בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות

משכורת קובעת לקבלת פנסיה

בחודש אוגוסט 2005 פורסמה בגלובס כתבה המציגה את השוני בחישוב השכר הקובע לקבלת
קיצבה, בקרנות פנסיה שונות. אמנם בכתבה נאמר: "אירוע שמזכה את העמית בקיצבה", אבל
הכוונה היא לפנסיית נכות או שאירים בלבד, ולא לפנסיית זיקנה, שבה החישוב הוא סכום  הצבירה
בגיל פרישה מחולק למקדם פנסיית זיקנה על פי המסלול שנבחר (במקרה מות הפנסיונר לאחר
תחילת קבלת הפנסיה).

כיצד נקבעת פנסיית נכות או שאירים ?

קיים שוני בין תקנוני קרנות הפנסיה (מבטחים, מקפת, עתודות, עדי וכו') בחישוב השכר הקובע
לתשלום קיצבת נכות או שאירים (המילה קיצבה או פנסיה הן זהות בתוכנן). כאשר מתקבל
תשלום לתגמולים בקרן הפנסיה, הוא מחולק באופן אוטומטי על ידי המחשב לתגמולי עובד ומעביד,
על פי האופציות הקיימות בכל קרן, ועל פי המסלול שנבחר במסגרת אותן אופציות. לדוגמה:

1. במבטחים התשלום יתחלק בין 5% מעביד + 5% עובד = 10%, או 6% מעביד + 5.5% עובד
   = 11.5%. כאשר משולמים כל חודש 1,000 ש"ח לקרן הפנסיה במסלול הראשון, השכר הקובע
  הוא (1,000 = 10%) 10,000 ש"ח לחודש. כאשר המסלול שנבחר הוא 11.5%, השכר הקובע
   הוא (1,000 = 11.5%) 8,696 ש"ח בלבד.

2. כאשר מתרחש אירוע ביטוחי, והעמית מאבד למשל את כושר עבודתו, הוא יהיה זכאי (בכפוף
לתקנון) לקבל פנסיית נכות. אם הוא צעיר, הפנסיה תהיה 75% מהשכר הקובע. וכאן מתרחש
ההבדל: עמית ששולמו עבורו 1,000 ש"ח לחודש במסלול 10% (שכר 10,000) יקבל פנסיית
נכות של 75% = 7,500 ש"ח לחודש. עמית ששולמו עבורו 1,000 ש"ח במסלול 11.5%(שכר
8,696) יקבל 75% = 6,522 ש"ח לחודש.

3. הפרשי פנסיית הנכות המצטברים הם: (7,500-6,522): 978 ש"ח לחודש = 11,736 ש"ח
לשנה = 352,080 ש"ח בתקופת תשלום של 30 שנה. כלומר, עמית בקרן פנסיה שניפגע והפך
לנכה לצמיתות בגיל 35, עשוי לקבל עד גיל 65 פנסיית נכות גבוהה יותר או נמוכה יותר במאות
אלפי  ש"ח מצטברים, על פי מסלול התגמולים שנבחר. על כן יש חשיבות לבחירת מסלול התגמולים
בקרן הפנסיה.

חישוב השכר הקובע בתשלומים חודשיים משתנים

כאשר התשלומים החודשיים שווים, השכר הקובע הוא השכר האחרון לפני האירוע המזכה בקיצבה.
אך כאשר התשלומים החודשיים שונים מחודש לחודש (במיוחד לעצמאיים), יש לבצע חישוב של
ממוצעים, וכאן יש שוני בין קרנות הפנסיה. לדוגמה:

1. בקרן מבטחים, מקפת ועדי, יהיה השכר הקובע הגבוה מבין ממוצע 3 משכורות אחרונות לבין ממוצע
12 משכורות אחרונות. בקרן עדי לא ילקחו בחשבון עד 3 חודשים (בתוך ה 12) שבהם לא שולמו כספים
לקרן.

2. בקרן עתודות החישוב הוא הגבוה בין ממוצע 3 משכורות אחרונות לבין ממוצע 24 משכורות אחרונות.

לקרנות פנסיה חדשות


צור קשר

טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ