בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות

מקדמי המרה ופדיון בפנסיה מקיפה

 פנסיה מקיפה כוללת 3 מרכיבים: פנסית זיקנה בפרישה, פנסית נכות ופנסיית שאירים למקרה
מות העמית. לכל מרכיב של הפנסיה יש מקדמי המרה המופיעים בתקנון הפנסיה מחודש
מרץ 2005. מקדמים אלו מראים לנו כמה פנסיה נקבל בגיל פרישה, כמה כסף נקבל במקרה
נכות וכמה כסף יקבלו בן/בת הזוג והילדים למקרה מוות.

כמה פנסיה נקבל בגיל פרישה ?

מקדם המרה לפנסית זיקנה הוא מספר שבו מחלקים את סכום הצבירה ברוטו בגיל הפרישה,
ומקבלים את הפנסיה החודשית. לדוגמה: אם סכום הצבירה בגיל 65 הוא 2,000,000 שח, ומקדם
הפנסיה הוא המספר 180,000, הפנסיה היא 11,111 שח לחודש. אם מקדם ההמרה הוא 190,000,
הפנסיה היא 10,526 שח לחודש. (מדובר בפנסיה ברוטו, שממנה יורדים מס הכנסה ומס בריאות).

מקדמי פנסיית זיקנה נקבעים על פי 3 מרכיבים: שנת לידה, מין וגיל הפרישה (בין 60 ל 70). 1) ככל
ששנת הלידה צעירה יותר, תוחלת החיים הצפויה מגיל 65 גבוהה יותר ולכן מקדם הפנסיה יהיה גבוה
יותר, והפנסיה תהיה נמוכה יותר. 2) מקדמי הפנסיה של אשה עם בן זוג נמוכים יותר מגבר עם בת זוג,
כי במקרה מותה המוקדם בן הזוג (גבר) צפוי לקבל 60% פנסיית שאירים לתקופה קצרה יחסית לאשה אלמנה. לאשה הפורשת לפנסיה ללא בן זוג מקדם הפנסיה גבוה יותר מגבר ללא בת זוג, כי תוחלת החיים שלה ארוכה יותר.

בשנים האחרנות הגדילו קרנות הפנסיה את מקדמי ההמרה בכ 50% וכך הקטינו את פנסית הזיקנה באותו היחס.

מקדמי המרה לפנסית זיקנה של 1,000 שח לחודש 

שנת לידה

1985

1980

1975

1970

1965

1960

1955

1950

גיל ב 2005

20

25

30

35

40

45

50

55

גברים-60

208,100

207,110

206,110

205,100

204,090

203,080

202,060

201,040

נשים- 60

208,080

207,070

206,060

205,050

204,030

203,000

201,980

200,940

גברים-65

188,720

187,620

186,510

185,400

184,280

183,170

182,050

180,920

נשים- 65

188,170

187,050

185,930

184,800

183,670

182,530

181,400

180,260

גברים-67

180,480

179,330

178,190

177,040

175,880

174,730

173,570

172,410

נשים- 67

179,680

178,520

177,360

176,190

175,020

173,850

172,670

171,490

גברים-70

167,670

166,470

165,270

164,070

162,870

161,670

160,470

159,260

נשים- 70

166,490

165,270

164,050

162,830

161,610

160,390

159,160

157,940

    ט.ל.ח  הסכומים להמחשה בלבד. קובעים תנאי תקנון קרן הפנסיה.

פדיון צבירת תגמולים בקרן פנסיה ובקופת גמל
בואו נערוך השוואה בין צבירת תגמולים ברוטו ונטו לגיל 65 בקרן פנסיה ובקופת גמל. בשני המסלולים
התנאים זהים: אותו סכום חודשי, אותה תקופת השקעה, ואותה תשואה שנתית. השוני הוא בדמי ניהול,
עלויות ביטוח ומיסים, כמפורט בתקנות. אין ספק שמי שמתכנן פדיון צבירה בסכום אחד (הוני), לא כדאי
לו להשקיע בקרן פנסיה.

צבירה ופדיון תגמולים בקרן פנסיה
על פי תקנון קרנות הפנסיה 2005, שונתה נוסחת ערכי הפדיון של קרנות הפנסיה: על כל שנת חברות
בקרן יהיה "קנס פדיון" 0.25% מהצבירה ביום הפדיון. (הצבירה היא בממוצע כ 86% מההפקדות
בתוספת תשואה מצטברת). מכל 1,000 שח המופקדים בקרן, מנוכים עד 20% דמי ניהול ועלויות ביטוח
מהיתרה מנוכה "קנס פדיון" עד 11% ומיתרה זו מנוכה מס הכנסה 35% עד 49%

סה"כ ניכויים (למצטרפים בני 20) עשוים להגיע עד 64% מההפקדות (זו לא טעות): מכל 1,000 שח
שהופקדו בתגמולים בקרן הפנסיה (כולל תשואה) עשויים להישאר נטו לפדיון החל מכ 360 שח בלבד.

צבירה ופדיון תגמולים בקופת גמל
התגמולים בקופת גמל פטורים ממס אחרי גיל 60 על הפקדה עד 19,440 לשנה, כולל פטור מרווחי
הון (בכפוף למינימום וותק). תגמולים מעל תקרה זו חייבים במס רווחי הון 15% (או כפי
שייקבע בעתיד).
   

פדיון תגמולים בגיל 65
הפקדה 1,000 שח לחודש (תשואה 6%)

בתום שנה

הפקדות

ק.גמל ברוטו

ק.גמל נטו

ק.פנסיה ברוטו

ק.פנסיה נטו

5

60,000

69,489

68,605

59,013

 38,358

10

120,000

162,480

155,658

136,239

88,555

15

180,000

286,923

270,884

237,501

154,375

20

240,000

453,457

421,438

370,474

240,808

25

300,000

676,316

619,868

545,279

354,432

30

360,000

974,552

882,369

775,256

503,916

35

420,000

1,373,659

1,230,610

1,077,979

700,686

40

480,000

1,907,754

1,693,591

1,476,602

959,791

בקופת גמל, הפקדות לתגמולים עד 19,440 שח לשנה פטורות ממס רווחי הון. בהפקדות רגילות
(5% עובד + 5% מעביד) תגמולים משכר עד 16,200 שח לחודש (1,620 שח לחודש) פטורים
ממס, והצבירה ברוטו ונטו שווה (ראה טבלה טור ק.גמל ברוטו בצבע צהוב).

ט.ל.ח  הסכומים להמחשה בלבד (נכון ל 2005) קובעים תנאי קרן הפנסיה וקופת הגמל. 

לקרנות פנסיה חדשות

צור קשר

טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ