קנס עד 15% מהצבירה

פדיון עד 23 חודש - קנס עד 12% מהצבירה

פדיון עד 35 חודש - קנס עד 9%  מהצבירה

פדיון עד 47 חודש - קנס עד 6%  מהצבירה

פדיון עד 59 חודש - קנס עד 3%  מהצבירה

פדיון אחרי 60 חודש - אין קנס פדיון מוקדם

כספים שחייבים בקנס ולא נפדו מהפוליסה, יוקטן המס ב 1% על כל שנה מלאה שהכספים
מוקפאים בפוליסת הביטוח, עד לביטול מוחלט של הקנס אחרי (עד) 15 שנות "הקפאה".

פרמיה לביטוח חיים 

הפרמיה לביטוח חיים מקוזזת מהתגמולים, לאחר שקוזזו מהם דמי ניהול בין 13%- 2%. 

פרמיה לאובדן כושר עבודה 

הפרמיה לאובדן כושר עבודה תהיה על חשבון המעביד או העובד, לפי סיכום מראש.

ריבית פיגורים 

במקרה פיגור בתשלום הפרמיות החודשיות, מחייב מחשב חברת הביטוח את החיסכון בריבית
פיגורים על חשבון החיסכון המצטבר בפוליסה. המעביד עשוי לפגר בתשלומים, והעובד הוא זה
שמשלם את הקנס. ריבית פיגורים כזו לא קיימת בקופות גמל ולא בקרנות פנסיה.

מומלץ: פנו לחברת הביטוח ובקשו את כרטיס הנהלת החשבונות של ביטוח המנהלים שלכם ל 5 שנים אחרונות (כרטיס חובה וזכות). תתפלאו לראות שסעיף ריבית פיגורים עשוי להופיע בדרך כלל פעמים רבות, וסכום הריבית המצטבר עשוי להגיע לאלפי שח. "חוב" זה יקוזז מהחיסכון שלכם בפוליסה, ואתם אפילו לא תדעו שהוא קוזז...

העברת כספי החיסכון בפוליסה בין חברות ביטוח

יש פרוצדורות מורכבות להעברת כספים מחברת ביטוח אחת לשניה או לקופת גמל. נכון להיום,
ביטוח מנהלים הוא מעין "חתונה קתולית" לטוב או לרע
. לניוד החיסכון הפנסיוני - לחץ כאן.

כמה כסף עלולים העובד והמעביד להפסיד בביטוח מנהלים 2004  

במקרה פיטורי עובד, המעביד חייב לשלם פיצויים בגובה משכורת ברוטו לכל שנת עבודה. מה עלול
להיות הנזק למעביד, וכמה כסף הוא יצטרך להשלים לפיצויים שהצטברו בפוליסה.

בפוליסת ביטוח מנהלים המעביד עלול להשלים פיצויים לעובד שפוטר, למרות שהמעביד הפקיד
בפוליסה את מלוא הפיצויים (8.3% = 10,000 שח לשנה). אם המעביד יודע מראש את העובדות
ומסכים לכך, אין בעיה. השאלה היא: האם המעביד באמת יודע את כל העובדות לפני חתימתו על
מסמכי הביטוח ?

פוליסה הונית ופוליסת קיצבה
(נכון עד שנת 2008 - כשמכאן הכל קצבה)

פוליסה הונית

פיצויים ותגמולים המופקדים בפוליסה הונית מיועדים לפדיון בפרישה בסכום הוני (לא כקיצבה חודשית).

פוליסת קיצבה

פיצויים ותגמולים המופקדים בפוליסת קיצבה מיועדים להתקבל בפרישה כקיצבה חודשית לכל
החיים. בפוליסות שתחילת הביטוח עד 1991, הקיצבה צמודה למדד. בפוליסות משנת 1991
הקצבה צמודה לההשקעות החברה. הקיצבה חייבת במס הכנסה ומס בריאות.

חלק הקיצבה בגובה 35% מהקיצבה (עד תקרת השכר הממוצע במשק), פטור ממס, אך פטור
זה מתבטל אם בוצע פדיון פיצויים פטורים ממס (או מתבטל באופן יחסי לחלק פדיון הפיצויים
הפטור ממס).

פיצויים: על פיצויים המופקדים בפוליסת קיצבה וניפדים בסכום הוני חלים אותן תקנות מס כמו
בפוליסה
הונית.

תגמולים: פדיון תגמולים בכל גיל בסכום הוני חייב במס 35% או המס השולי, הגבוה ביניהם.
קבלת התגמולים כקיצבה חודשית חייב במס הכנסה ומס בריאות, כמו בקרן פנסיה.

דמי ניהול חודשיים מהקיצבה: לפחות בחלק מחברות הביטוח גובים דמי ניהול מהקיצבה
החודשית בגיל פרישה. דמי הניהול הם כ 2.5% מהקיצבה החודשית. 

דמי ניהול, קנס פדיון מוקדם וריבית פיגורים חלים על פוליסה קיצבה כמו על הונית.

מקדמי קיצבה 2005

מקדמי הקיצבה שונים במקצת בין חברת ביטוח אחת לשניה. בטבלה יש לחברת מגדלשורת
קיצבה 0.085% ובחברות אחרות המקדם שונה. מדובר באחוז הקטנת הקיצבה בכל שנה
עד גיל 65, לעומת המקדם של ילידי 1940 (בני 65 בשנת 2005). בחברת מנורה יש גם
דמי ניהול לפנסיה בסך 2.5%.

גבר - קיצבה חודשית לצבירה של 200,000 ש"ח בגיל 65

שנת לידה

1980

1970

1960

1950

1940

גיל ב 2005

25

35

45

55

65

מקדמי קיצבה

מקדם ל 1,000

מקדם ל 1,000

מקדם ל 1,000

מקדם ל 1,000

מקדם ל 1,000

מגדל 240

207,073

205,374

203,703

201,855

200,240

קיצבה 0.085%

967

975

983

992

999

מקדם ל 1,000

מקדם ל 1,000

מקדם ל 1,000

מקדם ל 1,000

מקדם ל 1,000

הראל 240

209,019

209,019

209,019

209,019

209,019

קיצבה 0.00%

958

958

958

958

958

מקדם ל 1,000

מקדם ל 1,000

מקדם ל 1,000

מקדם ל 1,000

מקדם ל 1,000

הראל 180

196,700

196,700

196,700

196,700

196,700

קיצבה 0.00%

1,018

1,018

1,018

1,018

1,018

מקדם ל 1,000

מקדם ל 1,000

מקדם ל 1,000

מקדם ל 1,000

מקדם ל 1,000

הפניקס 240

218,603

216,710

214,850

213,021

211,223

קיצבה 0.089%

916

924

932

940

948

מקדם ל 1,000

מקדם ל 1,000

מקדם ל 1,000

מקדם ל 1,000

מקדם ל 1,000

כלל 240

218,841

216,945

215,080

213,248

211,446

קיצבה 0.082%

915

923

931

939

947

מקדם ל 1,000

מקדם ל 1,000

מקדם ל 1,000

מקדם ל 1,000

מקדם ל 1,000

מנורה 240 (5% - )

קיצבה 0.23%

817

837

856

876

895

דמי ניהול 2.5%

796

816

834

854

872

מקדם ל 1,000

מקדם ל 1,000

מקדם ל 1,000

מקדם ל 1,000

מקדם ל 1,000

מנורה 180

232,837

227,287

222,224

217,180

212,569

קיצבה 0.23%

860

881

901

922

942

דמי ניהול 2.5%

839

859

879

899

919

ט.ל.ח הנתונים להמחשה בלבד. קובעים תנאי הפוליסה

לפרטים נוספים
 
צור קשר

 

 

טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ