בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות
האם קרן פנסיה היא מקום בטוח
להפקיד בו את כספי הפרישה שלנו ?

 קרן הפנסיה עלולה לפגוע בתנאי הפנסיה
בניגוד לפוליסת ביטוח המהווה כעין חוזה עם המבוטח, בקרן הפנסיה יש תקנון שניתן לשנות בו
את התנאים בכל עת. ואמנם, בתוך 10 שנים אחרונות נפגעו תנאי פנסיית הזיקנה, והיא הוקטנה
ביותר מ 50%, למצטרפים חדשים וגם לחברים וותיקים.

על פי סעיף 18.2 לתקנון החדש, הקרן תעדכן אחת לשנה את גובה הפנסיה לפנסיונרים,
על פי העודף או הגירעון האקטוארי האישי. המשמעות –הקרן עלולה להקטין את הפנסיה
החודשית לפנסיונרים.

בכתבות בעיתונות העיסקית בחודש מאי 2005 צוטטו מאיר אוזן, איש השנה בתחום הביטוח הפנסיוני
ומנכ"ל סוכנות הביטוח הפנסיוני הפרטית הגדולה בישראל, וניר גלעד, לשעבר חשב האוצר. אוזן וגלעד
טוענים שגם בפער של 15%-10% לטובת קרן הפנסיה לעומת פוליסת קיצבה, חוסר הוודאות של תנאי
קרן הפנסיה עשוי ליצור עדיפות לפוליסת קיצבה שמבטיחה תנאים ידועים מראש לגיל פרישה.
 

ככל שאתה צעיר יותר, מצבך בגיל הפרישה גרוע יותר
מקדמי פנסיית הזיקנה והשאירים נקבעים על פי גיל הכניסה לקרן: ככל שגיל הכניסה צעיר יותר תוחלת
החיים הצפויה מגיל 65 גבוהה יותר ולכן הפנסיה תהיה נמוכה יותר. מקדמי הפנסיה לגיל 65  כיום הם
(בקירוב): כדי לקבל פנסיית זיקנה בסך 1,000 שח לחודש מגיל 65, יש לצבור בקרן עד גיל 65 (לאחר
ניכוי דמי ניהול ועלויות נכות ושאירים) כ 180,000 שח למצטרפים מבוגרים, וכ 190,000 שח למצטרפים
צעירים. תנאים אלו כפופים לשינויים על פי המצב הכספי של הקרן מול ההתחייבויות שלה (למקדמי
המרת הצבירה לפנסיה לחץ כאן

ערכי פדיון נמוכים בגיל הפרישה:
סכום הפדיון נטו בגיל פרישה בקרן פנסיה (צבירה בניכוי ביטוח נכות ושאירים, דמי ניהול, קנס פדיון
ומס הכנסה) נמוך מאוד יחסית לקופות גמל. מי שמתכוון למשוך כספים בסכום חד-פעמי ולא כפנסיה
חודשית, קרן פנסיה איננה המקום המתאים להשקיע בו כסף.

המיסים על קרן פנסיה גבוהים מהמיסים על קופת גמל
בקופת גמל אין מיסים על הקרן ויש פטור ממס רווחי הון על תקרת הפקדות לתגמולים עד 19,440 שח
לשנה, ובכפוף לתקנות. מעל תקרה זו יש מס רווחי הון קבוע של 20%, גם אם הצבירה בקופה היא
מיליוני ש"ח.

בקרן פנסיה, ככל שמצטרפים בגיל צעיר יותר, ככל שהתשואה לכסף גבוהה יותר וככל
שההפקדה החודשית גבוהה יותר, כך גם המיסים יהיו גבוהים יותר, ועשויים להגיע עד 49%.
מצב זה עשוי לתת יתרון הולך וגדל לקופת הגמל ככל שהצבירה גבוהה יותר בגיל פרישה.

היחיד עלול להיפגע בגלל הטבות לחברים אחרים
בחברת ביטוח יש הצהרת בריאות וחיתום רפואי אישי בכניסה לביטוח. בקרן פנסיה מפעלים נכנסים
עם כל העובדים ללא הצהרות בריאות. אם יש אחוז גבוה של עמיתים לא בריאים, הקרן עלולה לשלם
יותר פנסיות נכות ושאירים, וזה עלול לפגוע ביציבות הקרן ובתנאי יתר העמיתים.   

קרנות פנסיה חותמות הסכמים מיוחדים עם מפעלים גדולים ומקטינות להם את דמי הניהול, לעומת
רוב החברים בקרן. אפליה זו בין עמיתים פוגעת בשוויון, מקטינה את מירווחי הרווח הפיננסיים של קרן
הפנסיה, ועלולה לפגוע ביציבות הפיננסית שלה לאורך זמן, על חשבון יתר החברים.

הפנסיה עלולה לפגוע בהכנסות אחרות
רבים מאיתנו יאלצו לעבוד גם אחרי גיל הפרישה (60 ומעלה) כדי להשלים הכנסה (היה לי דוד שעבד
במס הכנסה כמעט עד גיל 80). כשיש לנו הכנסה מעבודה וגם מפנסיה, מחברים את שתי ההכנסות
ביחד ועורכים תיאום מס. המשמעות היא שעל הכנסתנו מעבודה נשלם יותר מיסים.

 לדוגמה:
אתה מקבל פנסיה של 7,000 שח לחודש ברוטו. בנוסף יש לך שכר (או הכנסה כעצמאי) של 5,000 שח
לחודש ברוטו. ללא הפנסיה, 5,000 שח ברוטו = 4,480  שח נטו. עם הפנסיה, ההכנסה הכוללת היא
12,000 שח לחודש, ולכן מ 5,000 שח ברוטו של העבודה ישארו לך 2,876 שח בלבד.

ההפסד שלך בגלל הפנסיה הוא 1,604 שח לחודש, שהם 19,248 שח לשנה. על פני 5 שנים ההפסד
הוא 96,240 ש"ח, וב- 10 שנים הוא מצטבר ל- 192,480 ש"ח.

מצוקה כלכלית לפנסיונרים חולים
אדם פורש בגיל 65 בריא, ומצפה לחיות שנים רבות. הוא מקבל למשל פנסיה בסך 5,000 שח לחודש.
לא חולפות שנתיים, ומחלה קשה ואולי סופנית תוקפת אותו, או מצב סיעודי. הפנסיונר זקוק מיידית
לסכומי כסף גדולים לשיקום, מכשירי עזר, פיליפינית ל 24 שעות ביממה, תרופות שלא בסל הבריאות.
מאין יקח הפנסיונר את הכסף, כאשר כל הכנסתו היא 5,000 שח ברוטו, שבקושי מספיקה להוצאות
מחיה שוטפות ?

בקופת גמל יכול היה לעמוד לרשותו סכום נכבד של מאות אלפים ואולי מיליוני שח, שהיה מאפשר לו
גם מחיה חודשית וגם שימוש בכסף לשיפור איכות החיים ומצבו הבריאותי.

הבחירה בקרן פנסיה במקום בקופת גמל מונעת מהחולה לחיות את השנים שנותרו לו באיכות חיים, נוחיות וכבוד. הוא נאלץ לחיות את שארית חייו במחסור, מצוקה ועליבות, מאבד את כבודו העצמי, והופך לנטל כלכלי על ילדיו.

העברת כספים מקרן פנסיה אחת לשניה
בקופת גמל וקרנות השתלמות ניתן כיום להעביר כספים כל חודש, ללא הפסד ותוך שמירת הוותק,
כדי לשפר את התשואה. בקרנות פנסיה יש עדיין מיגבלות מסויימות להעברת הכספים, בעיקר בנושא
של פנסיית נכות ושאירים, בכפוף למצב הבריאותי (יש קרנות שמבקשות הצהרות בריאות בעת ההצטרפות). 

צור קשר

טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ